Лечение Болест на Крон и УК - Част Х

Лечение Болест на Крон и УК - Част Х

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия

Част 10 - Състояние на А.Д. и Б.Б., съобразно СКЕ на ЗРХТ
Възможности за частична до пълна замяна на нестероидните противовъзпалителни препарати /НСПВП/

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com


1. Състоянието на Б.Б. 18 дни след СКЕ на защитно-регенеративната хранителна терапия

Състояние 18 дни след защитно-регенеративна хранителна терапия на болестта Крон

ТЪЛКОВАНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО СКЕ НА ЗРХТ - Б.Б.

  • К дч - 14,89 - "Състояние на дебело черво - МНОГО ДОБРО с напредваща регенерация"
  • К тч - 12,74 - "Няма активни остатъчни възпаления в илеума, напредваща регенерация"
  • К стом - 2,41 - "Стабилно състояние на лигавицата на стомаха"
  • К е - 5,41 - "Висока терапевтична ефективност"

Видимо е, че възпаленията са затихнали в много голяма степен - състоянието на Б.Б е много добро. Отделно, леко повишените неутрофили и левкоцити - на границата, показват, че все още има, макар и малко - най-вероятно язвено огнище (или изтичащ псевдополипозен гранулом) - определено в дебелото черво. По СКЕ личи, че ефектът от терапията в случая е много бърз - подобрението е значително, като в тънкото черво се очаква скорошно 100% възстановяване на сорбцията.

Подкритерия ASCA обаче показва, че има разминаване с поставената и приета диагноза - дебело черво - улцерозен колит. При отрицателни стойности на всички показатели АNCA и Кasca ˃ 1.0, най-вероятната диагноза е - болест на Крон с изявен язвен колит в дебелото черво и леко поражение в терминален илеум.

Тази ни констатация говори за евентуално много по-рядката форма на Крон - с леко, минимално увреждане на тънките черва. Окончателно ще затвърдим диагнозата, в която принципно не се съмняване, но има голяма вероятност, чрез ЗРХТ, леките (по мащаб) поражения в илеума да бъдат напълно елиминирани в кратък срок, като остане само проблематиката в дебелото черво. Вит. Д се приема във високи дози - 4000-6000 ед. дневно. За сега не личи дефицит на вит К1, но са приемани кортикостероиди - ще се проследява индиректно (чрез МРV) при месечните кръвни тестове по СКЕ. Помощните компоненти се коригират съобразно СКЕ. ОБЩО - терапията се развива много добре - микрокървенето в засегнатите участъци е спряно, особено при този кратък срок на приложение на ЗРХТ. Очертава се, че от анемията е останало само желязо дефицитната част - останалите показатели са влезли в нормата, дори има леки превишения.

Терапията продължава в пълния си вид - започва и прием на АТС 102, изчаква се СКЕ (система за контрол на ефективността) за прием и на АТС 103. Проведени са успешно - съобразно подобреното състояние, нови провокативни хранителни тестове - специално мариновани свински / плешки шишчета на скара, телешко варено.

2. Състояние на А.Д.

При А.Д. свръх активната част на терапия наближава своя край - с приложението и на АТС 103. Месец август А.Д. вече ще бъде само на профилактична фаза на ЗРХТ и ще се проведе обстойна колоноскопия - съобразно предвидения след болничен контрол. Контрол по СКЕ на ЗРХТ ще се публикува към 20.07.2016 г., като вече се очертава мукозно оздравяване. В момента продължава обследването и терапията на уринарните инфекции – с оглед окончателното им елиминиране. Резултатите ще бъдат публикувани.

Състоянието на А.Д продължава да е много добро - без никакви болестни симптоми, хранене, почти като на напълно здрав човек - все още с пълно изключване на дизахариди.

Възможности за частична до пълна замяна на нестероидните противовъзпалителни препарати /НСПВП/

В предходните части дадохме подробно описание и тълкование на не леките последствия, които самите НСПВП могат да предизвикат - дори индиректно да активират остра Крон атака - чрез изявените си антикоагулиращи свойства, както и повишаване на капилярната пропускливост. Като салицилати имат и директно дразнещо лигавиците свойство. Това налага допълнително да се вземат мерки - прием на антиациди. И тук започват противоречията - 5 АСК и базите на основа салицилати по принцип, действат изявено противовъзпалително само в дебелото черво. За да работят и в тънкото (напр. Салофалк) трябва да се активират предварително в силно кисела среда - в стомаха. За това се предписват като прием на гладно - при много ниско рН в стомаха. Да, но когато се приемат антиациди - за да не се дразни лигавицата, рН се покачва. Явно личи химично терапевтичен абсурд. Естествено, приема се компромисно решение - увеличаване дозите при антиацидна защита, ако може да се приема и с кисела среда и т.н. Но това води след себе си повишено разреждане на кръвта, тъй като и антиацидните препарати - инхибитори на киселинността, я разреждат допълнително, още по-висока капилярна пропускливост. Постепенно, с увеличаване времето на приема, както показахме при А.Д, започва системен спад на показателя MPV и опасност от интестинална проницаемост и провокиране на имунната система. Както описахме - овладяхме и тази проява, но се наложи да я подложим на превантивен, не лек контрол.

При цялата абсурдност на случая, се приема по малката злина - все пак, 5 АСК са с много добър противовъзпалителен ефект и в сравнение с пораженията от кортикостероидите и имуносупресорите, са си направо "безобидни".

Абсолютно нормално е да възникне въпросът - няма ли възможност, да се формира такъв НСПВП, който да не дразни лигавиците, както и да не разрежда кръвта?

До настоящия момент, такъв лекарствен препарат не е създаден, а и не откриваме сериозна работа и проучване по тази тема. Това за сега е задача само на нашия екип - създаването на експерименталния препрат АТС 104. Предварителните проучвания и началните натурни изпитания (върху автора) показват много добра поносимост на препарата. Токсичността му е нулева, съдържа сложни по състав фитохимични извлеци (концентрати) с антиинфламаторни свойства разтворени в среда, която е в основата на голямата вероятност за успех. Изпитанията за поносимост и липса на странични, негативни ефекти са към своя край. До настоящия момент в здравен аспект - негативни странични ефекти няма.


Предстои публикуване на част 11–та – състояние на А.Д. и Б.Б., съобразно СКЕ на ЗРХТ - приложение на АТС 103, развитие на обследването по създаване на АТС 104!

07.07.2016 - инж.хим Анатоли Стоянов

 Виж още по темата за лечение болест на Крон и Улцерозен колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част ХІ >>>
Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с разработване на терапия за Болестта Крон и УК.