Болест на Крон и УК - Част LXVІІ

Болест на Крон и УК - Част LXVІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 67
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Много добри резултати след ЗРХТ при Н.В. – напреднала фаза на Крон, тубуларен аденом на дебело черво.

Н.В. - Болест на Крон, тубуларен аденом на дебелото черво, хроничен гастрит.

Започната ЗРХТ – декември 2017 г - в активно, тежко състояние.
До ЗРХТ е минал през лечение с кортикостероиди и Имуран.

 Данни за  Н.В. преди ЗРХТ

Публикуваме резултатите на Н.В , тъй като той е един от не малкото ни тежки случай,решили да преминат на ЗРХТ-след неуспешно лечение и с имуносупресори – подробности в статия № 49. Няма да се спираме на ефекта от това лечение, а само ще споменем,че Н.В вече бе развил и вторичен имунодефицит. Това изключително усложни терапията – наложиха се поредици от антибактериални, противогъбични и антивирусни допълнителни целеви терапии. Преканцерозното състояние бе на предела, с - опасност да се трансформира в аденокарцином.

В първоначалната публикация за Н.В., ние не уведомихме , че опасността е екстремно висока, а се ограничихме само да напишем - "висока". Съображенията ни са разбираеми.

В поредица от две серии се проведе ЗРПТТ, въведе се - от август 2018, и приложение на Трансглюкан 100.

Към настоящия момент, след вече 11 месеца терапия,резултатите са следните :

 Данни за  Н.В. преди ЗРХТ

Относно определението ни „маркерна“ активност,в случая вече може да си позволим да поясним,че става въпрос за спад на туморните маркери почти пет пъти - само на 2 % отклонение от допустимия диапазон – при базово състояние с превишение от почти 500 %. Сега въвеждаме третата серия от ЗРППТ,като ЗРХТ продължава да е в свръх – активната си фаза - с вероятност,към 10.12.2018 г да се премине в профилактичен режим, разбира се след финална колоноскопия. Да пожелаем на Н.В скорошно успешно приключване на терапията !
 

Терапията ЗРХТ приключва за Л.Ц. - болест на Крон (и съпътстващо заболяване болест на Бехтерев) - започнал ЗРХТ 10.2017 г. Считано от 20.11.2018 г бе преустановен и едномесечния профилактичния режим на ЗРХТ.


22.11.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>> , Част 62 >>> , Част 63 >>> , Част 63-2 >>> , Част 64 >>> , Част 65 >>> , Част 66 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.