Болест на Крон и УК - Част LXVІІІ

Болест на Крон и УК - Част LXVІІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 68
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Отлични резултати след ЗРХТ при един от тежките случай на УК !!!

С .С. - Дългогодишен УК (2009 г.), започнал ЗРХТ в активна, тежка фаза, огнищна псевдополипоза, псевдополипоза на сигма, криптит и крипт абсцес в сигмата. Повече подробности за базовото състояние - статия № 38 - 2 . Започнал ЗРХТ - юли 2017 г.

Данни по СКЕ на ЗРХТ на С.С. - преди ЗРХТ

С.С също е е един от тежките ни случай, решили да преминат на ЗРХТ- след дългогодишно, стандартно симптоматично лечение. Тук също се наложиха неколкотратни антибактериални, противогъбични и противотуморни допълнителни целеви терапии. Преканцерозното състояние бе на предела.Нестабилни резултати и при изследване на паратхормон. В поредица от три серии се проведе ЗРПТТ , въведе се и приложение на Трансглюкан 100,целево и Псорил 2, Еквисет, Ливел, серия от целевата промивка с олеозен АТС 105. Проведена бе и контролна колоноскопия - март 2018 г. Установиха се остатъчни поражения - преди всичко в колон десцендес, в рамките 30 - 35 % от първоначалните 100%, псевдополипозата бе напълно елими нирана. Установено бе и леко превишаване на сивата зона от Хеликобактер. Към настоящия момент, след вече 15 месеца терапия, резултатите са следните:

Данни по СКЕ на ЗРХТ - към 11.2018

Отлични резултати, особено като се вземе пред вид, тежкото състояние и масираното увреждане на лигавиците при започването.Н е може да не отчетем и проявеното упорство и воля от С.С - все пак терапията дотук продължи 15 месеца. ЗРХТ ще продължи да е в активната си фаза - до 31.12.2018. Следва навлизане в окончателен профилактичен режим - окончателен, тъй като вече частичен такъв сме започнали да въвеждаме. Приключване на терапията ЗРХТ- 10.02-2019 г.

Да пожелаем на С.С успешно приключване и на профилактичната фаза ! Терапията ЗРХТ приключи успешно и за О.О - болест на Крон, ГЕРБ, Баретов хранопровод - започнал ЗРХТ юли 2017 г. Считано от 10.10.2018 г. бе преустановен и профилактичния режим на ЗРХТ.


05.12.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>> , Част 62 >>> , Част 63 >>> , Част 63-2 >>> , Част 64 >>> , Част 65 >>> , Част 66 >>> , Част 67 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.