Болест на Крон и УК - Част ХХІ

Болест на Крон и УК - Част ХХІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК
Част 21 - Втора победа над КРОН – В.И. е напълно излекуван.


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Базови данни на новоприели ЗРХТ.

Както подадохме информация в статия № 20, на 20.02.2017, бе проведена контролната болнична колоноскопия и хистология на В.И. Започнал ЗРХТ на 07.11.2016 г – директно след диагностицирането на Крон.

Фиброколоноскопия преди ЗРХТ – огледано цялото дебело черво и част от терминалния илеум. Лигавицата на участък от в терм. илеум е с ерозивни промени и афтозна язва. Взета биопсия. Без стенози и избутвания от съседен процес. Множество спастични и фиксирани участъци в сигма. Средно големи вътрешни хемороиди с инфламирана надлежаща лигавица.

Хистология преди ЗРХТ - Фрагмент от тънкочревна лигавица с псевдополипозна хиперплазия, зони на фиброза и епитело идноклетъчни грануломи. Разрастване на гранулационна тъкан.

Диагноза - Болест на Крон /без стенози и фистулизация/

Колоноскопия и хистология след ЗРХТ – 20.02.2017 г
В терминален илеум и по цялото протежение на колона няма дегенеративни и патологични изменения. Състояние - Б.О.

Не можем да не сме доволни от успеха на терапията ЗРХТ. Конкретния случай отново потвърждава теоретичните ни предпоставки относно болестта Крон, както и това, че прилаганите следболнични стандартни терапии са непригодни и само симптоматични. При директното започване на ЗРХТ след първоначално болнично лечение и диагностициране, резултата е повече от категоричен – за 4 месеца е постигнато пълно елиминиране на всички поражения, включително и псевдо полипоза. Поздравяваме В.И за успеха и стриктното спазване на терапията!!! Считано от 27.02.2017г В.И започва плавно спадащата профилактична част на ЗРХТ. Вероятна продължи телност – 2 до 3 месеца.

НОВОПРИЕЛИ ЗРХТ

С.И – Улцерозен колит - ЗРХТ започната от 05.02.2017 директно в свръх активна фаза.
Базови данни:

Колоноскопия - В ректум лигавицата е оточна, хиперемирана със заличен съдов рисунък, повърхностни язви до 4 – 5 мм в диаметър, контактно кървене, положителен тест за чупливост на съдовете

Хистология – Късчета дебелочревна мукоза –атрофия, понижена слузна секреция, дескваминация на луменалния епител, криптити, крипт абцеси, обилен възпалителен инфилтрат – Ly, Pl, Eo и Neu в хориона.

Заключение – ХУУК /Улцерозен проктит/ в стадий на обостряне.

И.Б. – Улцерозен колит /дългогодишен/ - първоначанално диагностициран УК 2008 г – болница св. Анна. ЗРХТ започната на 06.02.2017 г- директно в свръх активна фаза.

А.Н. - Улцерозен колит /дългогодишен – диагностициран 2010 г/ с първоначална фистулизация/перианалната фистулата е отстранена хирургически- 2016 г/.ЗРХТ започната на 18.02.2017 г - при УК в активна фаза – честа кървава диария, слуз и гной.

Колоноскопия – около 15 см терминален илеум –б.о. Континентна Б.клапа. Цекум и десен колон–пръснати псевдопо липи на фона на деформиран съдов рисунък, запазена хаустрация до лиеналис. В колон десцендес сигма и най много в ректума червото е с фиброза, изгладена хаустрация на фона на което лигавицата е разязвена – малки плитки язви, около тях гранулации. Лигавицата е подчертано фиксирана към подлежащите тъкани с много деформиран, но видим съдов рисунък – в участъците, където не е разязвена. Намален анален тонус и волева контракция. Перианално – несекретиращ фистулен ход.

Заключение – Улцерозен панколит с фиброза на левия колон, псевдополипоза.

Преминато е през цялата гама стандартно лечение – Салофалк, Имуран, кортикостероиди – без съществено подобрение. 2016 г започната биологична терапия с Голимумаб-тежко състояние и висока активност на УК през 2016 г, проведено и оперативно премахване на развила се перианална фистула.

М.Р. - хиперпластичен –радиационен колит, активирала се перианална фистула. Води се ЗРХТ и експерименталната и фаза – лечение на перианална фистула.

Г.Е. – перианална фистула - започната експерименталната фаза на ЗРХТ – лечение на перианална фистула.

Предстоящо е публикуването на част 22 - контроли на прилагащите ЗРХТ

20.02.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 


Виж още по темата за лечение на Крон и УК:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.