Болест на Крон и Улцерозен колит - Част VІ

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част VІ

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УК
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия на Крон

Част 6 - обзор и анализ на състоянието на А.Д, прогнозиране, усъвършенстване прогностичната роля на СКЕ на ЗРХТ чрез факторът MPV

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

В част пета, нагледно бе представено изключително доброто състояние на А.Д след 75 дена ЗРХТ. Натрупания опит дава възможност статистически, както и теоретично, да анализираме резултатите с цел потвърждаването или усъвършенстването им. По-точно - да съумеем, дори при добре развиващата се терапия, съобразно СКЕ/система за контрол на ефективността/ на ЗРХТ да предвидим с висока точност евентуално дори и леко влошаване състоянието на чревната система. Също така - особено важно, да можем да разграничим дали се активира Крон или това е ординарно чревно заболяване - примерно бактериален или вирусно провокиран ентерит и т.н. Това е от изключителна важност при терапията, тъй като всеки може да се разболее от вирусно или бактериално заболяване на чревната система. Но при Крон, това може да е изключително опасно - особено, ако сбъркаме терапията. При А.Д установихме, че системните бактериални заразявания/ псевдомонас, ешерихия коли/, липсата на витамин D, както и явния недостиг на вит.К са основната причина за активиране на заболяването. През тези периоди не е установяван Крон - а вече го е имало, съответно прилаганите терапии са били неправилни. Антибиотичните лечения е трябвало да се съпровождат и с големи защитни дози вит.К. Антибиотиците го разрушават, антиацидите също. При А.Д възможността за бактериално/ешерихия коли, псевдомонас, клебсиела, Clostridium difficile / заразяване е много висока - причина е ежемесечна неотменна болнична манипулация - подмяна на цистофикс. Преди лечението не е отчетено, че съобразно физическото състояние на А.Д е естествено, да има много ниски нива на витамин D. А.Д е особен случай - възможно най труден за опазване от провокиращите Крон фактори. Едва ли има болен от Крон, който до сега да е дал толкова важен принос за установяването на многото неясни провокиращи активирането на Крон фактори. За нас, за в бъдеще, А.Д ще стане символ и знакова фигура за вярата и успеха на лечението при заболелите от Крон.

Статистическия анализ на резултатите по СКЕ, за пореден път ни води до промените в показателя MPV. По-точно - поведението му при лечението преди диагностицирането на Крон, по време на заболяването,болничното лечение и при прилагането на ЗРХТ, при ЗРХТ и прекараните вирусни заболявания, както и при нормалните периоди.

MPV референтно - 7,2 - 11,5

От 19.02.2016 АД е на лечение- вливане ципрофлуксацин и последваща терапия с 5-АСК/салофалк/. От 22.02.2016 е започната и ЗРХТ. Още на 03.03.2016 показателя е с много добра стойност - 8,40 при рязко подобрение на състоянието на А.Д. На 25.03.2016 има спад - прекарани са вирусни заболявания, има и леки изменения при С-реактивен протеин и СУЕ. На 10.05.2016 - данните от всички анализи за отлични - СКЕ показва изключителен напредък, дори начало на мукозно оздравяване. Независимо от това, спадът на стойността на MPV е системен, макар и все още в диапазона на нормата. Това е тревожно и ни дава основание, да засилим проучването на този показател. Той напълно корелира и с намаляване броя на тромбоцитите - макар и те също да са в диапазона на нормата. След антибиотичното лечение - ципрофлуксацин, 13 дена 5-АСК и 10 дена ЗРХТ резултата е отличен, тогава и чрез ЗРХТ е въведено и профилактично приемане на калции и вит.К. С напредване на ЗРХТ състоянието на А.Д става все по добро, 5-АСК се приема по предписаната схема - идват вирусните заболявания. Два пъти е поставян цистофикс - от лекар, но вече в домашни условия. На 10.5.16 състоянието на А.Д е по добро от всякога, анализите показват, че дори има оздравяване, но МРV спада, спадат и тромбоцитите. При идеално физическо състояние и кръвна картина, на която може да се завиди, този показател спада доста близо -7,6, до долната граница на нормата -7,20. Притесненията ни са напълно основателни, тъй като е видимо понижението на показателя MPV и през периода на активната форма на заболяването - след 16.10.2015 г. Тази корелация вече сме установили и описали в част 3-та, но все още няма ясно научно обяснение. Това задължително трябва да бъде решено от нас, защото има голяма вероятност, така да бъдат засечени фактори, които да ни позволяват да откриваме изпреварващо пропуски в терапията или начално формиране на опасни фактори - напр.ентерити, ентероколити, колити. СКЕ на ЗРХТ - особено чрез доусъвършенстване на критерийния показател Ке, може да бъде това прогностично звено.

От чисто химична гледна точка, имаме опасението, че 5-АСК/салофалк/, като производно на салициловата киселина, има и изявен антикоагулиращ и разреждащ кръвта ефект. От графиката се вижда, че с напредване на приема му, спадът на МРV е системен. Употребата на антиацидни протонни помпи /нексиум, улкопрол и т.н/ също спомага за разреждането на кръвта. Като всеки салицилат дразни и лигавицата на стомаха.

Това ни съждение буди тревога, тъй като връзката - ниски показатели и активност на Крон е явна. Ни най-малко не считаме, че 5-АСК не бива да се приема - той е доказал ефективността си, но се опасяваме, че ако тази зависимост не се контролира, може изненадващо, дори при отлични показатели внезапно да се провокира активност на Крон, или податливост към бактериални и вирусни ентерити и ентероколити, Clostridium difficile - диарии /псевдомембранозен колит/. Същите могат да се сбъркат с Крон и рязко да се усили терапията с 5-АСК без предписания за увеличен прием на вит.К и фолиева киселина/вит.В9/, защитни за лигавицата добавки-включително и поради увеличения прием на 5-АСК. В тази насока, в СКЕ на ЗРХТ трябва да въведем и контрол на стойностите на витамин К, а не само да се приема защитно профилактично. В ЗРХТ считано от март месец – макар и в профилактични дози, витамин К /с калций и D3/ е прилаган постоянно при терапията, но изводите налагат дадената по горе констатация.

Все още обаче, остава открит въпросът - как биохимично този показател формира активирането. Във всички случай, ролята на витамин К - 1 и 2 е осезателна. Този въпрос трябва задължително да се обоснове. Предположението ни е, че при заболяването, допусканото разреждане на кръвта и спада на тромбоцитите води до повишена дифузионно интестинална проницаемост на чревни и външни бактерии в кръвта, както и обратното - от кръвта във раздразнената лигавица - процеси, неминуемо водещи и до имунни реакции. Така се оформя порочен кръг - ако имунната система се свръхактивира, отново може да започне Крон, а ако не се справи, започва възпаление и в най добрия случай, се стига до трудно диагностицируем бактериален или вирусен ентерит или ентероколит, който за съжаление, може да активира Крон. И това е при положение,че вит. К2 се синтезира в червата - очевадна е ролята на защитно-регенеративните процеси. Или образно казано, най-вероятно, показателя MPV е таймерът на бомба със закъснител. При такава постановка, предположението, че липсата на вит.К може да доведе до Крон, вече има своето обяснение. По-точно - като фактор, от който зависи синтеза на протромбин и кръвосъсирващата способност, той пряко влияе и върху стойностите на MPV. Това тълкование дава отговор на неяснотата, защо без никакви предварителни признаци и при добра ремисия, при много от болните - особено ако не е водена и защитно регенеративна терапия, Крон внезапно се завръща само за ден - два, даже в по остра фаза. Тук не бива да не допуснем, че при много от случаите това е било ентерит, ентероколит, псевдомембранозен колит. И в потвърждение на изложеното, считано от 16.05.2016 г. /след 3-ти цистофикс/, при А.Д започна влошаване на състоянието - първоначално само с омекване на фекалиите, после до един път на ден диария. Естествено - реагира се веднага, проведоха се аварийни анализи. Отново А.Д ни предостави възможност да открием и овладеем опасен непроследяван от никого до сега фактор при протичането на лечението.

Неминуемо изниква въпросът - при толкова добро общо състояние,но със системен спад на показателя MPV –макар и в нормата, как трябва да се процедира? Също - каква проява да очакваме? Отговор ще дава коригираният критериален коефициент на ефективност Ке, в който значително ще се завиши влиянието на MPV и вече ще може точно да прогнозираме и нарастваща вероятност от създаване на условия за по лесно бактериално обсеменяване. Естествено отговор ще дава и Ктч и Кдч. Математическото им премоделиране вече е в ход. Но до въвеждането, какво би се получило и как да се процедира?

Принципно решението е :

  1. При идеални резултати по СКЕ без интестинални прояви, превантивно да се увеличи дозата на вит. К /прием съвместно с АТС 101 /фолиева киселина, В12, добавка с желязо, увеличаване на добавките по ЗРХТ намаляващи мотилитета, удвояване на АТС 101, повишаване /ако са били намалени/ на защитните и противобактериалните такива, изпреварващ анализ на урина–за бактериална обсемененост. Продължителност - до следващия анализ по СКЕ на ЗРХТ.
  2. Ако внезапно се появят и интестинални прояви – примерно разкашкване на фекалиите и поява на жълто-зелено оцветяване - в рамките на до два дни без подобрение,дори само един до-два пъти на ден, трябва спешно да се реагира - всичко от т. № 1, консултация с лекуващия лекар - стандартно те предписват увеличаване дозата на - в случая Салофалк. Един път на ден ентерол, Герисан, увеличаване приема на вит А,временно спиране на АТС 100 и 102, 1 ден пълна диета, от 2 ден започва щадящо /без мазни храни/ хранене. Но най важното е, да се прецени, дали се е активизирал Крон, или е ентерит,ентероколит. Това за сега може да го покаже само близък анализ по СКЕ на ЗРХТ - особено ако се търси и диференциация -бактериален или вирусен. Ако близкия анализ по СКЕ е бил много добър,директно да се премине към лечение на бактериален ентерит/ентероколит/и чрез допълни телната терапия към ЗРХТ, която защитава и от Clostridium difficile и евентуалния псевдомембранозен колит, както и от активиране на гастрити. Времетраене на терапията до възстановяване на състоянието - 7-10 дена. ЗРХТ се връща в цялостния си вид. Герисан - до анализа с данни по СКЕ.
  3. Не може да не засегнем/макар, че не е валидно за А.Д/ и това намаление на MPV, но при лечение със стероидни противовъзпалителни без прилагане на ЗРХТ. Тук отчитаме, че кортикостероидите имат известен ефект върху повишаването на тромбоцитите. Но въпреки това, отговорът е - без добра защита и регенерация на лигавицата сорбционната способност към мастно разтворимите витамини ще си е почти нулева. Витамин К и вит. D са мастно разтворими. Витамин К2 се синтезира в тънките черва-лисата му е голяма. Разязвените участъци имат непрекъснато точково микрокървене - съсирващата способност ще е понижена,което стимулира двустранна бактериална дифузия, а това непрекъснато провокира имунната система,която пък грешейки, може да разруши до голяма степен тромбо цитите.
  4. Посочвайки ситуацията по точка 3, не може да не отговорим и на въпроса - ако се води лечение с имуносупресори? Отговорът е очебиен - в случая терапия като ЗРХТ е неприложима, поразените зони на лигавиците са във възпалителен застой, регенерация и защита няма, мастно разтворимите витамини не се усвояват, синтеза на вит.К2 в тънкото черво е почти нулев,същото важи и за вит D - а той способства за увеличението на антибактериалните пептиди HBD-2 и кателицидин (LL-37) в епителиоцитите на лигавиците на червата. Двустранната дифузия и микрокървене са налице. При подтисната имунна система, е ясно до къде би се стигнало - все по тежко бактериално обсеменяване на лигавиците и по тежки активни периоди на Крон. Рфи /Л Във всички случай на лечение, най важен терапевтичен фактор си остава способността на терапията, да защити и регенерира лигавиците на червата - дори и ако е сигурно,че причината за Крон е чисто автоимунно заболяване - ЗРХТ в тези случай трябва да оздрави в голяма степен лигавиците, за да могат по безболезнено и без тежки рецидиви да понесат едно ново имунно активиране. В тази насока работим и върху факторите стимулиращи регенерацията и растежа на чревните власинки - препарат АТС 103. Следенето на факторите, описани в СКЕ на ЗРХТ позволява, да се прогнозира и не се допускат нови активни прояви, като за целта се блокират още в начална фаза. ЗРХТ е иновативен процес, който непрекъснато се усъвършенства не само в лечебната си, но и в прогнозната си фаза.


Следва - 7-ма част, на база данни от 15-20 юни 2016

27.05.2016 - инж.хим Анатоли Стоянов

 Виж още по темата за лечение болест на Крон и Улцерозен колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>>
Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с разработване на терапия за Болестта Крон и УК.