Болест на Крон и УК - Част LXXІІІ

Болест на Крон и УК - Част LXXІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 73
ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия
ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Информационна стататия, относно успешно приключилите и профилактичната фаза на ЗРХТ болни от Крон и УК. Информация, относно резултатите от приложениено на ЗРПТТ при член на екипа ни.

Спрямо датата на подаването на статията,профилактичната фаза на ЗРХТ приключи успешно за още трима започнали терапията,като единият от тях С.С бе с УК в много тежка фаза .За неговият случай сме подавали целева информация в много от статиите ни.В момента терапията му продължава ,но само спрямо лечението на хеликобактериоза – открита от нас,при провежданите месечни контроли. Както сме информирали,водим наред със стандартният метод и паралелна наша терапия с АТС109ХБ и В-аналбин. Другите две лица са М.К – УК , Н.С – също УК. Нека им пожелаем всичко най добро от тук нататък !!!

Независимо от затрудняващият ни проблем със заболяването на член от екипа ,ЗРХТ не е спирала усъвършенстването си – в момента върви приложението на модифицираният вариант на АТС 105/ антиалергичен/ и новият ни препарат Сератин 100 – при три от тежките случай на УК ползващи ЗРХТ.

Поради проявеният интерес – след подаването на статия № 69,ще се постараем ясно и точно да покажем,какво е постигнато до тук –считано от декември 2018 г. От стандартните терапии до този момент –говорим за плоскоклетъчен карцином на белия дроб със сериозно метастазиране в кости на гръдния кош,начално метастазиране към черен дроб/минимално/,както и към костната система около малкият мозък,е проведено само лъчелечение 10 дена – 10 единични сериии на линеен ускорител,золедронова киселина – едно вливане за костната сисетема ЗРПТТ е прилагана при лъчелечението паралелно – с променлив брой препаративен арсенал.Считано от 16.03.2019 ЗРПТТ е въведена напълно - 100 %,като приложението на изключително мощният препарат S –DCA e водено с постепенно увеличаване на дозата –за момента до 10 мг на кг тегло,при съвместната употреба и на синергиста на S –DCA Филитол 100. Успешно се избегна привикването на тумора към терапията/видно от графиките/ – чрез поетапното добавяне на нови компоненти,както и чрез вариации на приемите по отделните компоненти.През целият период се провеждаха пълни контроли – особено по показанията на маркерите Cyfra-21,SCC ,NSE и AFP/информиращ преди всичко за метастази в ч.дроб/,както и по многото останали индиректни показатели –алкална фосфатаза,вит Д, желязо, реактивен протеин,паратхормон,калций и др. Решихме,че най прегледно ще е,да приложим водените от нас графични хронологични системи.

Алкална фосфатаза

Маркер CYFRA-21

Маркер SCC

Маркер AFP

От всички графики личи, високата ефективност - първо по време на комбинираната лъче и ЗРПТТ терапия, следва привиквикване на тумора към частичната ЗРПТТ и поява на пик в стойностите. ЗРПТТ е въведена във вариативност и пълна гама - следва спад на всички стойности. Надяваме се , че отговорихме обстойно на зададените ни въпроси.

За да приключим и с тази част от статията,ще уведомим, че лицето извън нас - А.А., приложи S-DCA и Филитол 100 към ЗРПТТ - общо 35 дена преди да приключи първата фаза на иновативната имунотерапия PD - L1. Резултатите са повече от добри,А.А започва втората фаза на терапията.


08.04.2019, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>> , Част 62 >>> , Част 63 >>> , Част 63-2 >>> , Част 64 >>> , Част 65 >>> , Част 66 >>> , Част 67 >>> , Част 68 >>> , Част 69 >>> , Част 70 >>> , Част 71 >>> , Част 72 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.