Болест на Крон и УК - Част ХХХV

Болест на Крон и УК - Част ХХХV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 35
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: контроли и състояния на проблематичните случай –Т.П, А.Н – дългогодишен улцерозен колит тежка фаза, Л.М – дългогодишна болест на Крон, М.Б – Крон и тежка хеликобактериоза, приложение на новоразработените препарати, новоприели ЗРХТ, коригирани срокове за финални колоноскопии

Л.М - дългогодишна болест на Крон

След повече от два месеца ЗРХТ, както и поетапно премахване употребата на Имуран и Хюмира, съпроводено с непрекъснати бактериални, гъбични и вирусни атаки – поради сериозен имунодефицит, вече можем да приемем, че Л.М излиза от сферата на проблематичните случай. Постепенно състоянието се стабилизира, последните контроли показаха, че бактериалната и гъбична „проблематика“ вече я няма. За преодоляване на последствията се наложи приложението на допълнителни към ЗРХТ наши, специфични препарати – Протект 100 Д, Ливел 100, Новарс 100, Бензонал 100, Винверт 100. Считано от 17.07.2017 Л.М вече води ЗРХТ без тежки съпътстващи усложнения, състоянието е системно подобряващо се. От тази дата обаче, Л.М вече е извън България, но разбира се, ЗРХТ продължава.

Т.П - улцерозен колит, синдром на Хашимото, ендометриоза

Нееднократно сме описвали изключително трудното водене на терапията – поради съпътстващите заболявания. В процеса на най-сериозния напредък на ЗРХТ/доказан и с извънредна колоноскопия/ продължи неподдаваща на никакво лечение диария. Наложиха се серии от извънредни контроли търсещи допълнителния фактор, който започна системно да влошава състоянието на Т.П –появи се и кървава диария. Извършиха се и елиминационни тестове за установяване на непоносимости, водещи до алергични състояния. Приложиха се и спомагателно диагностични препарати- Бензонал 100, Натам 100 – даващи ориентация и подтискащи ферментационни дрожди и определен вид бактерии, проведе се и допълнителна терапия със специфични пробиотични щамове. Приложиха се допълнителни специфични препарати – Ливел 100, Еквисет 100, Протект 100 Д и др. Допълнително се проведоха и туморни маркерни тестове. На базата на резултатите от тестове и контролите се стигна да решението, да се проведе пълен курс на ЗРПТТ/защитно-регенеративна противотуморна терапия/, при коригиран режим на ЗРХТ- съобразно контролите. Напълно бе преустановен и частичния прием на Салофалк.

В рамките на 5-6 дена състоянието на Т.П рязко се подобри – диарията бе преустановена, кръвта постепенно намалява. На 10 ден от извънредната терапия бе пусната нова контрола. Резултатите са много добри – сорбцията в тънките черва се покачи сериозно, установи се нулево бактериално възпаление, както и лек спад на левкоцитарната част, даваща информация за алергични, вирусни и паразитни състояния. Съобразно туморно маркерната информация терапията се продължи с още 15 дена. Приложени бяха /съобразно ЗРПТТ/ - АТС 108, АТС 108 БК, Сулфофан 100, Анастема, 104 № 5, както и корекции в спомагателната и базовата част на ЗРХТ. Състоянието на Т.П вече е стабилизирано, но все още не са приключили процедурите по ЗРПТТ, което частично ограничава приема на базовите препарати.

М.Б - болест на Крон, съпътствана от тежка хеликобактериоза

Както вече сме информирали, поради наши основателни съмненния в процеса та ЗРХТ направихме извънредна контрола за наличие на Хеликобактер . Резултатът бе изключително лош – стойности над 25 – при норма до 1,0. М.Б прекара вирусно заболяване, което веднага даде отражение – при контролата се засече и начало на бактериално възпаление. Същото веднага бе елиминирано. Резултата за хеликобактер бе повече от добър – от 25 спадна на 6,00. ЗРХТ върви много добре. Вече може да приемем, че М.Б не е в категорията на проблематичните случай.

С.С – улцерозен колит в активна, остра фаза

С.С е от скоро на ЗРХТ. Характерното, за да го причислим към проблематичните случай, е острата фаза и сериозното бактериално възпаление – засечено от месечната контрола, което не се поддаде на стандартната антибактериална терапия. С.С е ползвал кортикостероиди. В момента се води усилена антибактериална терапия .

А.Н - тежък, дългогодишен улцерозен колит с фиброзни изменения, псевдополипоза, хирургично отстранена перианална фистула, придобит тежък имунодефицит, алергични състояния –лактозна непоносимост

А.Н е много тежък случай с напреднало развитие на УК и увредена имунна система. В процеса на нестабилното състояние, съпроводено с изтощителни кървави диарии, А.Н получи и изключително опасния за състоянието псевдомембранозен колит - клостридиен. В предходни статии сме описвали как се справихме с това агресивно и живото застрашаващо допълнително придобито заболяване. По принцип, при А.Н състоянието преди ЗРХТ е било много тежко, без ефект от терапиите, а напротив - влошаващо се. Взето е решение да се премахне цялото дебело черво. В рамките на последните 40 -50 дена/след серия извънредни контроли/ А.Н неколкократно отново показа сериозни бактериални възпаления, наложили експресно приложение на антибактериални съпътстващи терапии, както и на допълнителни специфични наши препарати – Еквисет 100, Протект Д, Ливел 100, Бензонал 100, Аргинол 100, Новарс 100. В процеса на последната от тях – вървяща с изключителен успех – диарията се подтисна, спря кървенето, контролите показваха сериозен напредък. Но най- неочаквано се появи алергична непоносимост към прилагания изключително добър и щадящ антибактериален препарат- Рифаксимин. Това наложи прекратяване на употребата му, пускане на нови контроли за установяване на състояние. Последва влошаване на показателите даващи представа за степента на бактериалното възпаление. На база опита ни и спешността на проблема решихме да бъде приложен орален антибиотик от съвършенно друг тип, но А.Н не го приложи. Проведе се поредната антибактериална терапия /левофлуксацин/ - в болнична обстановка, венозно вливане, вливане и на желязо. Резултатите от контролата след Левофлуксацин обаче показаха влошаване на бактериалното възпаление. Продължава се с Меронем .

Групата на ползващите ЗРХТ се увеличи с още - Н.Б /проблемен случай/ улцерозен колит и съпътстваща подагра, както и нестабилни чернодробни показатели, не леко вирусно заболяване. С.С – улцерозен колит в остра, активна фаза, Г.Г – улцерозен колит, А.П – болест на Крон . В момента ЗРХТ активно прилагат 14 заболели от УК, от Крон – 7, като има двама излекувани в профилактичен режим на ЗРХТ –П.Д и Г.И. Г.И е с удължена профилактика поради придобито бактериално възпаление след биопсиите. Естествено е, че сме елиминирали бактериалния причинител.

Извън проблематичните случай, всички останали, според базовото си състояние и продължителността на ЗРХТ, са в добро и много добро състояние –като имаше случай на ентеровирусни заболявания. Както сме уведомявали, на финала на ЗРХТ са - И.Б – улцерозен колит, Р.Е – болест на Крон, в малко по-късен период Я.С и И.Н –Улцерозен колит .


27.07.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.