Обработка на Пауловния с КРИО 100

ТЕСТ 1 - Обработка на Пауловния със зазимяващ препарат КРИО 100

След положителните резултати при теста със Супербуст 100 е взето решение за третиране на тестовата проба с експерименталния зимен криопротекторен наш есенен продукт - КРИО 100, представляващ ново поколение криозащитен тор, който е в два варианта - чисто криоаминокиселинен - І, както и крио аминокиселинен вариант за плодни дръвчета с пропорция 10:25:25 и седем хелатни микроелемента - ІІ.

Предвидено е растенията да се подложат на студов стрес, както и тоталното замръзване при минус 18 градуса, независимо, че растенията не са в състояние на зимен покой. Базова снимка - пробите от 30.09.2014 г.

1. От 27.09.2014 до 29.09 включително - поливане с КРИО 100 - І вариант

2. Поставени - за 4 часа на 3 градуса в камера без светлина - Видими промени няма.

3. Отново поставени за 12 часа при 3 градуса без светлина - При тестовата проба видими промени няма. Нулевата проба е намалила интензитета на зеления цвят.

(снимка 1)

Есенна обработка на ПауловнияЕсенна обработка на Пауловния

30.09.2014 - поставени за 4 часа на минус 18 градуса без светлина - почвата на нулевата проба е втвърдена. На теста е по-мека - без лед. Замръзнали са изцяло - до встъкляване на листата. Има видима разлика в цвета - нулевата проба постепенно намалява интензитета на цвета на листата.

(снимка 2 - 3 часа след изваждането)

Състояние - пет часа след изваждане от минусовата камера - тестовата проба не е загубила цвета си, листата не са напълно полегнали. Нулевата - листата са увиснали.

(снимка 3)

Есенна обработка на ПауловнияЕсенна обработка на Пауловния

След 24 часа - пълно увисване и умъртвяване на на листата - тестовата проба е с по тъмен цвят и листата са много по-меки.

(снимка 4)

След 48 часа пълно увисване - тестовата проба е с много по-тъмен цвят и листата са по-меки. При нулевата - разлика в цвета, начало на съхнене на листата.

(снимка 5)

Есенна обработка на ПауловнияЕсенна обработка на Пауловния

10.10.2014 - отрязани сухите части - тестовата проба е със стъбло само 20 % изсъхнало - към върха. Нулевата проба е изсъхнала по стъблото почти 90 %

13.10.2014 - при тестовата проба са израснали две нови листенца - почвата не се е отделила от стената на саксията. При нулевата е видима появата на луфт, все още няма прорастване.
Тестова проба - израстване на нови листа след четиринадесет дена.

(снимка 6)

Обобщение на резултатите до 13.10.2014 - видима е по-високата съпротивляемост на тестовата проба - прорастването на две нови листа е изпреварващо спрямо нулевата проба. Изсъхването на стъблото при тестовата проба е чувствително по малко - само връхната част.

17.10.2014 - нулевата проба има прорастване на листо. Тестовата е утроила размера на двете листа.

(снимка 7)

Есенна обработка на Пауловния

18.11.2014 - Третираното растение е драстично по-добре (снимка 8)

След обработка на Пауловния

02.12.2014 - НЕ третираното растение е започнало да умира (снимка 9)

Обработка на Пауловния с Крио 100