Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия

Част 12 - Резултати от контролата за състоянието на А.Д. след ЗРХТ, довела до елиминиране болестта на Крон.
Развитие на ЗРХТ, нови форми на ЗРХТ извън БК и УК - борба срещу хеликобактер, както и информация за екипа спомогнал за успешното реализиране на ЗРХТ и елиминиране болестта на Крон при А.Д.

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Като начало, само ще упоменем, че резултатите от прилагането на ЗРХТ при особено специфичното и не леко състояние на А.Д /(виж част I-ва), са изключително добри. Както пояснихме, в случая на А.Д. ЗРХТ е финализирана, като постепенно се премина на почти профилактичната и фаза. Контролата - колоноскопия и хистология, ще се проведе от 29.08.2016 до 30.08.2016 г. Данните по СКЕ на ЗРХТ показват изключително висока степен на регенерация и възстановяване на лигавиците в чревната система - с мукозно оздравяване на червата. Пояснихме, че хранителния режим на А.Д. е почти като на напълно здрав човек, постепенно се премахва и употребата на Салофалк - чрез поетапно приложение на АТС 104 - вариант № 2, № 5 и финално АТС 104 в пълен вид. Този подход се реализира - в значително по-ранна фаза и при Б.Б. (при вече премахнат Медрол) с оглед, по-ранното предпазване от не леките странични ефекти (върху лигавиците, разреждането на кръвта и капилярната пропускливост) от приложението на НСПВП. А.Д., като първи приел ЗРХТ, е човекът, който ще даде вяра на заболелите от Крон и УК, че формулировката "нелечимо заболяване", вече се употребява неправилно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНА КОЛОНОСКОПИЯ И ХИСТОЛОГИЯ
Сравнение със състоянието на А.Д преди ЗРХТ - 19.02.2016

Видеоколоскопия дебело черво преди ЗРХТ - 19.02.2016 г.

- Колон асценденс - дебелочревна лигавица с умерено нарушена архитектура и малка остра язва
- Трансверзум - дебелочревна лигавица със запазени участъци и такива с изразена възпалителна инфилтрация преминаваща в субмукоза
- Десцендес - дебелочревна лигавица с умерено нарушена архитектура и малка остра язва
- Сигма - дебелочревна лигавица с умерено нарушена архитектура и малка остра язва
- Ректум - дебелочревна лигавица със запазена архитектура,умерено изразена възпалителна инфилтрация,малка ерозия на ниво лигавица.

След ЗРХТ - 29.08.2016 г. Видеколоноскопия и хистология

Дебело черво след ЗРХТ - 31.08.2016 - Лигавицата на колона е със запазен съдов рисунък лъскавина
Б.А - Напълно здрава лигавица, без никакви изменения !!! След контролата - Болничната диагнозата Крон (в дебело черво) отпада.

Хистологичен резултат преди ЗРХТ - 19.02.2016 г - Терминален илеум - тънкочревна лигавица с нарушена архитектура (практически липсват запазени участъци), изразена възпалителна инфилтрация, дълбоки язви преминаващи в субмукоза, малък епителоидоклетъчен гранулом, криптит и крипт-абцеси.

Хистологичен резултат след ЗРХТ - 31.08.2016 - Терминален илеум - тънкочревна лигавица без патологични промени.
Видеоколоскопия преди ЗРХТ - Баухинова клапа - хиперемирана с лек оток. Терминален илеум - лигавица със заличен съдов рисунък и лъскавина, като "павирана", оточна, като се виждат и дълбоки язви - взети биопсии. Лигавицата е със заличен съдов рисунък и лъскавина, хиперемирана и с пръснати малки, единични афти. Има малки пръснати участъци със запазен съдов рисунък.

Видеоколоскопия след ЗРХТ - 31.08.2016Терминален илеум - лекостепенна хиперемия, наличие на две малки язви-взети биопсии. Вътрешни хемороидални възли - малки и спокойни.
ЗРХТ при А.Д. продължава във фаза - "Профилактична" - без НСПВП, но с активна част за финално противоулкусно третиране - за премахване на останалите две малки язви в илеума (специално модифициран АТС 104У). Разбира се, независимо от състоянието на параплегия, при А.Д. ще се започне и терапия срещу наличните малки хемероиди.

Тези отлични резултати не бихме могли да постигнем без всеотдайната подкрепа на екипа, подсигурил и приложил ЗРХТ - Жанета Саманджиева - лабораторно и финансово осигуряване, пряко приложение и контрол на ЗРХТ, Теодора Кафиери - административно подсигуряване.

В процеса на провеждането на ЗРХТ при А.Д., както и от данните по СКЕ (система за контрол на ефективността), ЗРХТ бе прецизирана препаративно, както по брой на базите, така и по отношение на състав и целева функционалност. Всичко това се приложи и непрекъснатото се усъвършенства и при Б.Б. - особено по отношение на промивния препарат АТС 105 - конкретно при наличие на псевдополипоза (ще се дадат резултати в предстоящата част 13). Същият, вече има по мощна модификация, както и такава за приложение при ангиодисплазия в дебелото черво. Модификации претърпя и АТС 101 - до АТС 101 Х, и особено АТС 101Х+ -мощен, неантибиотичен вариант за превенция и елиминиране на Хеликобактер - необходим за проблема и вече прилаган при М.Е. Разработи се серия АТС 200 - за особен случай при стомашно-чревни заболявания, придружени от склеродермия. Приложението му ще започне по ЗРХТ при Е.М. - от 11.09.2016.

Независимо от мащабността и значимостта на темата, само ще споменем, че се разработиха (и продължава да се работи) - АТС 106, АТС 108, АТС 108 БК, Детокс 100, предназначени за противотуморна профилактика.

Резултати от ЗРХТ при М.Е. и Е.М.

Терапията е все още в начална фаза, но приложението на ЗРХТ (и АТС 101 Х+) - при М.Е., на контролата от 31.08.2016, показа спад на Хеликобактер (в кръвта) с 40% !!! Терапията ЗРХТ продължава, като вече влиза в свръх активната си фаза.

Преустановили сме ЗРХТ при Л.К. - ангиодисплазия и тежки алергични състояния. Причината, е неспазване режима на ЗРХТ и несъгласувано приложение на странични компоненти, затормозяващи воденето на контрола за ефективност.

ЗРХТ започна и при Е.М. - постепенно усилване на противовъзпалителната терапия, АТС 100, АТС 104 - варианти 2 и 5, АТС 101Х+ - против Хеликобактер, както и постепенното премахване употребата на Медрол.

Случаите на М.Е., и особенно на Е.М., са специфични, сложни, и не се отнасят пряко към Крон и УК - затова ще започнем публикуването на резултатите в отделни, целеви статии.


Предстои публикуване на част 13-та!

08.09.2016 - инж.хим Анатоли Стоянов

 Виж още по темата за лечение болест на Крон и Улцерозен колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>>
Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с разработване на терапия за Болестта Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори.