Болест на Крон и УК - Част ХХХVІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 36 - информационна
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: обобщаване развитието на ЗРХТ/ в частност и на ЗРПТТ/,категоризация на проблематични и тежки случай,резултати и ново приложени препарати при терапията на проблематичните, тежки случай,състояния на излекуваните – 4 –ма от Крон и 2- ма от Улцерозен колит,коригирани финални контроли,прогнози и утвърждаване на теоретичните ни основи за създаване на ЗРХТ.Разработване на математически модел за контрол на ефективността /СКЕ/ и за Улцерозен колит.

Публикуването на настоящата статия,преди всичко,е продиктувано от това,че в началото на месец септември се навършва една година от излекуването чрез ЗРХТ /като все още напълно експериментална/ на първият болен от Крон - А.Д . Освен това,ЗРХТ и подсистемата и ЗРПТТ /защитно регенеративна противотуморна терапия/ претърпяха развитие,наложено преди всичко от особеностите на заболяванията – дългогодишно,тежко състояние,съпътствано и от не леки придружаващи заболявания, алергии и непоносимости.Развитие,довело и до елиминиране на съпътстващи тежки и дори нелечими състояния, създаването на нови,целеви базови препарати,както и до утвърждаване на теоретичните ни основи,довели до реализирането на ЗРХТ.

Основавайки се вече и на не малкия ни практически опит,статистиката сочи,че вече можем напълно достоверно да въведем категоризация на състоянието, при което заболелите от Крон и УК започват ЗРХТ/ в частност и ЗРПТТ/. Катего ризацията,която въвеждаме, не е някакво чисто емпирично понятие ,вкарано за прегледност в таблица,а система показваща как ще протече ЗРХТ, какви усложнения се очакват,колко ще продължи самата терапия. Докато при болест на КРОН – поради наличието на математическия модел – СКЕ на ЗРХТ, веднага можем да дадем точна категоризация и прогноза,при заболелите от Улцерозен колит/особено и при съпътстващите ги заболявания и синдромни състояния/ модел,достоверен като при Крон, все още няма.Вече работим по създаването му.Независимо от това ,разнообразието от тежки случай на УК приели ЗРХТ, вече ни дава основание да проведем категоризацията и за Улцерозен колит.

ПЪРВО - от най съществено значение е времетраенето на заболяването,както и вида на прилаганата терапия преди началото на ЗРХТ/кортикостероиди,имуносупресори и биоло гични/- особено, ако е прилаган и Метотрексат.
ВТОРО – вследствие на предшестващите терапии,дали е допуснат вторичен имунодефицит, псевдополипози, фисури, перианални фистули/при УК/ или фистулизация/при Крон/ ,остеопорози,намалена функция на надбъбречни жлези и щитовидна жлеза.
ТРЕТО – придобиването или наличието на алергично изявяващи се непоносимости
ЧЕТВЪРТО – налични ли са вече изразени реплики на заболяването – ревматоидни артрити,хипопротеиеномия, ане мия, системни уртикарии,очни проблеми,стенози,ХАС сенки, временни еозинофилии,системни бактериални възпаления .
ПЕТО - състояние на хранопровода,лигавиците на стомаха и дванадесетопръстника,полипози и лезии по тях,наличие на Хеликобактер пилори
ШЕСТО – вида на съпътстващото заболяване – хормонално,преканцерозно,системно възпалително
СЕДМО – спазването на терапията по вид и начин на прием,спазването на графика за контроли –месечни и извънредни.

Самостоятелно,всяка една от гореизброените пози ции,може да въведе заболелия в категорията на проблематичните случай,изискващи допълнителен подход и увеличаване времетраенето на ЗРХТ,като особено опасна е комбинаториката от първа,втора и трета позиция. Сигурни сме ,че позиция СЕДМО ще се стори дискусионна,но ви уверяваме,че тя е съществена. Неспазването на контролите и самоволното прекратяване на приема да базов препарат/както и на съпътстващ/-примерно защото му е „гадно“,или ..“защо не се е излекувал вече два месеца прилагайки ЗРХТ …“при положение,че носи влошаващата се болест пет години преди ЗРХТ,както сме информирали, ние таксуваме ,като самоволно прекратяване на терапията ЗРХТ. За съжаление ,такъв случай бе заболял от Крон,при който всички позиции до ШЕСТО бяха налице. Той просто си добави и СЕДЕМ.Най искрено съжаляваме за това,но ако един заболял така тежко,не може да разбере ,колко е важно за терапията- за живота му,то по добре да не започва. От всичките - вече 22-ма активно прилагащи ЗРХТ/плюс още седем с други много тежки заболявания/,отново за съжаление,забелязваме,че един от заболелите, започва изключително несериозно да се отнася към вида и начинът на прием, налаган от терапията – изненадващото е,че това се прави при положение,че подобрението му е съществено.За сега не даваме инициалите – болен е от Крон.

Възможно най тежкия случай – пълна комбинаторика до ШЕСТО включително беше А.Н – още преди ЗРХТ състояние доведено до критично,налагащо цялостно премахване на дебелото черво – което е предстоящо.Такъв случай –до ШЕСТО, бе и излекувания В.К – с предварително премахнати 1,2 м от тънко черво –поради Мекелов дивертикул. До ПЕТО са лекуващите се М.Б и Т.П,Л.М и Н.Н . В момента категорично до ЧЕТВЪРТО включително е и С.С,С.И,М.М,И.Н,М.Т,А.П и др.

Статистически се вижда,че все още,голяма рядкост са приелите ЗРХТ без да са достигнали поне,или задминали, ниво ТРЕТО. За сега това е излекуваният В.И, както и Р.Е – предстояща финална контрола. Г.И  /на профилактика/ и И.Б – предстояща финална контрола са особен случай – над седем годишен УК,но колкото и да е невероятно,без прием на кортикостероиди, имуносупресори и биологични. Или обобщено - едва 7,5 % от заболелите, ползвали ЗРХТ, не са били тежък или проблема тичен случай.

Даваме тези статистически данни,за да покажем и защо ЗРХТ добави към арсенала си не малка гама новоразработени ,или доусъвършенствани базови препарати. Както сме уведомявали, разработихме и експериментална терапия за предпазване от абцеси при получени перианални фистули –позволяваща да се отложат неизбежните оперативни намеси,докато ЗРХТ се справи с основното заболяване – в случая свръх аденомно-вилозна попипоза след частична резекция поради адено карцином на дебело черво,както и при по стандартен случай –перианална фистула при колит.

Един от съвсем скоро доусъвършенстваните препарати е АТС 105+ - промивен р-р,който бе модифициран и в целеви вариант АТС 105 К .АТС 105 К не е широкоспектърен като АТС 105 +,той е целеви – бактерициден,кръвоспиращ и силно цикатриден.Ползва се периодично – за бързо преодоляване на пост,или спонтанната поява на язвени и контактни кръвотечения. Последствени такива могат да бъдат получени и след масирано премахване на псевдополипи – от откриване на язвите от които са израстнали,както и от силно хиперемирани повърхности –независимо от причината за активирането им/алергии,неспираща диария, допълнително бактериално възпаление,ентеровирусни атаки/. Също така и ЦЕНТИН 100 – рязко спомагащ за по бързо зарастване в подобни случай. Целева модификация има и при един от основните широкоспектърни орални базови препарати АТС 104.Това е АТС 104 + - засилени противодиарични, бактерицидни и противовъзпалителни функции. Целеви препарати са и новите Винверт 100,Натам 100,Бензонал 100 – регулиращи захарите /от полизахариди до монозахариди/ , количеството на дрождите и ферментацията. В сравнение с първият приложил експериментално ЗРХТ и излекуван от КронА.Д ,терапията вече рязко разшири възможностите си –в смисъл,че вече може да изпълнява предназначението си дори и при случай,съпътствани от опасни допълнителни заболявания ,примерно - Сегмент на Барет,ендометриоза,Хашимото и др.

Състояние на излекуваните

Това са А.Д ,В.И,В.К и П.Д – болест на КРОН,от УК – Б.Б и Г.И /в профилактика/

Първият - А.Д - в края на август навършва точно една година от установяване на излекуването. Той е и в основата на всичко останало - доказване на теоретичните постановки,че Крон може да бъде излекуван,утвърждаване на ЗРХТ . А.Д е в отлично състояние – той отново и тук е първопроходец,доказвайки нестоятелността на станали вече митове – примерно,че ако се храните и с дизахариди/захар/ неминуемо ще активирате Крон,че има такова понятие като глупотевината ендоскопска ремисия,а не излекуване.А.Д вече година не се ограничава от абсолютно никаква храна. Следващият от Крон – В.И блестящ пример за дадената по горе категоризация, от април е с преустановена профилактика на общо хранене без никакви ограничения и никакви оплаквания,като дори прекалява с храненето – от 80 сега е 92 кг . В.К – свръх тежкия случай на Крон в момента е в отлично състояние,спряна отдавна профилактика. П.Д – излекуван от болест на Крон и сегмент на Барет – спортува активно/той е футболист/ - в отлично състояние и води предписаната профилактика. Вторият по ред излекуван чрез ЗРХТ – Б.Б тежък улцерозен колит/ниво ПЕТО/,след дълга терапия – 10 месеца ,вече повече от три месеца не е и на профилактика,като е в отлично състояние и спокойно върши професионалните си задължения свързани с пътуване в чужбина. Г.И – над седем годишен УК , в момента също е в много добро състояние и води предписаната профилактика.При Г.И и все още лекуващата се Т.П, бяха приложени голяма част от ново разработените ни целеви препарати,които за напред ще дадат още възможности за по бързо излекуване от тези тежки ,опасни заболявания.

Следва продължение – резултати при Т.П и С.С, прогнози и утвърждаване на теоретичните ни основи за създаване на ЗРХТ.Разработване на математически модел за контрол на ефективността /СКЕ/ и при Улцерозен колит.


06.08.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.