Болест на Крон и УК - Част ХХІV

Болест на Крон и УК - Част ХХІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК
Част 24

ПСЕВДОПОЛИПОЗА ПРИ УК И КРОН


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Проблемът с УК, както изглежда „по-лек“ от Крон, е в това, че възпаленията и броят им на единица площ е голям, а средата е бактериално обсеменена в много по - голяма степен. Псевдополипозата е изключителна характерна за това заболяване - улцерозен колит. Значително по-рядко се среща при Крон. Обикновено се засича само хистологично. По принцип дебелото черво сорбира само течности /електролити/ - всичко останало се изхвърля. Тук е и проблемът - при възпаление и разязвяване на лигавицата, тя не секретира защитната си слуз, интестиналната проницаемост се увеличава. Това е опасно, в мукозата могат да проникнат антигени и да предизвикат чести възпаления, а това да доведе и до нерегулиран имунен отговор. Това са опасни състояния, тъй като честота им може да предизвика сериозни рецидиви. Именно псевдополипозата е техен предшественик. Псевдополипоза се получава при дълготрайни възпалителни процеси - грануломатозни, илеоколити и проктоколити, но най-често при улцерозния колит. Псевдополипозата не е отделно заболяване. Тя е признак за траен, тежък възпалителен процес. Началото си води обикновено от дъното на язвените дефекти. Започва се фибробластна хиперрегенерация - в язвеното дъно се образува нова гранулационна тъкан. Тя се стреми да запълни язвения дефект. Пролиферативният фибробластен процес (означава разрастване на фибробластни клетки) продължава и след запълване на язвата, надвишава нивото на околната възпалена лигавица и се оформя като възпалителен гранулом, наподобяващ полип.

Псевдополипоза при болести Крон и Улцерозен колит

При разработването на ЗРПТТ /защитно регенеративна противотуморна терапия/ заложихме на предположението, че ако успеем да проведем дълбока адсорбция /освен терапевтичните добавки при оралния прием/ на комбинацията от противотуморни, цитотоксични и противовъзпалителни компоненти върху псевдополипите, бързо ще прекъснем не само растежа им, но и ще доведем процеса до умъртвяване и откъсването им /поради блокиране на пътищата за захранването им/. За целта разработихме препарата АТС 105 - за анални промивки. Комбинирането на приема на АТС 104, някои спомагателни към терапията препарати, АТС 108 и АТС 108 БК и с аналните промивки /АТС 105+/ даде блестящи резултати.

А те са:

  1. при псевдополипоза - 100% елиминиране
  2. полипивилозно аденомен тип - 100% елиминиране
  3. Аденоми в дебело черво /дори с размери 30 и 20 мм/ - 100% елиминиране
  4. Вътрешни хемероиди - 100% елиминиране
  5. ГИСТ - злокачествен /гастроинтестинален стромален тумор/ в тънко черво - 100% елиминиране

Не считаме да скромничим ни най-малко относно това наше постижение. Това даде простор и напредък при ползването на ЗРХТ, тъй като - ако не се премахне псевдополипозата не може да се постигне излекуване на улцерозния колит – в частност и на КРОН. НИКОГА !!! А тя е преканцерозен фактор.

При воденето на ЗРХТ изключително се разчита на регенеративните и антиулкусните процеси – наред с противовъзпа лителните, цикатридни и епителизиращи такива. Ако лигавицата не се изчисти - до ниво язвите, от които е тръгнала псевдополипозата, описаните по-горе процеси не могат да протекат. Каквото и да е лечението, грануломите /псевдополипите/ си стоят, системно гноят и така увреждат допълнително части от лигавицата, а това дава и нови микроразязвявания, явяващи се като „семена“ за „поникването“ на нови псевдополипи.

Проблемът, който вече ни тревожи повече, е това, че забелязваме не малка избирателност при появата на псевдополипозата. Това важи и за активирането на процеса. Във всички случай обаче, говори за тежко, но и вече хронично възпаление. Не искаме да правим прибързани заключения, но особеностите на стандартните терапии - по точно видовете лекарства ползвани за целта - особено пък кортикостероидите, ни принудиха да засилим проучването ни в тази посока. Нека първо се спрем на проблемите причинявани от приложението на кортикостероидите. Тук не бива да се счита, че изобщо отричаме употребата им - несъмнено, има ситуации - говорим за УК и Крон, при които краткотрайната им употреба би била наложителна.

Но на темата :

  1. Предизвикват задръжка на вода и соли в тъканите
  2. Могат да активират язви в стомашно-чревния тракт
  3. Увеличават кръвната захар, водещо до трудно заздравяване на оперативни и други видове рани
  4. При по продължителна употреба има увеличен риск от инфекции, блокиране на надбъбречните жлези

Дори само изброеното по-горе недвусмислено сочи, че това са си чисто и просто по-голямата част от факторите спомагащи да започне растеж на псевдополипи. Например - задръжката на вода и соли в тъканта. За растежа на бактериите от много голямо значение е факторът "Активна влага - Аw" - а тук става висок. Задръжката пречи и на нормалното слузообразуване, а това прави лигавицата съвсем беззащитна. Или още по лошо - активиране на язви, трудно заздравяване на рани . Идеално състояние за започване на псевдополипоза.

Казаното по-горе трябва да се има пред вид. Ясно е, че не това е главната причина за появата на псевдополипозата, но че може да активира процеса е съвсем видно. В потвърждение на това, е и водената от нас статистика. Статистически, заболелите неползва ли кортикостероиди, почти в 100 % от случаите нямат псевдополипоза.


18.03.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.