Тестово торене на Пауловния със СУПЕРБУСТ 100

ТЕСТ 1 - Тестово торене на Пауловния със СУПЕРБУСТ 100

Препаратът Супербуст 100 е вариант на свръхусилен наш растежен регулатор СТИМ 100 и е в експериментална фаза - неотровен - може да се консумира дори и от човек, екологично чист продукт.

Не съдържа неорганичен азот и фосфор!

За да проверим качествата на този наш растежен регулатор, решихме да изпробваме върху 2 разсада от Пауловния. Избрахме по-зле изглеждащия да третираме със Супербуст 100, а другият - нормално.

Този препарат, както и някои други, разработени също от нас, преминаха през 2014 г. лабораторни и натурни изпитания с разсади и засадени дръвчета - Пауловния.

 

Начало - взети са два разсада на 13.09.2014 г.

 

1. Първо захранване - 14.09.2014 - с поливната вода - вечер.

Захранена е по-лошо изглеждащата проба - жълтеене, едно листо напълно жълто. Нулевата проба - само поливка. (снимка 1)

Торене на ПауловнияТорене на Пауловния

2. 16.09.2014- сутрин - пропуснато.

Листата са възстановили зеленият си цвят, начало на видимо израстване спрямо нулевата проба.

Вечерно захранване - подадено.

(снимка 2)

3. Пропуснато - 17.09.14
4. Само поливка - 18.09.14

(снимка 3)

5. 30.09.14 - стопирано захранването на първата проба от 13.09.2014

Резултат - нарастването на тестовата проба е чувствително спрямо нулевата - над 20 %.

Супербуст 100 показва отлични резултати.

(снимка 4)

Торене на ПауловнияТорене на Пауловния

Отчетени изменения в почвата - тестовата проба не се втвърдява, за разлика от нулевата. Поливните разтвори се поемат веднага. При нулевата - след известно задържане на повърхността.

Взето решение за третиране на тестовата проба с експерименталния зимен криопротекторен наш есенен продукт - КРИО 100 (виж Обработка на Пауловния с КРИО 100 тук >>>), представляващ ново поколение криозащитен тор, който е в два варианта - чисто криоаминокиселинен - І, както и крио аминокиселинен вариант за плодни дръвчета с пропорция 10:25:25 и седем хелатни микроелемента - ІІ. Предвидено е растенията да се подложат на студов стрес, както и тоталното замръзване при минус 18 градуса, независимо, че растенията не са в състояние на зимен покой. Базова снимка - пробите от 30.09.2014 г.