Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 38
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Състояния на прилагащите ЗРХТ, заболявания съпътстващи основното. Развитие на СКЕ на ЗРХТ при Улцерозен колит.

I . Прилагащи ЗРХТ - Болест на Крон

Л.М - дългогодишен Крон

След трудно преодоляване употребата на имуносупресор –Имуран,кортикостероиди и Хюмира,съпътствано от системни вирусни ,бактериални и гъбични атаки,целеви допълнителни пропарати,състоянието на Л.М е стабилизирано,негатвните прояви вече са без прогрес,в процес на затихване,като все още има само сутрешна увеличена честота на изхождания. ЗРХТ върви добре,успешно се преодолява вторичния имунодефицит.При завръщането на лицето в България, ще се проведе пълна контрола и моделиране съобразно СКЕ на ЗРХТ.

М.Б – Дългогогодишна Болест на Крон, псевдополипоза ,тежка хеликобактериоза,неврологично заболяване.Не са ползвани имуносупресори и биологични препарати.

При М.Б се приложи - паралелно със ЗРХТ и антихеликобактерна терапия с разработения от нас препарат АТС 109 ХБ .Резултатите са отлични – на последната контрола за хеликобактер стойностите вече са 5,6 - от базово състояние 25 . Контролите показват много голям напредък . Съобразно СКЕ на ЗРХТ при М.Б проблемите в дебелото черво са елиминирани,елиминирана е и псевдополипозата,върви се към мукозно оздравяване. Тънко черво – сорбцията е възстановена с над 70 %, инфламаторните поражения са елиминирани в рамките на 60 %. При М.Б усложняващ фактор е и –изискващ и болнично лечение,както и приема на не малко допълнителни лекарствени препарати, нерврологично заболяване на лицев нерв. Трябва да отчетем,че както лицето Т.П/тежък улцерозен колит/ изклю чително сериозно води терапията/както и налагащите се промени/,така и М.Б води ЗРХТ абсолютно прецизно.

М.П – Дългогодишна болест на Крон

В общи линии,но все пак сравнително по леко,премахването на Имуран също бе съпроведено с характерните „люшкания“ на състоянието.Допълнително се проведоха и две антибактериални терапии. Тук имаше сериозни пропуски при храненето – късно заявени при нас.Разбира се,предписанията бяха даде ни.Приемали са се видове храни и напитки все още непригодни за постигнатото за времето на терапията.Тук също вторичния имунодефицит се преодолява добре,също все още са характерни със завишена честота само сутрешните изхождания. СКЕ на ЗРХТ трябва да бъде проведена,но лицето има проблеми с провеждането на контролите,което затруднява и нас. В общ план състоянието е стабилизирано,сорбцията на тънки черва се повишава добре –макар и с по бавни темпове.

Н. Ц - Болест на Крон

Терапията се развива отлично –независимо от кратките срокове на приложение.Н.Ц също е изключително прецизен при прилагането и. Състоянието на Н.Ц е много добро,има сериозно напреднала регенерация,възстановена сорбция –почти 100%.

Р.Е – болест на Крон,начална фаза,без прилагани кортикостероиди и имуносупресори.Директно ЗРХТ след диагностицирането

Р.Е съобразно СКЕ на ЗРХТ е излекуван.Предстояща е финална контрола – 15-20 септември.

О.О – Дългогодишна болест на Крон

Терапията се развивива много добре,инфламаторните показатели дават отлични стойности,започна нарастване на сорбцията на тънки черва.Сериозни негативни прояви няма - без разстройства,кръв,гной.Нормални изхождания.

А.П - Болест на Крон –характерно за случая силно намалена сорбция на тънки черва,кортикостероидно лечение.Сериозен проблем с проходимостта на цекум и Баухинова клапа

Кортикостероидното лечение е спряно.Терапията се развива добре,независимо от кратките срокове на приложение. Състоянието на А.П е добро – няма сериозни негативни прояви.

А.Ц –болест на Крон с лезии и в гастродуоденална област

А.Ц е новоприел ЗРХТ –терапията скоро ще навлезе във втори месец.Много добро развитие и общо състояние за краткия срок на приложение на ЗРХТ.

Л.Л - Дългогодишна болест на Крон – 2012 г .Пълна болнична терапия –кортикостероиди,Имуран и Хюмира

Л.Л е само на 20 години. Започва ЗРХТ считано от този месец – 29.08.2017 г


Следва продължение – Състояние на прилагащите ЗРХТ - Улцерозен колит
28.08.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.