Болест на Крон и Улцерозен колит - Част V

Болест на Крон и Улцерозен колит - Част V

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА КРОН И УК – нова методика ЗРХТ
Част V - начало на мукозно оздравяване
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия на Крон
Резултати от приложението спрямо 25.03.16 - 10.05.16 при общо 75 дена ЗРХТ

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Отпечатваме копие от таблицата за самоконтрол - СКЕ /Система за контрол на ефективността/ на ЗРХТ. В периода е приеман предписаният Салофалк - съобразно указаната дозировка. Други, чисто лекарствени форми не са ползвани. ЗРХТ е прилагана в пълния си многокомпонентен вид, но и с приложение и на АТС 102 - при редуване с АТС 101, четни-нечетни дни, както и съгласно резултата за Ке от 25.03.2016 се добави превантивна терапия и с Warburgia salotaris. АТС 102 е иновативен наш продукт /също на естествена основа/- притежава силни цикатридни и отбъбващи лигавиците свойства - отново с характерното за серията АТС 100 обмазващо и прилепващо свойство. Ефективен е и при разрушаване на интестинални грануломи, трудно закърняващи дълбоки язви. Прилага се по точно определена схема - циклично, при определени показатели съобразно резултатите по СКЕ . Ентеросан 2000 АВВ и Ентеросан 44 - продължава максималната дозировка. Показаното по-долу е огромно потвърждение за ефективността на ЗРХТ. Съобразно резултатите по СКЕ, взетите мерки и корекции са били точно необходимите - постигнати са сериозни оздравителни процеси при терапията на болестта на Крон.

Резултати на А.Д по СКЕ ЗРХТ - 10 .05.2016

Коефициентът на ефективно Ке е по-голям от 1,9

Ке = 3,97 ВИСОКА ЗАЩИТА С НАРАСТВАНЕ НА РЕГЕНЕРАЦИЯТА !!!

Критерий дебело черво - Кдч по-голям от 9

Кдч = 24,00 МУКОЗНО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО !!!!

Критерий тънко черво - Ктч по-голям от 0.76

Ктч = 34,68 ВИСОКА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ЛИГАВИЦАТА И НАЧАЛО НА МУКОЗНО ОЗДРАВЯВАНЕ !!!!

Таблица за самоконтрол

През периода с А.Д са проведени успешно и още три допълнителни провокативни хранителни тестове, както следва:

  1. Печено агнешко 200-250 гр - теста успешен. Повторен - реакция няма. Включено в общия хранителен режим
  2. Свински/плешка/шишчета - предварително мариновани по рецепта без оцет или вино. Реакция - няма. Включени в общия хранителен режим
  3. Провокация с 50 мл висококачествен алкохол - няма негативна реакция от страна на чревната система. След два дена теста повторен - няма реакция.

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕРАПИЯТА ЗРХТ при А.Д
Период 22.02.2016 - 10.05.2016

1. Съгласно СКЕ на ЗРХТ е постигнато укозно оздравяване на дебелото черво!!!
2. Постигната е висока регенерация на илеума, като сорбционните възможности/спрямо началото на лечението/ са се повишили с над 80 % !!! Налице са всички предпоставки за начало на мукозно оздравяване!!!
3. Всички авитаминози са елиминирани - включително и на мастно разтворимите витамини!!! Желязо-в нормите!!!
4. Хранителния режим на А.Д е доведен почти до този на напълно здрав човек. Изключение са само много пикантни храни и дизахариди, които са напълно компенсирани с монозахариди и въглехидратите от основните храни.
5. Общото физическо състояние на А.Д е отлично. Чревната му система показа и висока устойчивост при две вирусни заболявания !!!

При тези резултатиq можем да кажем, че ЗРХТ вече не е само ремисионна терапия, а и регенеративно лечебна. Независимо от отличните - дори показващи оздравителни процеси резултати, при следващия контрол - след около 40 дена, ще се вземат и допълнителни данни за изчисляването на КASCA ,/евентуално и на Ккп - ако се прецени, че терапията може да се спре за поне 2 дни, за да препотвърдим наличието на мукозно оздравяване. Също така, в пъти ще се понижи приеманата доза /до 1600-1800 ед/ на витамин D3 и ще се проследи сорбцията и количеството му в кръвта. На база СКЕ ще се проведат и корекции в режимите и дозите на терапевтичните компоненти.


Следва - част 6-та, на база данни от 15-20 юни 2016

11.05.2016 - инж.хим Анатоли Стоянов

 Виж още по темата за лечение болест на Крон и Улцерозен колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>>
Изследването продължава! Очаквайте още публикации, свързани с разработване на терапия за Болестта Крон и УК.