Болест на Крон и УК - Част LXVІ

Болест на Крон и УК - Част LXVІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 66
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Отлични резултати – колоноскопски потвърдени и при Н.С. – Улцерозен колит!

Н.С - диагностициран 2017 – Колоноскопска находка:
„Огледа се дебелото черво до цьокум. По цялото протежение лигавицата е с улцерации,кървяща спонтанно и при допир. Наличие и на слузни налепи.“

Диагноза – Колитис улцероза – панколитис тежка форма

Започната ЗРХТ – февруари 2018 г - в активно,обострено състояние.До настоящия момент - свръх активна фаза на ЗРХТ /и еднократна, целева терапия против Clostridium difficile/. Проведена контролна колоноскопия – 10.2018
Контролна колоноскопия – октомври 2018 г

За прегледност, представяме снимков материал от колоноскопията

№ 1 - остатъчно поражение – хиперемия в малък сегмент

№ 2 - почти 90% регенериран участък

№ 3 - напълно премахнати абцеси и улцерации

№ 4 - напълно регенерирана лигавица

№ 5 - 95% регенерирана лигавица

Нека честитим на Н.С напредъка в лечението !

Не може да не сме доволни от постигнатото – до този период от приложението на ЗРХТ. ЗРХТ продължава в свръх активен режим ,до към 25.11.2018 г. Следва пълна контрола/за изчисляване по СКЕ на ЗРХТ/. След контролата и изчислението, ще се прецени, от кога да се навлезе в профилактичен режим – 35-40 дена.Следва –спиране на терапията.


22.10.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>> , Част 62 >>> , Част 63 >>> , Част 63-2 >>> , Част 64 >>> , Част 65 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.