Болест на Крон и УК - Част ХХІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК
Част 23

Относно: Специфични състояния на прилагащите ЗРХТ, статистически обобщения при приложението на ЗРХТ - Улцерозен колит, псевдополипоза. Контроли, планови и извънредни. Новоприели терапията ЗРХТ.


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

С увеличаването на прилагащите ЗРХТ- спрямо улцерозния колит, все по отчетливо започнаха да се открояват и статистически да се потвърждават негативните влияния от прилагането на кортикостероидите и особено имуносупре сорите. Не по различно е и положението при Крон – особено пък и там, където е прилаган Метотрексат - случаят на К.Н. Отчетливо личи, че първоначалното подобряване на състоянието закъснява от 40 до 60 дена спрямо неползвалите тези препарати. При крайната фаза – излекуване, закъснението е още по голямо – 80-90 дена, особено добре проличаващо при Б.Б. – имащ и псевдополипоза деструктивен тип /Б.Б е с предстояща финална контрола – средата на април/. Разбира се, вземаме пред вид факта, че дългогодишното заболяване с вече появила се и псевдополипоза или просто наличието на такава, усложняват процеса на излекуване. Докато псевдополипозата не се премахне 100%, рязко подобряване на състоянието по принцип не се появява. А това е процес, движещ се в рамките на 70-90 дена. Разбира се, по важното е, че изобщо намерихме начин преканцерозната псевдополипоза да бъде 100 % елими нирана, независимо къде се е формирала /дебело, тънко черво/. Това е така, защото иначе просто се чака да се разрасне до такава степен - наред с влошаването на заболяването, че да се приложи единственото възможно решение – хирургическо отстраняване на участъци или цялото дебело черво - като дано да не се е достигнало до появата на колоректален карцином. Псевдополипите на върха си почти винаги са с гранулом, и така разраствайки се непрестанно увеличават активните възпалителни огнища и предизвикват нерегламенти рани отговори на имунната система, както и условия за допълнителни бактериални възпаления.

Казаното по горе отлично се потвърждава при двама болни от УК - Д.Т и А.Н, в частност и при Т.П . При Д.Т псевдополипозата е обхванала цялата повърхност на сигма. При А.Н псевдополипите непрекъснато рязко влошават и без това тежкото състояние на дебелото черво, като системно предизвикват сериозни допълнителни бактериални възпаления. Извънредната контрола при А.Н категорично потвърди опасенията ни – веднага започнахме активна противобактериална терапия. При Д.Т с воденето на ЗРПТТ терапията отпадат множество псевдополипи, оставяйки на свое място леко кървящи язви - от които са израснали. И това ще е така, докато не се премахнат всичките. Все повече започва да личи –за сега само статистически, че за появата им – или поне разрастването, има иницииращ, допълнително ускоряващ процеса фактор. При Т.П се наложи извънредна контрола – поради активиране на ендометриален пренос към дебелото черво. Спрямо УК - контролата е много добра. Установи се, че псевдополипозата вече е премахната и това веднага пролича при показателите, даващи указания за бактериално възпаление – просто такова вече няма, дори след въздействието на отшумяващото вирусно, грипно заболяване. При съществуващото вирусно заболяване, имунната система е пряко ангажирана с него, а това дава простор на евентуалните бактериални антигени да действат почти необезпокоявани.

На фона на описаното по-горе, изключително ярко изпъква случая на Г.И - дългогодишен, тежък улцерозен колит. ЗРХТ - започната на 12.12.2016, като колита е в остра фаза-кръв, гной, газове, диария. Никога не са ползвани кортикостероиди и имуносупресори - през годините Г.И. категорично е отказвал. Изобщо няма псевдополипоза - през всичките прекарани тежки години. В момента състоянието му е много, много добро. За нас, Г.И. в рамките на 15-20.04.2017 г, ще трябва да направи финална колоноскопия и хистология. Прогнозата ни е – пълно оздравяване.

Същото започва да личи и при П.Д. – Болест на Крон – през годините, без ползвани кортикостероиди и имуносупре сори. Няма доказана псевдополипоза. Контролата е много добра. В началото на м.май ще проведем финална колоноскопия и хистология.

Ново приели ЗРХТ - М.П. - болест на Крон

08.03.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 


Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.