Болест на Крон и УК - Част ХХ

Болест на Крон и УК - Част ХХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК
Част 20 - преходна статия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: активатори на заболяването, връзка с имунната система, характерни съпътстващи стомашно чревни заболявания, инфламаторни фактори, профилактика

Публикуването на настоящата статия, е продиктувано поради нарасналия интерес към ЗРХТ, както и във връзка с често задавани въпроси, на които се затрудняваме да отговаряме през форуми и поотделно. Изненадани сме и от факта, че въпреки обстойното описание на проблемите в поредицата статии, тези въпроси възникват отново и отново. Не искаме да се остане с впечатлението, че се затрудняваме да им отговорим. Но нека вървим по реда на нещата.

Най-важното е отново да поясним, че нашата теоретична обосновка на заболяването, категорично се противопоставя на постановката, че поради автоимунния му характер, е хронично, съответно и неизлечимо. Описвали сме и това, че наистина има и генетична предразположеност към Крон - идентифициран е и ген NOD2/CARD15 (или IBD1), който е локализиран в хромозома 16, обуславящ предразположение към болестта на Крон. Но тук трябва да кажем, че дори при тази предразположеност, не е 100% задължително да се разболеят от Крон. Това ще се случи неминуемо, само ако се появи комбинаториката от активаторите на заболяването. А за съжаление, тези фактори не са малко - бактериални, постбактериални, авитаминозни, неадекватно лекувани летни диарии, недоизлекувани ентерити и ентероколити, последващи вирусни заболявания, системни възпалителни заболявания, медикаментозни интервенции - включително и дълготрайна употреба на нестероидни противовъзпалителни препарати, дисбактериози - включително и такива, предизвикани медикаментозно, дългогодишна повишена киселинност на стомаха, продължителна употреба на антикоагуланти. Но най-важното последствие от тази комбинаторика, е създаването на повишена интестинална проницаемост позволяваща проникването на бактериални или растителни антигени в епитела, както и повишена капилярна пропускливост. От тук нататък, до получаването на нерегламентиран имунен отговор остава само една крачка. Започват и грешките - първо със забавянето на точното диагностициране, второ - поради първото е тотално неадекватна и терапията, а това бързо води до лавинообразно нарастване на пораженията - вследствие вече съществуващия нерегламентиран имунен отговор. За съжаление, единствено при хоспитализация и провеждането на колоноскопия и хистология, с точност се поставя и диагнозата. Често този период е дълъг. Интестиналната проницаемост увеличава мащаба си, а това вече води до масираност на нерегламентирания имунен отговор.

За всичко описано по-горе имаме абсолютно потвърждение при всяко едно лице, обърнало се за помощ към ЗРХТ. Както по отношение на хронологията на заболяванията преди Крон и УК, така и относно диагностицирането. Най-опасна е комбинаториката от иницииращите фактори на - неадекватно лекувани ординарни бактериални чревни възпаления - за пример с Имодиум и пробиотици, авитаминози -особено вит Д и К 1, системни възпалителни заболявания - включително и пикочно -полови, последващи вирусни атаки- включително грипни такива. Относно авитаминозите вит К 1 - те могат да се предизвикат и от употребата на антибиотици. Но, когато се предписват, никой не го интересува, че това е напълно възможно. Не без значение е и начинът на хранене, а още повече, с какво точно се храним. Като изключение, потвърждаващо правилото, е случая на В.И - сравнително бързо, точно диагностициране, моментално започване на ЗРХТ. Само три месеца терапия ЗРХТ и резултатите са изключително добри, напредъкът е много голям - на 20.02.2017 е насрочена контролна колоноскопия и хистология.

По отношение на въпросите за излекуване от Болест на Крон и Улцерозен Колит, разбирането ни може да е само едно - елиминиране на всички поражения - псевдополипи, полипи, възпаления, криптити и крипт абцеси, хиперемии, включително и хемероиди, язви и лезии, грануломи, ерозии и пълна регенерация и възстановяване на лигавиците/вкл.мукозно оздравяване/. Това състояние да не се бърка с ремисия - няма нищо общо с нея. Установява се с колоноскопия, хистология и ПКК. Времетраенето е в пряка зависимост от продължителността на заболяването, както и от степента на пораженията. Употребата /при стандартните лечения/ на имуносупресори и кортикостероиди, значително усложнява терапията, както и продължителността и. От огромно значение за ефективността и продължителността на ЗРХТ е стриктното спазване на видовете и начин на прием на базовите и спомагателни препарати. В голяма степен, при ЗРХТ е заложено, да се разчита и на създаващите се синергични ефекти - особено за процесите на регенерация на тъканите.

Профилактика след установяване на излекуването - във всички случай е задължителна. Главна причина е, че трябва допълнително да се подсигури защита на новоизградените тъкани и чревни власинки. При профилактиката значително по активно се водят и процесите по усилване и стабилизиране на иначе нестабилната имунна система - особено, ако са ползвани и кортикостероиди и имуносупресори. Продължава и стимулира нето на надбъбречните жлези - за производство на собствените кортикостероиди. Плавно се намаляват дозите на всички базови препарати, като при започването на профилактиката, директно се започва с 40% намаляване. Времетраенето е различно - от 3 до 5 месеца. През профилактичния период се води и процес на пълно елиминиране на страничните възпалителни фактори, по-точно ставни, УНГ - ако е необходимо сливиците се отстраняват, уринарни, бронхиални, стоматологични. Контролите са през 60 дни - ПКК/с допълнения/ и урина.

Важно е да отбележим, че и напълно излекуван от Крон и УК, не е защитен от най-ординарните и не рядко случващи се бактериални чревни заболявания - става дума за бактериални летни диарии, ентерити или ентероколити. Важното е при подобен случай да не се допуска грешката, това заболяване, да се остави на самотек или да се лекува неадекватно. Не случайно обръщаме внимание на това - с Имодиум и пробиотици бактериално инфламаторно заболяване НЕ СЕ ЛЕКУВА !!! Те могат да бъдат само спомагателни, помощни препарати!!! Тук могат да се допуснат изключително сериозни грешки - да се реши, че се е активирал Крон или УК, да се започне да се предписва Салофалк в ударни дози, или кортикостероид. Описали сме точно такъв случай - естествено не приехме подобна терапия. Особено тежкия случай на А.Д. - непрекъснато съпроводен от уринарни бактериални обсеменявания /Ешерихия, Псевдомонас, Ентерококи/ - поради наличието и подмяна на цистофикс, дисфункция на изпразнавето на пикочния мехур, а от там и допълнителни проблеми с уротелиума - поради параплегията е една системна провокация към сериозни бактериални инфламаторни заболявания. Профилактиката - периодични интравезикални промивки на пикочния мехур/в случая с наш препарат АТС 107/ не може да бъде прекъсвана, тъй като много скоро ще се извърши бактериален пренос и последваща поява на ентерит или ентероколит. Описваме това, само като потвърждение на разбирането ни, а вече и опита ни, че превенцията на активаторите е задължителна. Случаят на А.Д наистина е много специфичен, но казаното е валидно и за всеки по-ординарен вариант - примерно системни УНГ възпаления и т.н.
ЗРХТ и варианта и ЗРПТТ в момента се прилага при общо 18 случая. От тях 12 са с Крон и УК. Всеки момент - изчакваме контроли преди започване, ЗРХТ ще приемат още двама. От 09.02.2017 директно в свръх активна фаза ЗРХТ започна и И.Б. - дългогодишен Улцерозен Колит.

09.02.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 


Виж още по темата за лечение на Крон и УК:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.