Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІ

Лечение Болест на Крон и УК - Част VІІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА КРОН И УК
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия

Част 7 - Резултати по СКЕ на ЗРХТ при терапията на установените нови провокиращи Крон фактори. Усъвършенстване и математическо ремоделиране на коефициента за ефективност и СКЕ с оглед най-висока прогнозна вероятност

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Както показахме в част 6-та, установен и овладян бе нов провокативен фактор, който наред с опасното си влияние, ние превърнахме и във важен високо-вероятностен прогнозен показател. След описаното леко влошаване на състоянието на А.Д - при консултация с лекар - предписано е увеличаване дозата на Салофалк - и точка.
Считано от 20.05.2016 - базирайки се на СКЕ и на системния спад на показателя МРV, както и тълкованието на проблема (описано в част 6-та) от нас бе започната терапия с допълнителната към ЗРХТ ударна противобактериална и защитна фаза. В спешен порядък (при всички ужасни проблеми създавани от здравната система) - на 27.05.2016 г., по наше настояване, бе извършен извънреден анализ (за данни по СКЕ на ЗРХТ) - включващ и изчисляването на подкритерия КASCA, както и превантивен анализ на урина - за бактериална обсемененост.

Резултатите се получаваха до 30.05.2016, но до 28.05.2016 имахме почти всички необходими. Вкарвайки ги в системата (СКЕ на ЗРХТ)/ получихме 100% потвърждение за следното:

  1. Прогнозирано от нас състояние и метода на превантивна терапия по ЗРХТ са били единствено верните!
  2. Предписаната терапията само с увеличаване дозата на 5-АСК (Салофалк) е неадекватна и опасна за даденото състояние и е нагледен пример за здравната ни система.
  3. СКЕ на ЗРХТ даде единствено вярната диагноза - естествено, просто на основата на реалното състояние.
  4. В урината - обсемененост - Ешерихия коли
  5. Стомаха и дуоденум - активиран гастродуоденит - или гастроентерит. Етиология на острия гастрит -1. „Най-често причина е употребата на нестероидни противовъзпалителни препарати“. В случая 5-АСК е главният активатор.
  6. Чревна система - раздразнено дебело черво, леко намалена сорбция в тънкото черво.
  7. Активиранe на Крон Кasca > 1.0 - не , Кasca = 0.8
  8. В ЗРХТ задължително да се повишат дозите за защита на лигавиците от нестероидните противовъзпалителни препарати

Трудно е да се удържим да не приложим по тежки определения от неадекватна – не визираме лично никой, визираме това, че не от сега, състоянието на здравната система е отвратително.

Но да не излизаме повече от предмета на експеримен талната терапия.

Показателите на ASCA и подкритерия КASCA и СКЕ на ЗРХТ категорично показват, че няма активиране на Крон и явно става въпрос, за доста по ординарни стомашно-чревни заболявания - основно от бактериален и чисто химичен порядък/гастроентерит, ентерит, ентероколит/. По СКЕ вижда ме, че е започнало влошаване и на фактора на Касъл - явно стомашната лигавица е раздразнена. Раздразнено е и дебелото черво, при лек спад на сорбционната способност на тънкото.

- Само за три дни съобразно мерките по ЗРХТ - показателя MPV е доведен до напълно добри стойности - 9,4, С-реактивен протеин е удържан до съвсем леко повишение, СУЕ също, моноцитите твърдо са в нор мата, левкоцитите също, дори има леко покачване на тромбоцитите, креатинина е влязъл в нормата. Въведени са превантивни корекции в приемите на добавките по ЗРХТ. Уринарна инфекция – назначено лечение от уролог.

ОБОБЩЕНИЕ - доброто състояние на А.Д се възстановява. Няма активиране на Крон. Причините са установени точно - Кстом, Кдч, Ктч, Ке и подкритерий Кasca, потвърждават изключително високата си диагностична вероятност. Даденото обяснение в част 6-та се потвърждава - антикоагулантите (в това число и солите на салициловата киселина) НАМАЛЯВАТ КАПИЛЯРНАТА УСТОЙЧИВОСТ, отделно и разреждайки кръвта (спад и на МРV), усилват многократно възможността растителни и ендогенни бактериални антигени да променят чревния пермеабилитет и да проникнат в чревния епител - предизвиквайки възпаление или нерегулиран имунен отговор. В тази насока са взети мерки по ЗРХТ - корекции към повишена защита, завършват проучванията и тестовете по състава на бинарния препарат АТС 103 - укрепващ капилярите, стимулиращ растежа на чревните власинки, катализиращ разрушаването на клетъчните мембрани на грам-отрицателните бактерии.

Считано от 25.04.2016 г - ежедневно, натурните изпитания се водят върху авторите на продукта. Приключват на 10.06.2016 г.

Прилагаме СКЕ на ЗРХТ/ частично ремоделирана / - извънреден анализ:

СКЕ на ЗРХТ - извънреден анализ

Извършени са няколко математически ремоделирания – с цел повишаване прогнозната достоверност, изпреварваща развитието и влиянието на опасни екстраинтестинални фактори. Прецизирани са съществуващите стойности на рН по протежение на ГИТ (гастро-интестиналния тракт). ЗРХТ и СКЕ продължават усъвършенстването си - за периода на приложението, без сериозни интестинални последствия –не се активира Крон, преодоляни са две вирусни заболявания и една бактериална урологична инфекция. По системата за контрол на ефективността (СКЕ) се въвеждат допълнителни корекции – моделирани в критериален вид изводи - от статистическо, теоретично и практическо естество.


Предстоящо е публикуването на част 8-ма!

01.06.2016 - инж.хим Анатоли Стоянов

 Виж още по темата за лечение болест на Крон и Улцерозен колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>>
Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с разработване на терапия за Болестта Крон и УК.