Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 37
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: състояния на тежките и проблематични случай,на водещите профилактика.Тълкование на допълнителни проблеми с тънките черва при болни от УК. Разработване на математически модел - СКЕ на ЗРХТ при Улцерозен колит.

Както вече подадохме информация, от общия брой тежки, проблематични случай в момента останаха двама – Т.П и С.С – Улцерозен колит. При новоприелият ЗРХТ С.С – започнал ЗРХТ в активна, остра фаза на заболяването ситуационно положението е напълно ясно – сериозно допълнително бактериално възпаление. Характерно за случая е упоритостта му – не се поддава на стандартните антибактериални терапии – резултатите са само временни, отново се възвръща острата фаза. В момента тече нова такава,но съвместно с допълнителните за целта препарати – АТС 105 К,АТС 104 +, Еквисет 100, Протект 100Д, периодично Бензонал 100, Натам 100, допълнителни пробиотични щамове.

При Т.П. в процеса на самата терапия изникваха допълнителни,не леки по вида си синдроми, дори извън съпътстващите заболявания – синдром на Хашимото, Ендометриоза. При извънредните контроли – включително и гастроскопия, се забеляза остатъчна полипоза в стомаха. Личаха премахнати от терапията полипи /видими остатъчни петна в местото на израстване/ и един останал – премахнат допълнително по време на гастроскопията. Прилагаме снимка на тогава останалия полип.

Останал полип в стомаха

Както сме описвали, независимо от много добрите резултати – при колоноскопията, включително и премахната псевдополипоза,започна упорита, неподдаваща се на лечение диария. Резултатите от извънредните контроли показваха проблеми със сорбцията на тънките черва, появи се и лека еозинофилия. Проведоха се и серии от елиминационни тестове – засичащи алергично проявяващи се непоносимости. Проведени бяха и допълнителни анализи, както и поредица от туморни маркери. Резултатите наложиха да се започне подсистемата на ЗРХТ - ЗРПТТ (защитно регенеративна противотуморна терапия) - почти в свръх активна фаза.

След поредица от контроли, последните показаха рязко покачване на сорбцията в тънките черва – с над 45 %, базовият за случая туморен маркер се върна на границата на референтната стойност,рязко се подтисна диарията, започнаха и нормални изхождания,но все още съпроводени с кръв и гной. Еозинофилията намаля. Веднага бе приложен новоразработения вариант на АТС 104 - АТС 104+, както и АТС 105 К – целева модификация на АТС 105 +. Рязко се подобри общото състояние, по контролата на кръвната картина - показателите са в нормите. Кръвотечението спря. ЗРПТТ бе редуцирана само до приема на един базов препарат,започна се отново с почти пълният обем на ЗРХТ при леко редуциране на приема на спомагателни препарати.

Подаваме на вниманието ви тези подробности, тъй като в случая се откри недиагностицирано заболяване явно и в тънките черва. Това обаче не е за първи път в практиката ни – да засечем недиагностицирано заболяване на тънките черва, при окончателна болнична диагноза - Улцерозен колит. При излекуваният от УК – Б.Б. поради наши съмнения, приложихме СКЕ на ЗРХТ за Крон (наложило и допълнителни анализи). Изчислението показа, че има данни за проблем в тънките черва, който е много по близък до Крон, отколкото чистата форма на Улцерозен колит. Естествено е, че след като започна да има повторяемост на такъв проблем, то ние да засечем статуквото преди започване на ЗРХТ – един път чрез категоризация на базовото състояние, както и втори път с общите за случая, по-тежки базови усложнения, развили се във времето на болестта.

А те са:

  1. Наличие на псевдополипоза - налична и в двата случая
  2. Употреба на кортикостероиди - и в двата случая
  3. Продължителност – над две години и двата случая
  4. Проблеми със стомашния тракт – налични и в двата случая

Категоризацията показва – и в двата случая, наличие на нива до ВТОРО включително,както и ПЕТО (статия № 36).

В случая, влиянието на псевдополипозата явно е домини ращо, но не без значение е и състоянието на стомашния тракт. За да се развие псевдополипоза е необходимо да има участък от колона с много тежко инфламаторно поражение (както и разязвяване). Псевдополипозата е преканцерозно състояние и не случайно при наличието и ,това е първото ни задължение – чрез ЗРХТ да я премахнем възможно най бързо. Тук неминуемо възниква въпросът – дали продължителността на съществуването и не води до инфламаторен пренос (примерно по лимфен път) и към други участъци – извън дебелото черво? Много вероятно е този участък да е тънкото черво. Ако и проблемът със стомаха и дуоденума допълнително затормозява работата на тънките черва,дали при тази комбинаторика не е напълно вероятно, лигавицата на тънкото черво да не може да понесе координираната атака и да развие завишен пермеаби литет (интестинална проницаемост)? Ако това се случи, неминуемо ще последва нерегламентиран отговор на имунната система. Не е трудно да стигнем до този извод, а нерегламентирания отговор покойно може да доведе до автоимунни реплики – като ревматоидни прояви, алергични непоносимости, Хашимото, както и директно до проява на процеси характерни за Крон в тънките черва. Неминуемо ще падне и сорбцията на тънките черва. Точно за това ние следим под лупа този наш изчислителен фактор, независимо,дали официалната диагноза дава само поражение на дебелото черво. При месечната или извънредна наша контрола това е първото изчисление. При болни от УК становището, дадено по-горе се потвърждава и от внезапните прояви на еозинофилия, дори при вече много добри резултати от воденето на терапията – системно подобряващо се състояние на дебелото черво. Това вече наблюдаваме не при един случай – Г.И, Т.П, С.И . Тази ни практика ни доведе до откриването на тежки проблеми, останали недиагностицирани и водещи до много сериозна проблематика – да не говорим, ако и в тези случай пък се започне ударно да се прилага Салофалк и кортикостероиди.

Описаното може да служи и като преамбюл за други случай – дори и при излекувани от Улцерозен колит - за пример Г.И, да се засече проблем с еозинофилия, който повече да прилича на проблем с тънкото черво, естествено довеждащ и до вторична проблематика с дебелото, най-често първо бактериална.

Вижда се, че прогностичната част на нашите изследвания вече задължително се нуждае от съвсем конкретна математическа модификация и за Улцерозен колит – много близка до вече създадената такава за Крон (СКЕ на ЗРХТ за Крон). Това ще позволи, изчислително много по-рано да засечем с точност вторичната проблематика на заболяването, която може да не остане вторична, а да доведе до нова диагноза, значително по-тежка от самия Улцерозен колит.

В момента работим и привършваме алгоритмите, необходими за въвеждането в модела. СКЕ на ЗРХТ при улцерозен колит ще бъде готова в съвсем кратък срок – в рамките на 10-15 септември.


11.08.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.