Болест на Крон и УК - Част LXXІІ

Болест на Крон и УК - Част LXXІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 72
ЗРХТ - защитно регенеративна хранителна терапия
ЗРПТТ - защитно регенеративна противотуморна терапия
ТИРД 2 - Терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2

инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Информационна статия, относно изминалата година, състояние при сложните, тежки случай. Усъвършенстване на диагностичните изследвания и препаративния арсенал, резултати.

През изминалата 2018 г,съставът на Технохим БА ЕООД успя да доведе до излекуване общо – считано от февруари 2016 г, вече над 20 заболели от болест на Крон и УК. В препаративния арсенал бяха добавени и нови целеви препарати – Трансглюкан 100, Софан 100, Псорил 2, Алтан 100, Термокет 100, А-глюкан 2, В –аналбин. Считано от януари 2019 г бяха разработени и добавени и препаратите – Филитол, S –DCA, Скорид 100 - допълващи арсенала на ЗРПТТ. Всеки специфичен,по тежък случай – болшинството от тях сме описвали в целеви статии,е дал насока към търсене и намиране на решение . А истината е,че тежките случай,особено обременени с придружаващи, не леки заболявания се увеличават – включително и туморни такива. Новите ни препарати са напълно безвредни – без каквито и опасни странични ефекти,което напълно се потвърждава и от това,че само за периода от 01.01.2019 - спрямо настоящият момент,пред спиране и на профилактична фаза и приключване на ЗРХТ, вече са трима човека,като единият от тях -С.С ,бе от шестте ни изключително тежки случай.Шест ,тъй като към предишните се добавиха още трима – Ц.И., А.В., И.Щ.

Тези случай,както до сега често сме показвали в отделни,целеви статии,са преди всичко с вече настъпили тежки увреждания и не леки,дори опасни съпътстващи заболявания –включително туморни,както и вече придобити такива -реплики на Крон и УК . В тази насока,особено и поради установени аномални състояния на УК –при общо 95 % регенерирани и напълно възстановени лигавици/доказани и колоноскопски/ болестта персистира в един минимален участък –с размер не по голям от 5 см . При тези случай ,непрекъснато има и проблем с маркерните активности,както и поява – в някой от случаите на трайна еозинофилия. Това наложи допълнително да разширим обхвата на изследванията с цел,да установим с точност вида на придружаващата основното заболяване проблематика. Поради това, започнахме изследвания и на антинуклеарни анти нела/АНА/,ANCA,ASCA, зонулин, антистрептолизинов фактор, ТАТ, МАТ , церулоплазмин , прецизни изследвания за бактериални фецес обсеменености и др.

При два от посочените случай – И.Щ и Ц.И,като при И.Щ с вече с опасно високи стойности, се установиха повишени АНА и трайна еозинофилия,проблематика и с жлъчката,повлияваща и на чернодробните показатели.При И.Щ това още повече се услоняваше и от белодробен проблем –в следствие тежък грип. Насрочили сме подобни изследвания и за А.В,където пък ,бе открита изключелно рядка по вид грам-положителна бактериална обсемененост .

Описваме това,тъй като неминуемо обхватът на необходимите терапевтични процедури се разширява и вече третирането само по ЗРХТ е недостатъчно. Това е и причината така рязко да повишим разработването на нови,целеви препарати – наример АТС 200, Аназин и др. Ще уведомим допълнително за приложението на АТС 200 при най тежкия ни случай –Т.П .

Необходимо е да упоменем, че при нас възникна и друг, тежък онкологичен проблем – описан в наша статия № 69,който временно забави дейността ни по разработване на някой нови препарати по ЗРХТ,тъй като насочихме усилията си към допълване арсеналът на ЗРПТТ,както и експериментиране на един физичен метод за повишаване температурата в тумора.Проблемът все още е сериозен- не можа да се приложи оперативно премахване ,но в рамките на тези два месеца – след тежки изследвания , изискащи хоспитализация и хирургична интервенция /бронхоскопия и VATS/ ,бе започната 10 дневна лъчетерапия/линеен ускорител/ и свръх активно третиране по ЗРПТТ,имуностимулиране. Базовото туморно образование бе редуцирано - за 15 дена с 58 % . В момента, временно бе спрян новият препарат S –DCA /който синтезирахме сами/ -причина е рязкото претоварване на организма с некрозни туморни продукти.Въведен бе Скорид 100 –паралелно със ЗРПТТ. Получи се рязко подобрение и на физическото състояние,довело до възможност на лицето да работи и извършва задълженията си.За да приключим тази част от статията,ще уведомим ,че лице извън нас - А.А ,от два месеца вече прилага ЗРПТТ/все още без Скорид 100 , S-DCA и Филитол/ паралелно с иновативната имунотерапия PD – L1 . PD – L1 приключва след още 20 дена.За сега ,резултатите са повече от добри.

Продължава и работата ни по ТИРД 2 ,както и по терапията за лечение на Псориазис. Периодично ще подаваме информация за развитието и напредъка.


23.02.2019, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>> , Част 62 >>> , Част 63 >>> , Част 63-2 >>> , Част 64 >>> , Част 65 >>> , Част 66 >>> , Част 67 >>> , Част 68 >>> , Част 69 >>> , Част 70 >>> , Част 71 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.