Разработки и тестове на инж.химик Анатоли Стоянов - Технохим БА

В това меню можете да следите разработки и тестове на адитиви, реагенти, добавки, защитни продукти и торове, както и друга актуална информация за хранително-вкусовата промишленост. Тестовете, на база на които са направени нашите продукти, са дело на специалисти с богат опит в химичната и хранителна технология, дългогодишна практика в научните изследвания, начело с инж. химик Анатоли Стоянов, основател на Технохим БА ЕООД. Нашите разработки са насочени към цялата хранително-вкусова промишленост, земеделски стопани и преди всичко - към здравето на хората.

Болест на Крон и УК - Част XLIІІ

Болест на Крон и УК - Част XLIІІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 43 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова победа на ЗРХТ - С.К. е напълно излекувана от Улцерозен колит !!! С.К е шестия излекуван от Улцерозен колит!! Резултати от финална СКЕ на ЗРХТ, влизане в профилактика.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част XLIІ

Болест на Крон и УК - Част XLIІ

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 42 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова, десета победа на ЗРХТ - С.И. е напълно излекувана от Улцерозен колит!!! С.И. е петият излекуван от Улцерозен колит !!! Резултати от финалната колоноскопия, влизане в профилактика.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част XLI

Болест на Крон и УК - Част XLI

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 41 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нови, резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – С.С и Л.М – Улцерозен колит и Болест на Крон. Финализиране на ЗРХТ, влизане в профилактика, финални контроли.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХL-5

Болест на Крон и УК - Част ХL-5

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 5 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Отлични резултати по СКЕ на ЗРХТ и при А.П. - Болест на Крон !!! А.П е петия излекуван от болест на Крон! Финализиране на ЗРХТ, влизане в профилактика, финална контроли.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХL-4

Болест на Крон и УК - Част ХL-4

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 4 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нови отлични резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – О.О. – Болест на Крон. Финализиране на ЗРХТ, влизане в профилактика, финални контроли.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХL-3

Болест на Крон и УК - Част ХL-3

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 3 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Резултати по СКЕ на ЗРХТ при някой от текущите случай – А.Ц. – болест на Крон – прогнозна продължителност на ЗРХТ, финални контроли.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХL-2

Болест на Крон и УК - Част ХL-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Т.П. - Контролна гастро и колоноскопия, както и

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХL-1

Болест на Крон и УК - Част ХL-1

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 40 - Раздел 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова победа на ЗРХТ и М.Т. е излекуван от Улцерозен Колит (УК) !!!

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-2

Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-2

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 39 - 2 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Продължение - Резултати по новата, обединена за Крон и Улцерозен колит СКЕ (система за контрол на ефективността) на ЗРХТ.

Прочетете още
Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-1

Болест на Крон и УК - Част ХХХІХ-1

БОЛЕСТ НА КРОН И УК Част 39 - 1 ЗРХТ - защитно-регенеративна хранителна терапия инж. химик Анатоли Стоянов - stoyanov@technochim-bg.com Относно: Нова победа на ЗРХТ – и И.Б. е напълно излекуван от дългогодишен Улцерозен колит !!!

Прочетете още

От 2007г. фирма Технохим БА e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited, а инж. хим. Стоянов е преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия.

Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.