Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част Х

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част Х

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 10 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: обобщени резултати за ефективността на ТИРД -2 при терапията на З.Г. – Инсулинова резистентност - начало март 2018 г.

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІХ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част ІХ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 9 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: приложение на терапията при напреднала инсулинова резистентност и вече формиран диабет 2.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXIII-2

Болест на Крон и УК - Част LXIII-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 63 - 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Информационна статия Относно: Информация за предстоящи (и преминали) финални и контролни колоноскопии, лица, на които е прекратена терапията (ЗРХТ и ТИРД 2), поради неспазване на видовете приеми и пропускани контроли. Лица извън България, ползващи или започващи ЗРХТ

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXIII

Болест на Крон и УК - Част LXIII

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 63 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Информационна статия Относно: Развитие на ЗРХТ и ЗРПТТ, допълнителна проблематика при тежките случаи на УК и Крон и съответните решения за преодоляването и.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXІІ

Болест на Крон и УК - Част LXІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 62 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати за много кратък срок на ЗРХТ – колоноскопски потвърдени и при Н.К. – Улцерозен колит !!!

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част VІІІ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част VІІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 8 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: базови данни на новозапочнали ТИРД 2, развитие на ТИРД-2

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LXІ

Болест на Крон и УК - Част LXІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 61 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати – колоноскопски потвърдени и при П.И. – Болест на Крон !!!

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част VІІ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част VІІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 7 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: първа контрола на Т.К. - диабет 2.

Прочетете още
Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част VІ

Инсулинова резистентност, Диабет 2 - Част VІ

ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ ДИАБЕТ 2 - Част 6 ТИРД 2 - терапия срещу инсулинова резистентност и диабет 2 инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com   Относно: резултати след пълно спиране на ТИРД 2 – 60 дена М.Т.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част LX

Болест на Крон и УК - Част LX

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 60 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Много добри резултати – гастро и колоноскопски потвърдени и при О.О. – Болест на Крон, Баретов хранопровод, Гастродуоденит !!!

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.