Болест на Крон и УК - Част ХІХ

Болест на Крон и УК - Част ХІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 19 - преходна статия
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: базови данни на новоприели ЗРХТ – Д.Т. и К.Н., информация за състоянието на ползващите ЗРХТ

Считано от 30.01.2017, ЗРХТ започват Д.Т. - Улцерозен колит и К.Н. - Болест на Крон.

1. Базови данни на К.Н. - Болест на Крон - СКЕ на ЗРХТ спрямо 30.01.17

Базови данни на нов пациент към 30 януари 2017

Колоноскопия - Тотална VCS. Баухинова клапа с папиларна форма.В първите 4-6 см на илеум терминале язвени лезии с фибриново дъно.В цьокума бял цикатрикс. Пръснати –предимно в сигма, петехиални субмукозни хеморагии, единични малки псевдополипи. Напрегнати вътрешни хемороиди.

Заключение - Морбус Крон - илеоколитис. Псевдополипозис. Хемероидес интерна II степен.

ВГС - Хранопровод и кардия проходими, рефлукс езофагит II степен.Стомах –нормотоничен, запазена перисталтика, хронични ерозии в антрум на фона еритемоескудативен гастрит. Постбулбарно -3-4 афтоидни лезии.

Заключение - Рефлукс езофагитис. Морбус Крон – дуодени. Гастритис еритемоескудатива. Ерозионес вентрикули.

От изчислителните ни данни по СКЕ на ЗРХТ - таблицата по-горе, както и от данните на скопиите се вижда, че водените терапии - от 2013г, не са постигнали съществен резултат, независимо от изключително професионалното отношение на лекуващия лекар, блестящо провежданите изследвания. До момента (като се е преминало през Салофалк, Медрол и Азатиоприн - спряни поради поява на алопеция и тежка левкопения и неутропения), те са - Метотрексат - от 07.2016 г и Хюмира - от 2014 г. Май месец тази година – поради рязко влошава на състоянието - добавяно венозно КС в инициална доза 60 мг.

Започната спешно ЗРХТ в свръх активна фаза - (включително и със ЗРПТТ) - АТС 100, 101, 102, 104, 105+, 104 № - 1, №2, №3, №4, Дигитат 100, Протект 100 РК, Сапонин 100. По ЗРПТТ - поетапно АТС 108, АТС 108 БК, Анастема, спомагателни. Започна плавно елиминиране на Метотрексата - като начало с 50 % намаление на дозата.

2. Базови данни - Д.Т. - Дългогодишен Улцерозен колит - данни спрямо 30.01.17

Колоноскопия - левите отдели на сигмата са със задебелени стени с неравна лигавична повърхност и с множество псевдополипоидни пролиферации - с размер 5 мм. Подобни участъци има и по хода на колон трансверзум. Лигавицата на ректума е оточна, без светлинен ефект, не се вижда субмукозната съдова мрежа. Наличие на ерозии покрити с жълтеникав фибринов налеп. Баухиновата клапа е отворена и позволи аерация и оглед на илеума - не са установени пристенни и интралуменни абнормални промени. Положителен тест за ранимост на лигавицата По хода на дебелото черво се визиализират множество уголемени лимфни възли - до 16-18 мм.

Хистология - късчета дебелочревна лигавица със сравнително запазена архитектоника, артифициални кръвоизливи и ерозивни промени на покривния епител, плътен лимфоплазмоцитарен инфилтрат в хориона на жлезите, примесен неутрофилни и еозинофилни левкоцити на места разрушаващ жлезите, жлези с криптит и единични крипт-абцеси.

Диагноза - Язвен колит - проктит. Псевдополипоза на сигмата.

ЗРХТ започната в свръх активна фаза ЗРХТ и поетапно приложение на ЗРПТТ - за елиминиране на сериозната по мащаб преканцерозна псевдополипоза. Веднага коригирана дозата на Салофалк.

3. Състояние на В.И. - Болест на Крон - започнал ЗРХТ на 07.11.2016

Отлично !!! Никакви съществени оплаквания – включително и от стомаха/след активиран гастродуоденит/. Салофалк - периодично спиран - предстоящо е пълното му елимини ране. Хранене - вече и без ограничения към всички млечни продукти. Ограничение - само за дизахариди и пържени храни. Терапията срещу псевдополипозата - В.И вече няма и негативни усещания от приложението на АТС 108БК. Напредъкът е много голям. На базата на това - взето решение към края на февруари, да се проведе контролна колоноскопия. Отбелязваме, че В.И. не е водил никакви кортикостероидни и имуносупресивни терапии. След установяване на заболяването, веднага е започнал ЗРХТ - извън нея, за кратко време (10 дена), е приемал само Салофалк.

4. Състояние на В.К. - Болест на Крон тежка фаза - активна ЗРХТ от 12.01.2017 г.

Сериозен проблем създаде неотшумяваща диария - активирала се към 30.12.2016 г. В този период е проведено и планово болнично вливане, контроли, колоноскопия. Както описахме, поради тотално намалената сорбция на тънките черва, както и усложняващото обстоятелствата положение - отразян участък - 1,0 метър, В.К не може да възприема нормално храната и постоянно е в тежка, хронична анемия. Това налага и периодичните кръвопреливания, вливане на желязо, инжекцион но вит Д, вит В 12. Това състояние пречи и на пълното усвояване на някой от терапевтичните продукти. В тази насока сме взели мерки максимално да задържаме (прилепвайки в най активните участъци) базовите препарати АТС 100 и АТС 101, периодично и АТС 102 - по протежение на тънкото черво. Наложи се да комбинираме терапията и с антибактериалната такава. Диаричните прояви спрямо 28.01.2017 г отшумяха, консис тенцията на фекалиите се подобри, изхожданията са един път дневно. В случая на В.И дълго продължаваща диария е изключително опасна – веднага състоянието се влошава с тежка проява на анемия, изнемощаване. В.К е сложен, тежък случай с почти унищожена имунна система - имуносупресивните терапии са довели до изключително лесно бактериално, гъбично и вирусно заболяване. В момента при В.К има и гъбична инфекция - води се и противогъбична терапия. Максимално сме задържали плановата употреба на Хюмира. Здравната система обаче, прави сериозен проблем при спирането и. За нас, напълно се утвърждава становището, че в случая на В.К най големият проблем вече е Хюмирата и състоянието, до което, постепенно е доведена имунната система. За ЗРХТ, сама по себе си болестта на Крон, в случая вече не е най опасния фактор.

5. Състояние на Г.И. - Дългогодишен улцерозен колит тежка форма - започнал ЗРХТ на 12.12.2017 г.

Най важно при този случай е, да отбележим, че през периода при прекарани грипни състояния - и дори възпаление на средното ухо, УК не се активира. Няма колики, диария, кръв, гной и слуз. Предстоящи са провокативни хранителни тестове, тъй като при Г.И. заболяването периодично дава задръжка и намаляване количеството на фекалиите, газообразуване. Проведени са и временни корекции в честотата на приемите на някой базови препарати. Най общо може да се каже, че състоянието му е системно подобряващо се, без съществени интестинални прояви. Храненето е значително белтъчно завишено. Предстоящи са и провокативни хр. тестове с домашно приготвено кисело мляко.

6. Състояние на Т.П. - Дългогодишен Улцерозен колит - съпътсван от Ендометриоза и синдром на Хашимото. ЗРХТ започваната при УК в активна, остра фаза - 19.11.2016 г.

В статия № 18 дадохме подробна информация за контролите и подобряващото се състояние. Важно е да отбележим, че поетапно е спряна употребата на кортико стероида Медрол, рязко е редуциран приема на Салофалк, както и вида му, от орален, на анален. ЗРХТ продължава в свръх активна фаза, като е добавен и препарата Сапонин 100. От 31.01.2017 г започва прием и на АТС 108 - съобразно схемата за оканчателното елиминиране на псевдополипозата, както и засилване на терапевтичните компоненти срещу ендомет риозата - Сулфофан 100, Протект 100 М.

7. Състояние на Б.Б. - Улцерозен колит тежка фаза - (съобразно СКЕ на ЗРХТ - Болест на Крон - илеоколит)
Започнал ЗРХТ на 20.06.2016 г.
Отлично !!! Б.Б. е в завършваща фаза на ЗРХТ - за елиминиране на останалите 20 % от пораженията по лигавиците.

8. Състояние на Александър - А.Д. - излекуван от Болест на Крон - Отлично!!! Да му пожелаем приятно и весело прекарване на Свети Валентин в Англия!!! Лек път Сашо !!!

9. Състояние на П.Г. - Дългогодишна болест на Крон. Сегмент на Барет. ГЕРБ - II степен.
Започнал прием на спомагателни препарати по ЗРХТ - 09.01.2017.
Директно свръх активна фаза на ЗРХТ – 16.01.2017 г.

Много добро!!! П.Г показва изненадващо висока поносимост на свръх активната фаза, както и много, много висока терапевтична ефективност. В момента, е без каквито и да са оплак вания. Разбира се няма да правим прибързани заключения, но на базата и на вече практическия ни опит считаме, че АТС 100 в конкретния случай (препарата е мощен регенератор, антиоксидант и катализатор на производството на АДТФ - аденозин три фосфат), е активирал в свръх висока степен захранването на поразените участъци, като с това е усилил и усвояването на цикатридните и противовъзпалителните компоненти. Тук също отбелязваме, че П.Г. не е имал имуносупресивни терапии.

10. Извънсистемен случай - М.Б.  - по повод стомашни проблеми е вкаран в системата ни за терапия чрез ЗРХТ - по наша преценка, поставената диагноза е нереална. Проведени допълнителни, много обстойни изследвания, включително и ендоскопия, хистология. Установен ГИСТ - с размер 9 мм (гастро-интестинален стромален тумор) в тънко черво - потвърден и хистологично. Назначена операция (не само за ГИСТ). Наред със ЗРХТ, 40 дена преди операцията е водена свръх активна ЗРПТТ. При хоспитализацията (за няколко видовата обединена операция) се установява, че ГИСТ е елиминиран 100%.

22.01.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 


Виж още по темата за лечение на Крон и УК:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.