Болест на Крон и УК - Част ХХХІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 33
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: развитието при все още проблематичните случай, както и взетите допълнителни мерки за стабилизиране на състоя нията, проведените допълнителни контроли, влиянието на летните ентеровируси, съвместната терапия на ЗРХТ при Крон и антихелико бактерна такава.

Напредналите в терапията - пред пълно излекуване, по точни дати за предстоящите им финални контроли.

От 20- те ползващи ЗРХТ – 13 Улцерозен колит и 7 Болест на Крон, три от случайте – Т.П , А.Н –тежък улцерозен колит и Л.М – болест на Крон /дългогодишен/ са с усложнения – съпътстващи болести и сериозен имунен дефицит .При тях терапията често се прецизира и видоизменя по вид на базовите препарати,тъй като непрекъснато се появяват нови проблемни фактори. Характерното за тези случай е ,че наред и с придружаващите заболявания/ особено при Т.П/ и псевдополипоза –всички са били или на кортикостероидна или на пълната терапия -кортикостероиди, имуносупресори и Хюмира. Дори при напреднала ЗРХТ и сериозни оздравителни процеси – доказани чрез извънредна колоноскопия и гастроскопия, при Т.П – продължава проблемът с неподдаващата се на спиране диария.Проведоха се и антибактериални терапии.Причините се елиминираха като се извършиха серия от допълнителни изследвания –включително и за глутенова ентеропатия,проведоха се тестове за появили се непоносимости/ преди всичко алергични/,микробиология на фецес – включително и за гъбички.Поетапно се приложиха наши специфични базови препарати – Еквисет,Протект 100Д,Винверт 100,Витерол 100. Като голям успех отчитаме елиминирания ендометриален пренос –към дебелото черво,премахнатите язви и псевдополипоза.Въпреки това, диарията продължава,като по всичко вече личи,че проблемът е и в тънките черва,както и че определено има непоносимости/най вероятно с алергични прояви/. През тези периоди Т.П е боледувала – възпалено гърло.В момента тече елиминационна тестова програма – засичане на непоносимости дори и към спомагателните препарати ползвани към терапията. Предстояща е нова разширена контрола – влючително и тироидни тестове,маркерни анализи,панкреасни, чернодробни показатели.

А.Н - дългогодишен ,тежък УК с отстранена перианална фистула, фиброзни изменения,реакции към ставите,отоци, протеинов дефицит.

Терапията върви с бавни темпове редуват се затишия и активности –диарични,газове,колики..През периода се проведоха серии от антибактериални терапии –включително и срещу придобит, изключително тежък псевдомебранозен колит,в последствие активирал и контактно кървене.Проведени бяха и вливания –захранващи, желязо. Имунния дефицит при А.Н е сериозен.Успешно премахнахме псевдополипозата. Спряна е и употребата на Хюмира.При тест за елиминиране на дрожди и ферментационни бактерии А.Н показа признаци и на лактозна непоносимост. В момента при нея тече елиминационен тест за непоносимости,като паралелно са подадени нови наши прапаративни композиций, целящи блокиране на причините привнасящи активности.

Л.М - дългогодишен Крон,лекуван с пълна гама –кортикостероиди,имуносупресори и Хюмира.

Като пример за последствията от продължителната употреба на имуносупресорите – за период от около два месеца, Л.М имаше две бактериални,едно вирусно и едно гъбично заболяване. Спрян е Имурана ,спряна е /от няколко дена/ и Хюмира.Състоянието му е нестабилно,диарично, с температура - пусната извънредна контрола.Резултат - след прекараната вирусна атака анализите показаха ,каквото очаквахме –сериозно бактериално и гъбично възпаление. В момента се води поредната антибактериална,както и противогъбична терапия.

Н.Н – тежък улцерозен колит с поражения и в ставите

Тук преодоляхме повишените активности и за сега, можем да приемем, че Н.Н вече не е в категорията на проблематичните случай.

М.Б – Болест на Крон,установена и тежка хеликобактериоза

Случаят е тежък,но напредъкът на комбинираната терапия е много,много голям. В момента всички активни прояви са туширани,състоянието на М.Б се подобрява с всеки изминал ден.Чревни негативни прояви няма,изхожданията са напълно регулирани –веднаж дневно с нормална консистенция,тежките стомашни прояви затихнаха. Предстояща е контрола.ЗРХТ продължава в свръх активна фаза при паралелната употреба на АТС 109 ХБ – антихеликобактерен с дълбоко проникване.

П.Д - болест на Крон,ГЕРБ и сегмент на Барет

ЗРХТ по отношение на Крон е пред финализиране. Финална колоноскопия и хистология – 06.07.2017 г . Спрямо съпътстващите заболявания на същата дата е предвидена и контролна гастроскопия.

С.И – улцерозен колит/при изискана допълнителна контрола открити невидяни при диагностицирането поражения/

Както описахме в предишни статии – след проведена контролна колоноскопия, се видя съществен напредък,както и успя да се проникне и в цекум и терминален илеум – видяха се недиагностицирани до момента на контролата вече затихващи язвени поражения и остатъци от псевдополипоза. В момента, състоянието на С.И е много добро – храненето е почти ,като на здрав човек/изключая захар и пържени храни/,без негативни стомашно-чревни прояви.При С.И е характерно,че периодично имаше признаци на алергични прояви,водещи до временни неразположения,прекарани и вирусни заболявания. Прогнозна финална колоноскопия – до 30.08.2017 г.

Р.Е - Болест на Крон , новооткрит, недопуснати кортикостероидни и имуносепресивни терапии

ЗРХТ е пред финализиране – ориентировъчна финална контрола – 30.07. – 15.08.2017 г . Състояние – без каквито и да били оплаквания .

Я.С -Улцерозен колит

Сериозен напредък, състоянието с всеки ден се подобрява. Без негативни чревни прояви – храненето е напълно стабилизирано,без диарии,нормално изхождане – един път дневно с нормална консистенция. Прогнозна финална колоноскопия – до 25. 08.2017 г

И.Б - дългогодишен улцерозен колит/шест години/

Състояние - много , много добро, без никакви негативни чревни оплаквания. Прогнозна финална колоноскопия – до 25.08.2017 г

Всички останали са в напълно стабилно състояние спрямо продължителността на ЗРХТ.


26.06.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.