Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част ХІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия

Част 11 - Резултати от терапията на А.Д. и Б.Б. - по СКЕ на ЗРХТ и обобщение (спрямо 31.07.2016). Приложение и на АТС 103 и варианти на АТС 104
Базови данни за начало на ЗРХТ при нови лица – М.Е. и Л.К.

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

I. Състояние на А.Д.

При А.Д. активната фаза на ЗРХТ приключва. Базовите препарати са на 50% прием. Считано от 30.07.2016 г. е започната употребата и на АТС 103 - активиращ растежа на чревните власинки при мощна аминокиселинна и протеинова поддръжка. През периода на терапията за А.Д. бе характерно непрекъснато провокиране на чревната система - три вирусни заболявания и две сериозни уринарни инфекции - без да се допусне нито едно активиране на Крон. Последните две грипни заболявания преминаха без каквато и да е съществена медикаментозна интервенция.

Превантивния контрол по СКЕ - месец юли, отново засече неблагоприятното странично влияние (разреждане на кръвта и капилярна пропускливост) на Салофалк и Нексиум. Не се допусна влошаване на състоянието - бързо бе усилен приема на компонентите водещи до стабилизиране на резултатите. Въведе се и график за уринарните промивки - подмяната на цистофикс от 30 дни, бе доведена до 60 дни. Състоянието на А.Д. е много добро - СКЕ показва пълно възстановяване на сорбцията в тънкото черво!!! Веднага са въведени корекции в приемите на мастно разтворимите витамини. СКЕ на ЗРХТ е засекла дори такава минимална промяна в дебелото черво - поява на външен хемероид, което за съжаление, при случая (принудително седящо положение) на А.Д., е напълно вероятно да се появи. Салофалка - постепенно намален до 1,5 гр. дневно. По ЗРХТ (вариант на АТС 104) - приема се противовъзпалителен препарат не дразнещ лигавиците и неразреждащ кръвта. В края на м.август, А.Д. ще постъпи в болница за планова, контролна колоноскопия и хистология. Резултатите - базови от февруари 2016 и контролните, от август - след ЗРХТ, ще бъдат публикувани в сравнителна таблица.

II. Състояние на Б.Б.

Състояние на пациент Б.Б.

До 20.07.2016, развитието на терапията е много успешно - рязко подобрено състояние, усилване на храненето, успешни хранителни провокативни тестове. Заболявания през периода - вирусна атака (вирусни заболявания в семейството) 22-23.07.2016, активира изявени ентероколитни прояви. Със закъснение (три дена) е започната спомагателната антибактериална и антивирусна терапия по ЗРХТ. Принципно, но в по-изявена степен при Б.Б, това явление се забеляза в началото на ЗРХТ и при А.Д. Веднага обаче, личи разликата - при Б.Б. е провеждана и кортикостероидна терапия, която действа и като имуносупресор. Възстановяването на имунната система при Б.Б. е забавено. А.Д. прекара три вирусни атаки без изявени чревни проблеми. При Б.Б. е проведен и паралелен курс за елиминиране и на грам-положителни бактерии - Ентерококи и Клостридии - с наши специфични препарати, както и кратък курс на цитотоксично възпрепятстване на псевдополипозата и диарията с наш препарат АТС 108БК. Серията АТС106-108, 108 БК не е предназначена пряко за Крон и УК, но псевдополипозата е преканцерозно заболяване и допуска употреба на 108БК. Започнат прием и на вит К1, Рутаскорбин. След елиминирането на острото състояние, Б.Б. започва и прием на АТС 103. От 08.08.2016 - започва плавно намаляване на Салофалк от 3,0 гр./дневно до 2,0 гр. По ЗРХТ (вариант №2 на АТС 104) - приема се противовъзпалителен препарат не дразнещ лигавиците и неразреждащ кръвта. В рамките на още десет дни ще се проведе извънредна контрола, включително и за установяване ефектите на ЗРХТ срещу псевдополипозата (оставена без лечение от здравната ни система!!!) на дебелото черво.

Базови данни на М.Е и Л.К преди започване на ЗРХТ

И в двата случая, независимо от различаващите се първоначални диагнози, се е достигнало до хоспитализиране, гастро и колоноскопии, хистология. След изписване, след кратки периоди, стомашно-чревните проблеми са се интензифицирали до степен на непоносимост.

1. База данни (и изискани от нас показатели) М.Е.

Поставена диагноза (след болничен прием) - гастритис хроника - еритемно- ескудативна форма (19.06.2014 г.)
Хистология - корпусна лигавица с умерена атрофия на жлези, умерена възпалителна инфилтрация, умерена хеликобак териоза. Касае се за хроничен хеликобактерен пангастрит.

Анализи, изискани от нас - 27.07.2016 г.

Самата поставена диагноза е достатъчно сериозна, но реалното, след болнично лечение - изключая къс период, е почти нулево. Основавйки се на симптомите и допълнителните анализи, вероятността за наличие и на дуоденални язви, е много голяма. Това заболяване е преканцерозно - при изоставяне, може да се изроди до рак на стомаха. Започната свръхактивна фаза на ЗРХТ - АТС 100, 101, 102, включително и с препарат срещу Хеликобактер, антиациди, вит. Д. Проведени провокативни хранителни тестове - успешно. Изискани и подходящите за целта туморни маркери. Започнат (по ЗРХТ - вариант № 2 на АТС 104) и прием на противовъзпалителен препарат - неразреждащ кръвта и недразнещ лигавицата на стомаха.

2. База данни (и изискани от нас показатели) Л.К.

Поставена диагноза след болничен прием, 13.12.2014 - Ангиодисплазия на колона (в сигма). Хистология - няма изследване. Хронологична фактология - След раждане, изместване на матката назад към дебелото черво - (ретроверзио) - обръщане и притискане на колона. Непоносимост - лактоза, дори и към месо. Системно подуване на корема, болки, диария, повръщане - изнемощяване. Не може да приема и пробиотици на лакто основа. Обриви, проблеми и с очите. Неефективно всякакво лечение.

Анализи, изискани за Л.К.

Сложен, опасен проблем, нерешен до настоящия момент. Проблеми и със серологичните анализи -лабораториите по место нямат реактиви за ASCA. Веднага е започната терапия за укрепване на кръвоносните съдове - от първостепенно значение за намаляване на капилярната пропускливост. Комбинацията на ангиодисплазията с много вероятната (прекарано тежко бактериално - или вирусно интестинално заболяване) интестинална проницаемост, както и фиксираното разреждане на кръвта е дала тежки алергични прояви.

Напълно възможни са и нерегламентирани имунни отговори - включително и да се достигне до Крон. Започната частична ЗРХТ - АТС 100, ензимно подпомагане при хранене, профилактични дози вит. D, вит. К1, калций, желязо, Герисан - без лактоза, коприва, вит. В комплекс с В12. Туморния маркер М2-РК дава насоки към евентуалното наличие на полипи в дебелото черво. АNCA изключват възможността за улцерозен колит.

След миналата хоспитализация е дадена констатацията - "Синдром на раздразненото черво" - каквото и да значи това. При наличие на изявена ангиодисплазия в него, как да не е раздразнено? Предвидена профилактична противопаразитна ЗРХТ - начало 12.08.2016 г. Продължава се с насочващи изследвания за разгъване на ЗРХТ и в противоалергичен вариант. Провеждат се насочващи провокативни хранителни тестове - с аминокиселини - самостоятелно и в комбинация с АТС 103, протеини, соево мляко, безлактозно детско мляко.


Предстои публикуване на част 12-та!

08.08.2016 - инж.хим Анатоли Стоянов

 Виж още по темата за лечение болест на Крон и Улцерозен колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>>
Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с разработване на терапия за Болестта Крон и УК.