Болест на Крон и УК - Част ХХІХ

Болест на Крон и УК - Част ХХІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 29
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Нова, голяма победа на ЗРХТ !!! Б.Б и Г.И са напълно излекувани от Улцерозен колит!!!

Информация за лицата с тежка форма на УК и Крон.

На 15.05.2017 Б.Б проведе финална колоноскопия. Давали сме подробна информация за Б.Б – първият болен оТ УК започнал ЗРХТ - улцерозен колит остра фаза с деструктивна псевдополи поза. Започнал ЗРХТ в свръхактивна фаза – 20.06.2016 г. Б.Б бе труден случай с развита опасна форма на псевдополипоза. На прогнозната ни финална колоноскопия – преди три месеца, бяха останали около 20% от съществувалите поражения, но при вече напълно елиминирана деструктивна псевдополипоза.

Базови данни преди започване на ЗРХТ
Колоноскопия – Зоната на ректум, след 10 см и сигма са със заличена структура и множество язви. Наличие на спонтанно и контактно кървене. В зоната на ректосигмоид – псевдополипоза. Лумен – гноевидна субстанция и кръв
Хистология - дебелочревна лигавица с възпалителна компонента обхващата цялата дебелина. Крипт абцеси, язвени дефекти с псевдополипоза от деструктивен тип.

ФИНАЛНА КОЛОНСКОПИЯ СЛЕД ЗРХТ -15.05.2017

Хистология след ЗРХТ /започната на 20.06.2016 г/ – поради липса на патологични изменения не е проведена
Колоноскопия след ЗРХТ - Дебело черво - без ендоскопски и морфологични промени.

Нека пожелаем на Б.Б всичко най добро – той е първият излекуван от Улцерозен колит !!! А.Д и Б.Б бяха хората, приели ЗРХТ все още само като теоретична постановка. Считано от 20.05.2017 г, Б.Б навлиза в профилактичен режим – максимална продължителност - три месеца.

Г.И.  - дългогодишен УК, започнал ЗРХТ на 12.12.2016 при обострено, тежко състояние.

Базови данни преди започване на ЗРХТ
Дебелочревна лигавица с нарушена архитектоника от дисторзия на крипти, редукция на гоблетови клетки. Оток и обилен, плътен възпалителен инфилтрат от лимфоците, превалиращи плазмоцити и полиморфо нуклеарни левкоцити. Последните са с агресия към епитела и формиране на криптит и множество крипт абцеси
Диагноза - Дебелочревна лигавица от ректум-сигма /по клинични данни/ с тежък улцерозен колит с висока степен на активност.

ФИНАЛНА КОЛОНОСКОПИЯ СЛЕД ЗРХТ – 17.05.2017 г

Изключая два малки участъка в сигма с лека хиперемия, дебелото черво е без ендоскопски промени.

Радваме се и за теб Г.И !!! Особено за това, че през годините на боледуване си устоял, да не приемеш системно кортикостероиди и имуносупресори. Упорството, както и всичко, което си прилагал алтернативно, даде своя резултат при започването на ЗРХТ - само за пет месеца е излекуван дългогодишен, тежък улцерозен колит!!! 
Считано от 01.06.2017 г Г.И навлиза в профилактичен режим на ЗРХТ.

За всеки е видна разликата във времетраенето на приложението на ЗРХТ – при Б.Б почти година, при Г.И – пет месеца. Г.И не е ползвал нито кортикостероиди, нито имуносупресори – и то при не лека форма на УК. Не се е достигнало и до псевдополипози. Процеса на елиминиране на кортикостероидите, както влиянието им, при Б.Б не бе лек, но все пак бе постигнато ИЗЛЕКУВАНЕ. Не ремисия –ИЗЛЕКУВАНЕ !!!

Тук е мястото да споменем, за едно, въведено при класификациите на тежките инфламаторни чревни заболявания и явно вече започващо да се утвърждава „понятие“ - ендоскопска ремисия. Не ремисия – а ендоскопска ремисия. Тъй като това понятие, поради неяснотата, както и безсмислеността си определено е вбесяващо, по долу ще дадем официалната медицинска дефиниция за тези две тежки,класифицирани като нелечими, доживотни заболявания/ последна класификация – 2005 г./.

Болест на КРОН – определена като хронична идиопатична доживотна грануломатозна трансмурална възпалителна чревна болест на целия храносмилателен тракт, със склонност към ерозии, язви, пенетрации, абсцеси и фистули, засягаща и прилежащия оментум, характеризираща се със сегментно обхващане, огнищни тласъци и интермитентна активност, водеща до фиброза и обструкция, без златен стандарт за диагноза.

Улцерозен, язвен колит – като хронична идиопатична язвено-гнойна лигавична възпалителна болест на дебелото черво, без грануломи, засягаща ректума и различно протежение на колона без прекъсване между засегнатите части, характеризираща се с вълнообразен ход от релапси и ремисии.

Даваме само тези две дефиниции, но трябва да се знае, че принципно този вид заболявания не са само описаните – подлежат на класификация и други - кандидати за групата на идиопатичните възпалителни чревни болести: колагенов колит, лимфоцитен колит, микроскопски колит – като обединяващо понятие за предните, еозинофилен колит, радиационен колит и байпас-ентеропатия.

Изключително лесно е, както и не е необходимо да си гений, за да схванеш, че ако след лечение се достигне до състояние, установено хистологично, колоноскопски/може и ендоскопски, гастроскопски/ чрез ПКК и т.н, което не показва НИТО ЕДНО ОТ ПОДСЪСТАВЯЩИТЕ ДЕФИНИЦИЯТА БОЛЕСТНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, как можем да твърдим, че лицето е болно от неизлечима болест съдържаща всичко, което липсва ?!?!?!? Просто е – тогава му лепваме глупотевината ЕНДОСКОПСКА РЕМИСИЯ. Толкова по въпроса.

За съжаление, към групата с тежък КРОН и УК / съпътствани и от странични, не леки заболявания/, се добавя и М.Б – болест на Крон – поради наши съмнения при първата плановата контрола, поискахме допълнителни изследвания за ХБ.Установени бяха екстремно високи нива. При Т.П – в спешен порядък се правят допълнителни серологични изследвания за глутенова ентеропатия на тънките черва. Случаят с Т.П показва, че придружаващите не леки заболявания определено може да са не по малко опасни от основното, в случая – улцерозен колит, който, както видяхме от извънредната колоноскопия, вече е почти в стадий на затихване. Ето точно тук, може да се допусне фатална грешка – симптомите на съпътстващото заболяване, да се приемат за такива на основното. При А.Н – поради предизвикан медикаментозно имунен дефицит, отново се налага да се овладява ново бактериално възпаление, водещо до обостряне на и без това тежкия улцерозния колит.


20.05.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.