Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІV

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІV

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ

ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия

Част 14
Преходна, информационна статия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: информация за Крон и УК - състояние на прилагащите ЗРХТ, предстоящи и новоприели ЗРХТ, развитие на терапията относно хеликобактер при основно заболяване склеродермия, свръх агресивна полипоза, начало на вариант на ЗРХТ при муковисцидоза.

Причината за публикуването на тази преходна, чисто информационна по съдържанието си статия, е рязко повишеният в последно време интерес към публикациите ни - относно развитието на ЗРХТ. Също така, някой от предвидените от нас контроли се изместиха във времето - основно по причина на здравната ни система в смисъл, че лабораториите или нямат реактиви за изискваните от нас специфични анализи, или в някой случай просто не ги правят. По отношение на контролните колоноскопии, често започва да ни се обяснява защо не трябва да се направи и т.н, като крайният резултат е пренасочване за по-късна дата.

Относно Крон и УК - състоянието на излекувания от Крон - А.Д. е отлично, промяна не би следвало и да се очаква. Профилактичната фаза на ЗРХТ е в процес на затихване. Състоянието на Б.Б.  е много добро - без никакви признаци на заболяването, но предвидената контрола по СКЕ на ЗРХТ се измести във времето, тъй като Б.Б., поради естеството на работата си, е командирован извън България. В рамките на няколко дни ще се извършат контролните анализи, които ще публикуваме в отделна статия, като очакваме всички признаци за начално мукозно оздравяване, както и тотално елиминиране на съпътстващата псевдополипоза. От 07.11.2016 г започна приложението на ЗРХТ и при В.И.  - диагноза Болест на Крон.

Прилагаме базовите данни на В.И.

Фиброколоноскопия - огледано цялото дебело черво и част от терминалния илеум. Лигавицата на участък от в терм.илеум е с ерозивни промени и афтозна язва. Взета биопсия. Без стенози и избутвания от съседен процес. Множество спастични и фиксирани участъци в сигма. Средно големи вътрешни хемороиди с инфламирана надлежаща лигавица.

Хистология - Фрагмент от тънкочревна лигавица с псевдополипозна хиперплазия, зони на фиброза и епителоидноклетъчни грануломи. Разрастване на гранулационна тъкан.

Диагноза - Болест на Крон (без стенози и фистулизация).

След проведените от нас допълнителни контроли, считано от 07.11.2016 г., В.И. започна ЗРХТ. Спомагателните компоненти са без съществени промени. Базови препарати - АТС 100, АТС 102, АТС 104, 104 - № 1, № 3, № 4, новият ни епителизиращ препарат Дигитат 100. Салофалк - веднага бе понижена дозата му от три грама на 2,0 гр. дневно, като приемът на противовъзпалителния ни препарат АТС 104 е с максимална дозировка. Започнато бе приемането и на противотуморен компонент, като след определен от нас период ще се приложат и противотуморните АТС 108 БК, АТС 108, Сулфофан 100, имуностимулатора Анастема 100. Целта е бързото подтискане и елиминиране на псевдополипозата. Спрямо 21.11.2016 г - коликите, разстройството и болките спряха, храненето рязко се покачи по вид и количество. Считано от тази дата, Салофок бе намален от 2,0 гр.  на 1,5 - на три приема по 0,5 гр. АТС 103 - растеж на чревните власинки, ще се приложи след около 20-25 дни.

Прогнозно - считаме, че в рамките на три до четири месеца, ЗРХТ ще елиминира Крон. Случаите на А.Д. и Б.Б.  бяха значително по тежки.

Особено тежкият случай при М.Р.  - тежка, агресивна полипоза в колона - вилозно-аденомен тип (след оперативно премахване на аденокарцином) е във процес на финализиране на терапията. Резултати ще имаме на 07.12.2016 г - контролна видеоколоноскопия. За сега продължаваме с контроли на маркери и ПКК, като терапията премина и през премахването на новопоявили се възпаления. Случаят е особено тежък и специфичен - резултатите ще се публикуват в раздел "Полипи в дебело черво" - част 2.

Склеродермия и съпътстващ хеликобактерен гастрит - Е.М.  прекара не леко вирусно заболяване (и с тонзилит), както и уринарна инфекция с Ентерококи. Справянето с тези опасни за състоянието и заболявания бе успешно, допусна се само лека реакция на ревматоидните проблеми в ставите, но те бързо бяха туширани със усилен АТС 104, 104 -№ 2, спомагателни компоненти. Задържано бе поетапното намаляване на приема на Метотрексат. Кортикостероидите не се употребяват вече повече от 40 дни. Приемът на новият препарат АТС 200 (склеродермия) се тества за евентуални алергични прояви - препарата е многокомпонентен и е с дълбоко проникване. Стомашно чревните проблеми са рязко ограничени, продължава приемът на АТС 101 Х +, АТС 100, 104 - № 1, №2, №3, №4 . Контролите са предстоящи.

Считано от 19.11.2016 г - след наше проучване, разработване на теоретични основи, както и обстойно запознаване с проблема на болен от Муковисцидоза - С.М. започнахме приложението на терапия ЗРХТ - вариант при муковисцидоза. Напълно наясно сме, какво заболяване е това, и с какво би могло да се помогне - особено за тежките пулмонални, и в определени периоди и интестинални проблеми. Проблемът с хлорните канали е генетичен, борбата със тежко влошената консистенция на лигавичните секрети, както и пораждащите се от това бактериални обсеменявания - водещи до опасни пневмонии, кашлица с тежки, високо вискозни секрети ограничаващи дишането, както и други възпалителни заболявания, са главните проблеми, с които трябва да се справим, като идеята е тази терапия, да не е само чисто симптоматична. Терапията започна - АТС 300 - специално разработен за случая - с дълбоко проникване - орален прием, предстои приложението и на АТС 300 - инхалаторен вариант, голяма гама спомагателни компоненти, базови - АТС 100, Дигитат 100, Анастема 100, 104 -№ 3.

Случаят е изключително сериозен - затова отваряме нов раздел на статиите си, описващи развитието на терапията - МУКОВИСЦИДОЗА. Първата публикация ще е обстойна и ще е след месечната контрола - около 20.12.2016 г.

Предстоящо е публикуването на три статии - № 14, Хеликобактер пилори - част 2, Полипи в дебело черво - част 1

21.11.2016 - инж.хим Анатоли Стоянов

 

 


Виж още по темата за лечение на Крон и УК:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>>
Очаквайте още публикации, свързани с разработване на терапия за Болестта Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.