Болест на Крон и УК - Част ХVІІІ

Болест на Крон и УК - Част ХVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 18
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: много добри резултати от контрола на Б.Б. - контроли на прилагащите ЗРХТ

1. Състояние на Б.Б. - контролна колоноскопия и хистология – 20.01.2017 г.

Базови данни преди започване на ЗРХТ

Колоноскопия - Зоната на ректум, след 10 см и сигма са със заличена структура и множество язви. Наличие на спонтанно и контактно кървене. В зоната на ректосигмоид - псевдополипоза. Лумен - гноевидна субстанция и кръв
Хистология - дебелочревна лигавица с възпалителна компонента обхващата цялата дебелина. Крипт абцеси, язвени дефекти с псевдополипоза от деструктивен тип.

Резултати след ЗРХТ

Хистология след ЗРХТ (започната на 20.06.2016 г.) - поради липса на патологични изменения не е проведена

Колоноскопия след ЗРХТ - нормална перианална зона. Анално-свинктерна зона - нормален тонус на свинктерната мускулатура. Анален канал - б.о. Хемороидална зона - б.о. Ректум - 5-6 см след АРЛ (до около 20 см) лигавицата е хиперемирана. На места има разнокалибрени язвички покрити със слузно-гноен материал (с оскъдно количество хематин). Псевдополипоза - не се открива. Цялата останала част от дебелото черво е без ендоскопски промени.

Не може да не сме доволни от много добрите резултати, постигнати и при Б.Б. - спрямо базовата му диагноза -"Улцерозен колит - тежка форма" - 80% от пораженията по лигавицата на дебелото черво са напълно елиминирани. Псевдополипозата е 100%-та елиминирана!!!

Общо състояние - много добро - без оплаквания.
Както описахме в публикациите от месец юни-юли, нашите допълнителни изследвания показаха, че промени по лигавиците има не само в дебелото черво, а и в тънкото. СКЕ на ЗРХТ - последни резултати показа, че те също са пред 100%-но елиминиране.

Преценката ни за продължителността на ЗРХТ - при тежки, активни случай с голяма продължителност на активността, подлежи на корекция. Срокът от шест месеца, ще е валиден при Крон и УК - пълно излекуване, само за скоро откритите заболявания. Заболяванията с продължителност - преди започване на ЗРХТ по-голями от шест месеца, са вече с поражения на по-голяма дълбочина в тъканта. Това, явно изисква още време за регенерационните процеси. Предполагаме, че в рамките на още 60-70 дни остатъчните 20 % при Б.Б.) ще бъдат напълно елиминирани.

Въвеждаме корекции към приемите на компонентите на ЗРХТ. Контрола по СКЕ на ЗРХТ - 20-25.02.2017 г.

2. Контрола на В.И. - болест на Крон - започнал ЗРХТ на 07.11.2016

Резултатите по СКЕ на ЗРХТ показват 21% увеличаване на сорбцията в тънките черва, възпаленията са елиминирани. Периодично е спирана употребата на Салофалк - поради вървящата паралелно ЗРХТ терапия за лечение на активиран гастродуоденит. Рязко подобрено общо физическо състояние, наддаване по тегло, дефекация - един път дневно с твърда консистенция. Проведени провокативни хранителни тестове - успешни, без негативни реакции. Тест калпротектин-10, преди ЗРХТ-90. Хранене - ограничение само за дизахариди. Дебело черво - показателят Кдч е нарастнал до стойности, показващи състояние без никакви възпаления, висока регенерация и напредък към мукозно оздравяване.

Продължава противопсевдополипозното третиране на тънките черва.

3. Контрола на Т.П. - УК в активна фаза, съпътстващи заболявания - ендометриоза, синдром на Хашимото - започнала ЗРХТ на 19.11.2016 г

В преходната статия №17 описахме актививирането на УК - след фебрилно състояние, възпалено гърло. Контролата изтеглена от 27.01.2017 на 20.01.2017г. Състояние и резултати от контролата - описваме само част от по критичните фактори. При контролата се наложиха тестове и чрез туморни маркери - за контрол на ендометриозата и степента на премахване на преканцерозната псевдопо липоза. Резултатите са много добри - псевдополипите са намалени с 35 до 40 %, ендометриозата няма развитие - показателите са в нормата. ПКК - показва напредък и подобряване на състоянието. Възпалението е овладяно, състоянието системно се подобрява.

4. Състояние на В.К. - болест на Крон, тежка фаза - започнал ЗРХТ на 24.12.2016 г.

От 29.12.2016 г поради планово хоспитализиране - кръвопреливане (хронично, тежко анемично състояние) и контро лна колоноскопия и хистология е прекъсната ЗРХТ. ЗРХТ е възобновена на 12.01.2017 г. Проведени корекции в приемите на базови препарати АТС 102, 104 - № 3 и АТС 103 - поради поява на диарични позиви. Спрямо 19.01.2017 г състоянието леко се стабилизира, има леко подобрение, броя на изхожданията са намалени по брой. Поради спецификата на пораженията (не малко на брой ХАС сенки, формирани стеснения), изключително внимателно се работи с противодиаричните свойства на АТС 104. В случая, предизвикването на констипацио, може да бъде изключително опасно - дори фатално. Не криеме, че В.К е обезверен, тежък терапевтичен случай. За пет години състоянието му е доведено до критично. Но точно поради това, приехме да започнем терапията и при неговия случай - не е трудно да се види, че ако не се започне лечение, казваме ЛЕЧЕНИЕ, а не това, което е вършено 5 години, прогнозата наистина би могла скоро да стане неблагоприятна. Мащабно увредената лигавица на тънките черва води до необработката на постъпилата храна, както и до минималното и усвояване. Това създава и тежък дискомфорт в илеума, засилена перисталтика съпътствана от диария. Независимо от диарията, недооб работването и неусвояването на храната, могат да я оставят в несмлян, груб вид, а така може да заседне в стенозите - с всичките тежки последствия от това. Рязкото подтискане на перисталтиката може да бъде с крайно тежки последици.

Нашата прогноза е, че терапията при този случай ще е с продължителност над 8 месеца.

5. Контрола на Г.И. - УК тежка фаза - започнал ЗРХТ на 12.12.2016 г. От базовите данни - увеличени стойности на паратхормон, левкоцици - под нормата, кървене, гной и слуз.

Много добро развитие, независимо от краткия срок на приложение на ЗРХТ. Без съществени усложнения след прекараното през периода възпаление на средното ухо. Преустановено кървенето и наличието на гной. Дефекация - нормална, един път дневно с полутвърда консистенция. Резултатите от контролата (17.01.2017) - паратхормонът е влязъл в нормата. От данните се вижда влизане в норма на левкоцитите, удвояване на В 12. Все още последствията от премахнатото кървене личат от ПКК - макар и малко, хемоглобинът е под нормата. Съобразно постигнатите резултати, считано от 24.01.2017, ще започне употребата и на АТС 102. Проведени корекции в дозировките на спомагателните препарати.

6. Състояние на П.Д.  - болест на Крон, ГЕРБ и сегмент на Барет

Считано от 09.01.2017 г., е започнат прием на спомагателните препарати към ЗРХТ и терапия на ГЕРБ и сегмент на Барет. ЗРХТ в свръх-активна фаза - започната от 17.01.2017г. Спрямо 21.01.2017 вече рязко е подтиснат рефлуксния фактор П.Д. показва пълна поносимост към директното приложение на свръх активната фаза на ЗРХТ. Хранене - увеличено по обем, калоричност и видове храни без дизахариди. Дефекация нормална - един път на ден с твърда консистенция.

22.01.2017, инж.химик Анатоли Стоянов

 


Виж още по темата за лечение на Крон и УК:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.