Болест на Крон и УК - Част LXV

Болест на Крон и УК - Част LXV

БОЛЕСТ НА КРОН И УК

Част 65
ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия


инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com

Относно: Отлични резултати – освен по СКЕ на ЗРХТ и колоноскопски потвърдени и при Г.Б – Болест на Крон !!!

Г.Б - диагностициран 2016 – Болест на Крон. Придружаващи заболявания – стеатоза на черен дроб. Започнал ЗРХТ януари 2018 г .Свръх активна фаза на ЗРХТ – до настоящия момент , като е проведен и курс ЗРПТТ. Приложен е (от юни 2018) и Трансглюкан 100, временно и Псорил 2, Еквисет 100, Протект Д . Проведена контролна колоноскопия – 22.08.2018.
Лицето е извън България. Базовите данни за състоянието, преди ЗРХТ (колоноскопско), сме давали в статия № 50. По-долу даваме подробно колоноскопско сравнение на състоянието преди ЗРХТ и след ЗРХТ (осем месеца).

Колоноскопско сравнение преди ЗРХТ и след

Съвсем добре се вижда високата ефективност на ЗРХТ – пораженията са елиминирани на 90-95 %. При Г.Б ЗРХТ ще продължи още 30 - 45 дена – в свръхактивна фаза и ще се премине на 35-40 дневен профилактичен курс. Следва прекратяване на терапията. Нека честитим на Г.Б напредъка и отчетем усърдието му стриктно да спазва терапията !!!

Предстояща е финална колоноскопия – 16.10.2018 на Л.Ц – болест на Крон. Ще представим поисканите фотоси. От 20.09.2018 Л.Ц вече е в профилактична фаза на ЗРХТ – данните по СКЕ на ЗРХТ показват цялостно излекуване .

 


10.10.2018, инж.химик Анатоли Стоянов

 

Виж още по темата за лечение на Крон и Улцерозен Колит:

Част І >>> , Част ІІ >>> , Част ІІІ >>> , Част ІV >>> , Част V >>> , Част VІ >>> , Част VІІ >>> , Част VІІІ >>> , Част ІХ >>> , Част Х >>> , Част ХІ >>> , Част ХІІ >>> , Част ХІІІ >>> , Част ХІV >>> , Част ХV >>> , Част ХVІ >>> , Част ХVІІ >>> , Част ХVІІІ >>> , Част ХІХ >>> , Част ХХ >>> , Част ХХІ >>> , Част ХХІІ >>> , Част ХХІІІ >>> , Част ХХІV >>> , Част ХХV >>> , Част ХХVІ >>> , Част ХХVІІ >>> , Част ХХVІІІ >>> , Част ХХІХ >>> , Част ХХХ >>> , Част ХХХІ >>> , Част ХХХІІ >>> , Част ХХХІІІ >>> , Част ХХХІV >>> , Част ХХХV >>> , Част ХХХVІ >>> , Част ХХХVІІ >>> , Част ХХХVІІІ-1 >>> , Част ХХХVІІІ-2 >>> , Част 39-1 >>> , Част 39-2 >>> , Част 40-1 >>> , Част 40-2 >>> , Част 40-3 >>> , Част 40-4 >>> , Част 40-5 >>> , Част 41 >>> , Част 42 >>> , Част 43 >>> , Част 44 >>> , Част 45 >>> , Част 46 >>> , Част 47 >>> , Част 48 >>> , Част 49 >>> , Част 50 >>> , Част 51 >>> , Част 52 >>> , Част 53 >>> , Част 54 >>> , Част 55 >>> , Част 56 >>> , Част 57 >>> , Част 58 >>> , Част 59 >>> , Част 60 >>> , Част 61 >>> , Част 62 >>> , Част 63 >>> , Част 63-2 >>> , Част 64 >>>
Очаквайте още публикации, свързани с терапия на Болестите - Крон и УК, както и лечение на Хеликобактер Пилори, Полипи в дебелото черво, Муковисцидоза и други.