Бинокс 100© - Ефективни и безвредни реагенти против гранясване

Бинокс 100©

Ефективен и безвреден реагент против гранясване Бинокс 100© - Авторски продукт на Технохим БА. Технологията за влагане преди печенето е изключително ефективна, като носи със себе си факта , че при температурите на печене реагентите се унищожават напълно и не подлежат на откриване. От санитарно хигиенна страна продуктите са абсолютно безвредни и дори няма изискване комбинациите от тях да се вписват на етикетите, още повече, че както казахме, след печенето те не съществуват. Необходимите биохимични и химични процеси се извършват по време на подготовката на продуктите в барабана, както и в процеса на самото печене до окончателният им разпад при температури над 120° С. Като допълнителен, но изключително важен ефект е постигането на уникално високо съпротивление на обработените продукти срещу поемане на влага. Обработените суровини показват над 10 пъти по-ниска хигроскопичност. Това е допълнителен, изключително важен фактор за увеличаване устойчивостта срещу гранясване.

Време на защита - над 15 пъти по-високо при екстремни лоши условия на съхранение.

 

Технохим БА разработваме адитиви по поръчка на Клиента. Каквото и да Ви потрябва за ХВП - потърсете ни и ние ще го разработим, специално за Вас!

 

Моля попълнете полетата, отбелязани със звездички (*).

Адитиви за ХВП

Технохим БА ЕООД е фирма за разработване и производство на специализирани реагенти и добавки за хранително-вкусова промишленост. Нашите специалисти са с богат промишлен опит в химичната и хранителна технология, както и дългогодишна практика в научните изследвания.

С течение на годините бяха разработени голям брой Адитиви за ХВП, които превъзхождат по качества и разходни норми много от популярните вносни продукти, като за някой подотрасли бяха създадени уникални такива. От 2007г. фирмата e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited. Управител е инж. хим. Анатоли Стоянов, преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия. Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.