Болест на Крон и УК - Част ХХХ

Болест на Крон и УК - Част ХХХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Преходна информационна статия - Част 30
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Продължаващи запитвания и коментарии за доказалата се вече ЗРХТ, теоретични постановки на заболяванията, развитие, прогноза, снимков материал!

Не скриваме, че сме изненадани от ширещите се – включително и недоброжелатени коментарии относно ЗРХТ.

Не че са за първи път,но това е при положение, че вече има четирима излекувани от Крон и УК, като трима от тях са били с много тежки дори и вече преканцерозни състояния !!!! Срещаме опити за тенденциозно, тотално подценяване на успеха на ЗРХТ. Успехът, постигнат от българи, и то само в България ... Трудно е да повярваме, че това дори се върши от хора болни от тези тежки, живото застрашаващи заболявания. Иска ни се да вярваме, че е от незнание, от непознаването на същността на тези нелечими до сега заболявания. Ще си позволим да изнесем една кратка лекция по темата, към която ще прилагаме и директни цитати от медицински определения за ход, прогноза на болестта, снимков материал.

Нека започнем с Улцерозен колит.

Симптоми

Различаваме лека, тежка и мълниеносна форма. Началото на заболяването е обикновено постепенно (в 50%) и по-рядко остро, понякога бурно. Протичането е вълнообразно с редуване на обостряне и ремисии. Основните оплаквания при болните са слузно-кървави, кървави-гнойни или чисто кървави, диарични изпражнения. Дефекациите при острите форми достигат до 50-60 за 24 часа. Обикновено има болки по колона и тенезми при засягане на правото черво. Температурата е повишена, неправилна. Общото състояние е различно засегнато според тежестта на заболяването до степен на прострация. Кожата при хроничната форма е с трофични промени и признаци на полихиповитаминоза.

Установяват се анемия, хипоалбуминемия, диспротеинемия с увеличение на а2-глобулините, хипонатриемия, хипокалиемия, хипокалциемия и намаление на фосфора. Могат да се появят артрити, отоци, ирит и др. Има левкоцитоза, ускорено утаяване на еритроцитите.

Усложнения

Към усложненията при тежките форми се отнасят сърдечно-съдовите прояви със склонност към колабиране, токсичен мегаколон, паралитичен илеус, перфорация, тежка кръвоизливна анемия, фистули, перианални абсцеси. В хроничния стадий се установяват полипоза и псевдополипоза с възможности за раково израждане в 5%,като след около 10-тата година този процент рязко нараства. Усложненията от други органи са: хепатит, холангиохепатит, цистопиелонеф рит, тромбофлебит, амилоидоза.

Прогнозата на заболяването е в зависимост от възрастта (най голяма е смъртността у децата) и от тежестта на първия пристъп. Прогностично значение има разпространението на процеса в дебелото черво и естеството на получените усложнения. Общо взето, прогнозата е сериозна. Трудоспособността е наруше на,дори в напреднала фаза е невъзможно да се извършва трудова дейност.

Профилактиката има значение главно за удължаване на ремисиите и предпазване от обостряния.

По долу даваме снимково първо сравнение

Здрава лигавица

За съжаление,показаното не е всичко възможно като усложнение.С времето,неминуемо състоянието се влошава и достига до извънредно тежки състояния .По долу показваме вече тежко увреден участък с разрастнал се псевдополип,както и УК в развитие:

Тежко увреден участък с разрастнал се псевдополип, както и УК в развитие

За съжаление, отново нещата не спират до тук.Ето какво представлява масирана псевдополипоза – поради вече тежко увредена/инфламаторно/ тъкан ,както и вече напълно поразено дебело черво:

Масирана псевдополипоза

Както бе цитирано -при дългогодишно развитие, най вече и след появата на псевдополипози/особено фазата деструктивна псевдополипоза/ възможността за раково израждане рязко нараства . По долу показваме колоректален карцином възникнал вследствие на улцерозен колит:

Колоректален карцином възникнал вследствие на улцерозен колит

Нека погледнем следващата снимка.Тя е след ЗРХТ – при седемгодишен тежък улцерозен колит.За публикуването и ни е дадено разрешение – като личните данни -по ЕГН ,не са верни спрямо оригинала:

След ЗРХТ – при седемгодишен тежък улцерозен колит

Такова е положението и при останалите излекувани, но все пак ще си позволим да покажем част от положението при Крон преди ЗРХТ.

Част от положението при Крон преди ЗРХТ

Надяваме се,че тази преходна статия е била полезна за всички.Също така вярваме,че ще допринесе и да проумеем значимостта - дори само на идеята за ЗРХТ,камо ли фактологията – вече четирима излекувани – 2 ма от Крон и двама от УК.

Предстоящо е публикуването на част 31 - развитие и контроли при тежките случай,контроли,предстоящи финални такива, паралелна терапия при Крон и наличие на Хеликобактер пилори и др.


30.05.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.