Болест на Крон и УК - Част ХХХІV

Болест на Крон и УК - Част ХХХІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 34
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Нова голяма победа на ЗРХТ !! П.Д – болест на Крон, ГЕРБ, сегмент на Барет е напълно излекуван !!!

Както уведомихме,на 06.07.2017 г П.Д проведе финална гастро и колоноскопия, хистология. Характерно за заболяването от Крон при П.Д. – 25 годишен, е придобитото допълнително тежко усложнение по хранопровода – Сегмент на Барет.

Сегментът на Барет е сигурна преканцероза с риск от развитие на адено карцином на хранопровода. Характеризира се с наличието на специализирана инстестинална метаплазия (СИМ) – същото е показател за гарантирана преканцероза, независимо къде се открива. За по добра представа – прилагаме снимка на Сегмент на Барет.

Сегмент на Барет

Първите признаци на заболяването от Крон са фиксирани болнично през 2012 г. П.Д започна ЗРХТ с окончателна диагноза - Хранопровод и стомах – ГЕРБ – II–IIIфаза. Сегмент на Барет, еритемо-ескудативен пангастрит. Чревна система – Болест на Крон. Начало на ЗРХТ – 20.01.2017 г, като до този момент не е допускан прием на кортикостероиди и имуносупресори. ЗРХТ – за конкретния случай, включваше допълнителна гама спомагателни и базови препарати (Протект 100 РК, части от ЗРПТТ и др.).

Финална гастро и колоноскопия след ЗРХТ – 06.07.2017 г.

  • Хранопровод - Б.О , стомах – лекостепенен, неактивен гастрит
  • Колон и терминален илеум – Б.О.

Изключителен резултат !!! Не скриваме ,че се гордеем с постигнатото от ЗРХТ !!!
Да пожелаем на П.Д здраве и успех на начинанията му!!! С него излекуваните чрез ЗРХТ от Крон вече са четирима, като тук не по малко важен е резултата от елиминирането на сегмента на Барет- за пръв път /нехирургично/ откакто е известно заболяването!!! Считано от 15.07.2017 г П.Д започва профилактичната фаза на ЗРХТ, като същата ще приключи към 10.09.2017 г .

Едва ли е необходимо да се впускаме в повече подробности – описвали ли сме нееднократно състоянието на П.Д,както и високата му поносимост към свръх активната фаза на ЗРХТ. Отново обаче, забелязваме важността на факта, че П.Д. не е ползвал при стандартната си терапия кортикостероиди, имуносупресори и биологични. Факт, колкото важен за П.Д., толкова и обезпокоителен спрямо останалите заболели ползвали тези препарати. Все по-ясно се очертава, че нанесенените поражения са много по-големи от скромните по размер ползи. ЗРХТ губи поне три, четири месеца само от допълнително нанесените поражения – сериозен имунодефицит, тежки странични ефекти. Продължителността на терапията ЗРХТ при тези случай буквално се удвоява.

Все повече се безпокоим от тази статистика, тъй като започваме да считаме, че са възможни и доста по тежки странични ефекти – невъзможност да се преодолеят възникналите вторични имунодефицити, откриващи път за възникването на множество реплики на Крон и УК – поражения в стави, костна система, очни проблеми, алергии, хранителни непоносимости, опасни преканцерозни състояния, стабилизиране на имунни поражения.

По отношение на гореизложеното, изрязаваме опасенията си при случая на В.К., който сам прекъсна профилактиката си, въпреки, че ние изразихме несъгласието си. До сега не е провел нито една контрола, съгласно изискванията, както необходимата финална колоноскопия /или ендоскопия/. Вероятно ще трябва да преразгледаме становището си по окончателното му излекуване. Уведомили сме го, но той лично ни увери,ч е вече е добре, ходи на работа, наддал е 5 кг и ако има има проблем - ще ни уведоми.


08.07.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.