Болест на Крон и УК - Част ХХХІ

Болест на Крон и УК - Част ХХХІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 31
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: състояние на ползващите ЗРХТ ,контроли,базово състояние на новоприели ЗРХТ, ЗРХТ при Крон и съпътстваща хеликобактериоза – случай на М.Б.

Като начало ще се спрем на случая на М.Б. – болест на Крон. В процеса на терапията, поради наши съмнения изискахме анализи за наличие на Хеликобактер пилори. Резултатите от контролата показаха екстремно високи стойности,които напълно корелираха със състоянието на М.Б. Подробно сме описвали жизнедеятелността на ХБ/статия Хеликобактер пилори/,както усложненията, до които води –влючително и опасните такива .При болест на Крон – наличието и на хеликобактер изключително усложнява състоянието на заболелия. Какво е характерното за случая на М.Б – преди всичко,провеждането на стандартната антибиотична терапия ,която е с голяма продължителност и високи терапевтични дози,като при това,е комбинация от антибиотици.Има голяма вероятност ,да се наруши така трудно вече установения бактериален чревен баланс – с всичките последствия от това.В тези случай дори може да се предизвика изключително опасния псевдомембранозен колит,който при Крон може неимоверно да усложни състоянието на заболелия.

Както сме уведомявали, в процеса на работата ни по ерадикация на ХБ,поетапно стигнахме до високоефективния наш препарат АТС 109 ХБ – с дълбоко проникване,показал отлични резултати при елиминирането на ХБ. Препарата изобщо не е на антибиотична основа,действието му е базирано на преноса и дълбокото проникване на комбинацията от активни фитохимични компоненти в подслузния лигавичен и епителен слой. М.Б започна приложението и на АТС 109 ХБ – от 29.05.2017 г при свръх активен режим на ЗРХТ. Свойствата му, както и начинът на действие, се оказаха изключително добра възможност за ерадикация на хеликобактер и при болни от Крон. Дори да прозвучи нескромно, АТС 109 ХБ е първият високоефективен неантибиотичен препарат справящ се отлично с ерадикацията на Хеликобактер. Не може да не се гордеем с това, че той се появи в България благодарение на нашите познания и труд. Ни най-малко не омаловажаваме и неоценимото съдействието на заболелите Я.И, Е.М и Н.К ,приели терапията още в експериментална фаза. И няма нищо чудно, че химици създават лечебни продукти на основата на органична, фармацевтична ,фито и хранителна химия. В целия свят те правят това, естествено базирайки се на постигнато до сега, нови тенденции и знания,съвместна дейност с биохимици, микробиолози и т.н .Лекарите са хората ,които установяват ,диагностицират заболяванията и назначават съответното лечение – според случая препаративно или хирургично,химиотерапевтично и т.н.

Състояние и процедури при другите тежки случай на Крон и УК

А.Н. - изключително тежък УК, псевдополипоза, фиброзни изменения - ЗРХТ продължава в свръх активна фаза. Характерно за сегашното състояние е отново наложилото се антибактериално допълнително лечение. А.Н премина през изключително тежката фаза на придобит - от Клостридиум, псевдомембранозен колит.Проведени бяха и нови вливания на желязо. Състоянието и все още е нестабилно,като периодично поради имунен дефицит се налагат спомагателни укрепващи процедури,освен вървящата ЗРХТ.

Т.П.  - тежък улцерозен колит и съпътстваща ендометриоза , синдром на Хашимото

Както информирахме,дори и при вече напредналото лечение на УК и премахване на псевдополипозата, отличните резултати от контролите, диаричното състояние не се поддава на пълно елиминиране. В спешен порядък бе проведо изследване за глутенова ентеропатия на тънките черва. Определено проблема не е само улцерозния колит – като единствен фактор. Опасния ендометриален пренос бе овладян и спрян,коригираха се приемите на препаратите за туширане на синдрома на Хашимото. Проведен бе и антивирусен цикъл на ЗРХТ. Резултатите от изследванията показаха ,че няма развита глутенова ентеропатия.Проведохме корективни процедури по ЗРХТ с цел подтискане на мотилитета на чревната система. В момента тази процедура тече. Предстоящо е ново изследване и частично приложение на ЗРПТТ към ЗРХТ.

В.К.  - тежък Крон, изключително тежко, животозастрашаващо общо състояние (/поради усложнения преди ЗРХТ премахнати 1,2 м от тънко черво)

Изключително добро състояние за статуквото ,без никакви оплаквания - вече два месеца. Очаква се назначаването на дата за финална контрола – колоноскопия, ПКК и хистология. В.К. е пред пълно елиминиране на Крон.

П.Д.  - болест на Крон, ГЕРБ и сегмент на Барет

П.Д е в отлично състояние, както уведомихме, вече активно спортува в отборът си. Поради не трудни за разбиране причини – се изчаква плановата му,но вече финална колоноскопия /също и гастроскопия/. По принцип, бяхме я заложили за около 28.05.2017 г. Прогноза - пълно излекуване от Крон.

Н.Н. –тежък, активен улцерозен колит

Освен ЗРХТ в свръх активна фаза, насрочени и проведени допълнителни антибактериални терапия,както и частични терапии за подтискане на придобитите ставни увреждания.Състоянието му е значително подобрено!!!

Кратка информация за състоянието на останалите случай

С.И. - Улцерозен колит - ЗРХТ продължава в свръхактивна фаза.Преодоляни бяха успешно усложнения от вирусен и алергичен характер - с рязко покачване на еозинофилите.Започнат и частичен курс по ЗРПТТ,приложен и наш препарат Ливел 100. При С.И показахме проведената извънредна колоноскопия. Терапията върви добре с характерните за случая временни „люшкания“.

М.П. - Болест на Крон - напълно е преустановен приема на Имуран - ЗРХТ навлезе в активната си фаза. Проведена бе и допълнителна антибактериална терапия. Състоянието вече е подобряващо се.

М.М.  - Улцерозен колит,стеноза, псевдополипоза - сериозен напредък, състоянието е системно подобряващо се!!!

И.Б.  - Дългогогодишен улцерозен колит – състояние отлично!!! Без оплаквания и негативни прояви, към 15-20.07.2017 – финална колоноскопия. Прогноза – пълно излекуване.

И.Н. – Улцерозен колит - състоянието е системно подобряващо се !!!

Я.С. - Улцерозен колит - голям напредък, състояние системно подобряващо се !!! Към 30.07.2017 г - финална колоноско пия. Прогноза – пълно излекуване.

Л.М. – Болест на Крон

Трудно,но вече преустановен прием на Имуран. Хюмира – все още не е преустановена. ЗРХТ постепенно навлиза в свръхактивната си фаза. Поради имунен дефицит и допълнително бактериално обсеменяване бе проведен и спешен антибактериален курс.

Новоприемащи ЗРХТ

О.О.  - болест на Крон / от 2013 г/ - Проведена изисканата от нас базова ПКК контрола. Изчаква се излизането на част от резултатите.

Н.Ц - болест на Крон, таласамия - Обезпокоителни резултати при изисканата от нас контрола – веднага започнат прием на спомагателната част към ЗРХТ. Насрочена контролна /базова/ колоноскопия на 09.06.2017. Същата ще служи за база,от която започва ЗРХТ.

М.Ц. – Улцерозен колит - Проведена изисканата от нас базова ПКК контрола.


04.06.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.