Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХV

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХV

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ

ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия

Част 15


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: навлизане на Б.Б в мукозно оздравяване, предстояща финална колоноскопия и хистология. Състояние и базови данни на новоприели ЗРХТ.

Считано от 03.12.2016 г, ЗРХТ при Б.Б. навлезе във финалната част на свръхактивната си фаза. Данните от СКЕ на ЗРХТ (система за контрол на ефективността) показват, че Б.Б е пред пълно мукозно оздравяване. По долу прилагаме резултати от критериите фиксирани в хода на терапията - от м.юни 2016 до 02.12.2016 г.

До контролната колоноскопия и хистология остават още 30 дена ЗРХТ, но вече тя е в процес на финализиране и плавно намаляване на терапевтичните дози на базовите препарати. Времетренето на ЗРХТ при случаите на Крон с подобно ниво на поражения, не може да е под шест месеца - установено при излекуваният А.Д. и вече потвърждаващо се при Б.Б. От таблицата личи, че в тънките черва показателите се стабилизират до постоянни, много добри нива - но очакваме още едно, финално нарастване на К ТЧ. Личи и големия напредък при състоянието на дебелото черво - К ДЧ - 25,51 показва, че сме в зоната на мукозно оздравяване, коефициента на ефективност е нарастнал отново до над 5,00. Също така се вижда, че все още има недоизчистен /макар и не тежък/ проблем по стомашната лигавица - приемът на Салофалк е преустановен. Профилактично е зададен и еднократен курс на прием на Варбургия. ЗРХТ е във фаза на постепенно излизане от свръхактивната си част - приемите на базовите препарати АТС 100, АТС 102 са с редуцирани, АТС 101 - временно е напълно спрян, АТС 105 + +/промивен/ -е редуциран до три пъти седмично, 104 № 1, 104 - № 3, 104 - № 4 също са редуцирани - с 50 %. Засилваме финалното епителизиране - Дигитат 100 и АТС 103 - растеж на чревни власинки, предстоящ е и еднократния прием на препарата ни Анастема 100 - детоксикация, имуностабилизиране и стимулиране растежа на Т-лимфоцитите. АТС 104 е свален на два пъти дневно. По наша преценка, сме назначили контролна колоноскопия и хистология - в рамките на 10 - до 15.01.2017.

Състояние на А.Д. (Болест на Крон) - отлично. Той от септември 2016 г е напълно излекуван.

Състояние на В.И. (Болест на Крон) - започнал ЗРХТ на 07.11.2016 г. Предстояща е първата контрола и въвеждане в СКЕ на ЗРХТ. Състоянието му е много добро, в процеса на терапията бе спрян опит за активиране на интестинален проблем – бактериален. Болки, диария и колики - няма такива изяви, дефекация - напълно нормална с твърда консистенция един път дневно. Предстоящо е навлизането на ЗРХТ в свръхактивната си противопсевдополипозна фаза - все още терапията е в подготвителната си част. Пълния обем - прилагане и на АТС 108 и АТС 108 БК, Анастема 100, ще започне от 16.12.2016 г. В.И вероятно има и друг проблем – по наша преценка, диафрагмена херния. Изпратен е за преглед от хирург. Ако проблема наистина е този, ще му се наложи операция. В тази насока, ЗРХТ ще трябва да се справи с това провокиране на имунната система.

Състояние на Т.П. (Улцерозен колит) - ЗРХТ започната на 29.11.2016 г - в момент на активизиране на улцерозния колит.

Базови данни на Т.П. - след болничен прием - 08.2016

Видеоколоноскопия - лигавицата в огледаната част от илеума - без морфологични промени. Лигавицата на дебело черво - оточна и хиперемирана, ерозирана и на места разязвена с обилие от белезникави налепи, на места с тенденция за оформяне на псевдомембрани, лесно ранима с оскъдно контактно сангвиниране. В колон десцендес и сигма се установяват единични псевдополипи с размер 10 мм. Заличен съдов рисунък и хаустрация. Промените са еднотипни по целия участък.

На Т.П. е била предписана и приложена и фекална бактериотерапия - за съжаление, без ефект.

Поетапно, Т.П. бе в процес на спиране употребата на Медрол. Паралелно започнахме приложението на противовъзпалителните АТС 104 и 104- № 2 - максимални дози, веднага бе приложена спомагателната антибактериална част на ЗРХТ. ЗРХТ е в свръх активната си фаза – всички базови препарати. Постепенно –към 11.12.2016 г, острата фаза премина, състоянието е подобряващо се. Приложен бе и АТС 105 ++ /промивен разтвор/-максимални приеми. Спомагателните препарати включваха цялата витаминна гама,както и микроелементи,вит В17 и др. Цялостната противопсевдополипозна атака ще се приложи –по наша преценка, след около 10 дена. Т.П има и съпътстващи улцерозния колит заболявания, които в не малка степен могат да активират остри прояви на УК. Паралелно с терапията ЗРХТ на УК предвиждаме да се започне и терапия на съпътстващите – особено за ендометриозата. Като съпътстващо заболяване е и синдром на Хашимото.

Състояние на Г.И.  - Улцерозен колит - започва ЗРХТ от 12.12.2016 г.

Базови данни - хистология

Дебелочревна лигавица с нарушена архитектоника от дисторзия на крипти,редукция на гоблетови клетки. Оток и обилен, плътен възпалителен инфилтрат от лимфоците, превалиращи плазмоцити и полиморфонуклеарни левкоцити. Последните са с агресия към епитела и формиране на криптит и множество крипт абцеси.

Диагноза - Дебелочревна лигавица от ректум-сигма (по клинични данни) с тежък улцерозен колит с висока степен на активност.

УК при Г.И. е диагностициран отдавна - 2014 г.

Инж.хим Анатоли Стоянов

 


Виж още по темата за лечение на Крон и УК:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>>
Очаквайте още публикации, свързани с разработване на терапия за Болестта Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.