Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІІ

Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА КРОН И УК
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия

Част 8 - Приложение на ЗРХТ при улцерозен колит/УК/
Терапия на съпътстващи уринарни инфекции при Крон

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Считано от 17.06.2016 г., ЗРХТ започва да се прилага и при заболял от Улцерозен Колит - Б.Б - 36 годишен. Представяме обективното състояние след проведено болнично лечение (първо - 20.05.2016), както и резултатите от проведените болнични изследвания.

Ендоскопска находка - Достига се до цьокум. Свободно проходим лумен, запазена хаустрация след сигма. Зоната на ректум, след 10 см и сигма са със заличена структура от множество малки язвени дефекти, конфлуиращи в областта на ректум и дистална сигма. Наличие на спонтанно и контактно кървене. В зоната на ректосигмоид - севдополипоза. Наличие на гноевидна субстанция и кръв в лумена.

Диагноза - Улцерозен колит, тежка форма

Хистологичен резултат - СИГМА - късчета дебелочревна лигавица с възпалителна компонента обхващаща цялата дебелина, крипт абцеси и язвени дефекти с псевдополипоза от деструктивен тип. Касае се за улцерозен колит в активен стадий.

След болнична терапия - Салофалк, Медрол - съгласно поседмична схема, Нексиум

УСТАНОВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ СЕ ПРИЕМА ЗА БАЗА, СПРЯМО КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ЗРХТ

От приложените данни за ПКК макар и недостатъчни за СКЕ на ЗРХТ личи, че възпалителния процес е овладян, обективното състояние на Б.Б е подобрено. След лечението, от данни към 09.06.2016, личи следното:

- останало е леко завишение на левкоцитите, моноцити - в норма, еoзинофили - в норма, лимфоцити - в норма, МСV - e спаднал -70 fl и е под долна референтна стойност - 82, хематокрита е на долна граница, натрия е на долна граница. МСНС е нараснал -395 и е задминал горна референтна стойност - 360 g/l. Има нарастване на тромбоцитите, но в нормата - принципно е нормално, тъй като се води и лечение с кортикостероид.

ТЪЛКОВАНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Веднага личи начало на желязо дефицитна анемия !!!!

Повишената средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите - МСНС е нараснал -395, това може да се наблюдава при дехидратация - в случая натрия е на долна граница, заболяване на кръвта, нарушения включващи имунния механизъм, МСV - e спаднал - 70 fl, хематокрита е на долна граница. Превантивно по ЗРХТ е започнат прием на желязо - като хранителна добавка, вит В12.

Трудно е да се обясни, защо горното не е направило впечатление на никой - анемичното състояние, макар и в самото си начало, може много бързо да доведе до ново обостряне на УК. По отношение на псевдополипозата - трудно е да проумеем, че също няма никакво предписание за спешна терапия.

В спешен порядък, съгласно ЗРХТ, такава е започната, включително с противотуморен компонент. Псевдо полипоза се получава при дълготрайни възпалителни процеси - грануломатозни илеоколити и проктоколити, а най-често при хроничния улцеро - хеморагичен колит. Началото си водят обикновено от дъното на язвените дефекти. Всъщност, касае се за фибробластна хиперрегенерация - в язвеното дъно се образува млада гранулационна тъкан. Тя се стреми да запълни язвения дефект. Пролиферативният фибробластен процес (означава разрастване на фибробластни клетки) обаче продължава и след запълване на язвата, надвишава нивото на околната възпалена лигавица и се оформя като възпалителен гранулом, наподобяващ полип.

Взети са - хронологично, данни за заболяванията на Б.Б от бактериален и вирусен характер - една година назад и до настоящия момент. От хронологията личи, че след стомашно чревно заболяване (десет дневно разстройство - вероятен е и псевдомембранозен колит), (последващото - след няколко месеца) вирусно заболяване е активирало появата на улцерозния колит. Може да се предположи, че активирането се дължи основно на недобре отстраненото бактериално лигавично възпаление, довело до повишена интестинална проницае мост, която при появата и на вирусното заболяване, е довела до нерегламентиран имунен отговор и като следствие - улцерозен колит.

Общото състояние на Б.Б - след започване на ЗРХТ - от 17.06.2016 частично, а от 25.06.2016 (постепенно спиране на Медрол) поетапно в пълен обем - АТС 100, АТС 101 и антибактериални и защитни добавки, (включително и промивен анален препарат АТС 105) е системно подобряващо се. Преминати са успешно важни за храненето провокативни тестове - в основния хранителен режим вече са варени яйца, сирене и кашкавал, шунка (като печени сандвичи). Издържан е и изключително важен за ЗРХТ и показателен за състоянието тест - сок и от зеле и моркови (филтрувани).

Предстоящ е пълен анализ за превантивен контрол на състоянието - по СКЕ на ЗРХТ. Данните ще бъдат публикувани допълнително.

Относно състоянието на А.Д и болестта на Крон - в момента усилено се работи за справянето със системното му уринарно възпаление (наличие и ежемесечна подмяна на цистофикс). Становището ни по този проблем -изключително сериозен при комбинация с Крон, е категорично - този инициращ проблеми фактор трайно трябва да бъде отстранен, независимо от становището, че принципно е хроничен и неразрешим. Проблемът - макар не често срещан, определено (частта си бактериално възпаление) ще бъде овладян - вече е започната интравезикална терапия, комбинирана и с корекции в ЗРХТ. Започнато е и системно изследване на урина с непрекъснат контрол на резултатите от терапията. Резултатите ще бъдат публикувани допълнително.


Предстоящо е публикуването на част 9-та!

28.06.2016 - инж.хим Анатоли Стоянов

 Виж още по темата за лечение болест на Крон и Улцерозен колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>>
Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с разработване на терапия за Болестта Крон и УК.