Болест на Крон и УК - Част ХХІІ

Болест на Крон и УК - Част ХХІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК
Част 22

Относно: коментар на излезли месечни контроли. Някой аспекти на воденето на терапията ЗРХТ. Специфични състояния на непровелите все още контроли.


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Б.Б. - Улцерозен колит тежка фаза, псевдополипоза

Както сме описали, терапията при Б.Б е във финалната си фаза, премахната псевдополипоза – елиминиране на 20% остатъчни поражения в дебелото черво. Много добри резултати от контролата. СКЕ на ЗРХТ - рязко покачване на Кдч – критерия е в зоната на мукозно оздравяване (дебело черво). Все още обаче, Ктч не достигнал 100% си стойност – варира в рамките на 80-90%. Необходимо е да поясним отново – съобразно нашите контроли и изчисления, по СКЕ на ЗРХТ още в началото на терапията – юли 2016 г, имаше данни, че Б.Б. има поражение и в тънките черва. Нашата диагноза – независимо от безспорните данни за наличието на УК в тежка фаза, насочваше към много рядко срещаната проява на Крон – тежки поражения в дебело черво и леки такива в тънко. Нашето обяснение е, че е възможно първоначалната диагноза – само Улцерозен Колит тежка фаза да е напълно вярна, но поради хиперемиране и възпаление на Баухиновата клапа да се е допускал, макар и малък, частичен пренос на възпалителни отпадни продукти към терминалния илеум. Това е формирало и възпалителни процеси по лигавицата на тънкото черво, а от там ние чрез СКЕ на ЗРХТ сме засекли проява на Крон. Това напълно се потвърждава от факта, че по време на терапията сорбцията в тънките черва нарастна с над 40% . Това не може да се случи, ако лигавицата не е била увредена. Прогнозадо 40-45 дена Б.Б. ще е с пълно мукозно оздравяване. Следва контролна колоноскопия и хистология, на която ще държим задължително да се навлезе и през Б. клапа. Общо състояние на Б.Б.отлично, без каквито и да били негативни прояви.

Т.П. - дългогодишен УК (съпътстван от ендометриоза, синдром на Хашимото), псевдополипоза - ЗРХТ започната на 17.11.2016 г.

Много добри резултати от контролата. Псевдополипозата е елиминирана почти 100%. Не пропускаме да отбележим, че вече три месеца не се употребяват кортикостероиди. Все още е нестабилен факторът MPV – въведени корекции в приема на спомагателни компоненти. Т.П. е изключително сложен случай, който е първия подобен при вървяща ЗРХТ терапия. Паралелно със ЗРХТ, въведохме по противотуморната част на ЗРХТ /ЗРПТТ/ и АТС 108. Получиха се драстични промени – след около седмица от дебелото черво се изхвърли изключително голяма по обем гнойно кървава/и с видими в нея псевдополипи/ тъкан (документирана и със снимков материал). Нашето обяснение е, че наред с инфилтрираната в тъканта гноевидна левкоцитарна част, системно е имало и ендометриален пренос към дебелото черво, който независимо от големия си мащаб, при активно водената ЗРПТТ и редовните промивки се е откъснал и е освободил достъпа до лигавицата. Незабавно въведохме корекции в базовата терапия,както и в ЗРПТТ. Започната чрез ЗРППТ и активна противоендометриална терапия – като начало Протект 100 М.

А.Д. - Излекуван от Крон - наличие на уринарно възпаление, външен, възпален, активен хемероид с кървене. Усилени интравезикалните промивки, пуснати повторни анализи на урина, започната уринарна, противобактериална терапия, макар и със закъснение, започнати частични анални промивки. Тук ще си позволим известно отклонение, макар по същество, да е пак по темата. Не малка част от мъжкото съсловие, при първоначално уведомяване, че са необходими анални промивки, твърде първосигнално и буквално приемат втората част от българската поговорка – "Бития бит …..е…….н". Едва ли не, трябва да ги убеждаваме, че от аналните промивки не се забременява. Разбира се, това е в кръга на шегата, но съпротива все пак си има. За съжаление, промивката е абсолютно необходима – почти във всички случай. При А.Д. тя не е водена . Сега ще трябва да се преборим и с този допълнителен възпалителен провокатор – ако сме закъснели, може да се наложи и оперативно премахване на хемероида. Допълнително подаден за прием и наш базов препарат Хенол 100, започнати промивки с АТС 100 +.

В.И.Излекуван от Крон - Считано от 27.02.2017 г влиза в профилактичната фаза на ЗРХТ. В.И е едно прекрасно доказателство, че когато в самото начало се приложи директно ЗРХТ, без преди това да е имало кортикостероиди, имуносуп ресори и биологички, резултатите са бързи и отлични.

Г.И.Дългогодишен УК, тежка фаза – ЗРХТ от 12.12.2016 г.

Много добри резултати от контролата!!! Общо състояние – много добро!!! Рязко подобрено хранене, без негативни чревни прояви-вече отдавна няма кръв, гной, слуз, напълно стабилизирани изхождания-един път дневно с твърда консистенция, успешен провокативен, хранителен тест. Г.И проявява изключително стриктно отношение към терапията. Намалена честотата на аналните промивки. Съобразно контролата почти всички показатели са много добри. Продължаваме с усилване на кръвотворната система. Прогноза – при тези темпове на ефективност на ЗРХТ, очакваме, че до около 70 дена, ще има навлизане в мукозно оздравяване. Г.И не е ползвал кортикостероиди и имуносупресори.

В.К. - Дългогодишен Крон с комплексни, тежки усложнения

Комплексен напредък след воденето на ЗРХТ и поредните болнични вливания – в случая и захранваща/нутриентна/ терапия. Успешно е премахната и гъбичната инфекция. Проведен и още един антибактериален курс. Проведени са и изключително мащабни изследвания – за пълно доизясняване на причините за състоянието. В момента ЗРХТ се прилага в пълен обем. Както споменахме в предишна статия, в случая на В.К, за нас Крон не е безопасен, но не е и най-опасния фактор за състоянието му. Напълно е спряна употребата на Хюмира.

К.Н.  - Дългогодишен Крон – тежка фаза – ЗРХТ от 30.01.2017

Даваме само информация за общото му състояние – съвсем от скоро е приложението на ЗРХТ. Важното е, че състоянието му е значително подобрено, активно се води намаляване на приема на Метотрексата. В тази седмица ще е и първото му цялостно отстраняване (започнато с 50 % намаляване). Преминат е и един цикъл на антибактериална съпътстваща терапия – поради бактериален ентерит.

А.Н.Дългогодишен, тежък улцерозен колит, псевдополипоза, отстранена перианална фистула – ЗРХТ от 18.02.2017 г.

И тук даваме информация само за общото състояние. Макар и вече леко намалената честота на изхожданията, все още състоянието е в активна, остра фаза. Периодично има повишаване на температурата, има и други признаци за развитие на съпътстващо бактериално възпаление. Считано от 24.02.2016, започната начална антибакте риална спомагателна терапия. Има видимо начало на изпадане на псевдополипи. Допълнително започнат и прием на наш препарат Хенол 100.

И тук ще си позволим, да направим малко отклонение – във връзка с многократно повтаряното от нас – при тези заболявания и наличие на допълнително, моментно бактериално възпаление, няма време за губене в тълкования и насадени схващания – трябва незабавно елиминиране на бактериалния причинител. Подобни възпаления могат да се инициират и от вирусно заболяване – особено при вече омаломощените имунни системи.

П.Д.Болест на Крон, Герб, сегмент на Барет – ЗРХТ от 17.01.2017

Изключителен напредък в общото състояние!!! Дори вече е започнал да ходи на тренировки, активно да спортува – говорим за състезания, не фитнес. Предстояща е контролата му. Чувствително са намалели стомашните негативни прояви. П.Д се очертава, че след около 50-60 дена ще влезе в мукозно оздравяване. Отново потвърждаваме изключително високата му възприемчивост към ЗРХТ, както и това, че не е ползвал кортикостероиди и имуносупресори.

Д.Т.Дългогодишен Улцерозен Колит тежка фаза, масирана псевдополипоза –ЗРХТ започната на 30.01.2017 г.

Вече има намаляване на кръвта в изхожданията, все още честотота не е напълно стабилизирана. За къс период –поради висока активност при премахването на псевдополипите, промивките бяха намалени по честотота. Проведена бе и експресна антибактериална терапия. Считано от днешна дата, честотата на промивките е възстановена. Предстояща е контролата му.

С.И.  - Улцерозен колит, остра фаза – ЗРХТ от 05.02.2017

Не можем да не споменем, изключителната педантичност на С.И при приложението на ЗРХТ. Проведен и най-важният провокативен хр. тест – успешно. За късия период на приложение, терапията върви много добре. Склонни сме да предложим прогноза, особена при тази педантичност и сериозност към ЗРХТ, че не по късно от след три месеца, ще има начало на мукозно оздравяване. Предстояща контрола.

И.Б.  - Дългогодишен улцерозен колит – ЗРХТ от 06.02.2017 г.

И тук считаме, че напредъкът е съществен. Общото състояние определено е добро. Също така, И.Б проявява изключително сериозно отношение към водената терапия. Предстояща е контрола му.

25.02.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 


Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.