Болест на Крон и УК - Част LXІХ

Болест на Крон и УК - Част LXІХ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 69
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Обобщение на изминалата година, препаративни промени по ЗРХТ, ТИРД 2 и ЗРПТТ. Възникнали проблеми, създали необходимост от усъвършенстване на терапиите – особено на ЗРПТТ.

През почти изминалата вече 2018 г,съставът на Технохим БА ЕООД ангажиран пряко с разработването , производството на препаратите и воденето на терапиите, определено доусъвършенства терапията ЗРХТ до ниво, което вече дава отлични резултати при терапията на болест на Крон и Улцерозен колит – влючително и при тежките и обременени с придружаващи заболявания случай. В препаративния арсенал бяха добавени и нови целеви препарати – Трансглюкан 100, Софан 100, Псорил 2, Алтан 100, Термокет 100, А-глюкан. Сега значително ускоряваме прекъсването на острите фази – предизвикани от вирусни, уринарни и УНГ заболявания, с което се подпомага процеса на регенерация и епителизация на увредените чревни лигавици. Всеки специфичен, по тежък случай – болшинството от тях сме описвали в целеви статии, е дал насока към търсене и намиране на решение .  А истината е, че тежките случай, особено обременени с придружаващи, не леки заболявания се увеличават – включително и туморни такива. Новите ни препарати са напълно безвредни – без каквито и опасни странични ефекти.

Спрямо настоящият момент, близо 50 човека се ползват от ЗРХТ и другите и подсистеми. Явно вече не случайно, ЗРХТ се прилага от заболели и в САЩ, Англия, Шотландия, Белгия, Португалия, Норвегия. До момента – считано от февруари 2016 г , излекуваните от Крон и УК са 19 човека.

Видно за интересуващите се е,че отворихме и поредица от статии за терапията ТИРД 2 - Терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 . В частта си за Диабет 2 – ТИРД 2 все още е в експерименталната си част , но първоначалните резултати са много добри. С инсулиновата резистентност се справяме успешно. Както сме уведомявали, започна и експерименталната ни терапия за лечение на ПСОРИАЗИС. Същата е обнадеждаваща, като след дълго изчакване (поради проблеми с доставката на суровина , от която можем целево да извлечем необходима ни субстанция), считано от този месец , наново започваме експеримента (с информираното съгласие на Т.К)   Препаративния арсенал Трансглюкан, Псорил 1 и Псорил 2 и Псорил – обмазващ , бе допълнен и с изключително ценният новоразработен препарат – Софан 100. Същият има и целеви ефект при диабет 2, както и при Крон и УК.

Не можем да не се спрем обаче, на един проблем, който все по често присъстваше към основните заболявания, влизащи в обсега на ЗРХТ . Става дума за туморните заболявания, станали причина за разработването на ЗРПТТ (защитно-регенеративна противотуморна терапия). По отношение на тези проблеми в чревната система, бързо постигнахме много добри,дори отлични резултати. Бяхме принудени да създадем и експериментираме и тази подсистема на ЗРХТ, тъй като не бе възможно да постигнем пълен ефект на оздравяване,без да премахнем и съпътстващото туморно (преди всичко доброкачествено) заболяване. Много от вече излекуваните от Крон и УК , минаха през и тези етапи напълно успешно - с паралелно приложение на ЗРХТ и ЗРПТТ. Това доста разшири обсега на ЗРПТТ. Тя бе прилагана (5 случая( и като паралелна терапия при тежки онкологични заболявания – с много добър ефект.

Може би по ирония на съдбата, член на нашия екип се оказа с онкологично заболяване , за съжаление, с много лоша прогноза. В тази посока доразвихме базовия препаративен арсенал на ЗРПТТ. Също и в посока имунна система. Започнахме свръхактивно приложение на терапията. В момента предстоят преценките, как да се комбинира ЗРПТТ с терапията РD – L 1 или 2 . Предстоящи са първите контроли след приложението на свръхактивната фаза на ЗРПТТ. Даваме информация за това с надежда, че ще постигнем много добри резултати, като вярваме,че ще бъдете съпричастни с нашите усилия, за което предварително ви благодарим.

Пожелаваме на всички ползващи терапиите ни успешно приключване, здраве и весело посрещане на коледните празници !


12.12.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>> , Част 62 >>> , Част 63 >>> , Част 63-2 >>> , Част 64 >>> , Част 65 >>> , Част 66 >>> , Част 67 >>> , Част 68 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.