Адитиви за производство на ядки и семки - овкусяващи и облепващи адитиви, препарат против гранясване и плeсени

Адитиви за производство на ядки и семки - овкусяващи и облепващи адитиви, препарат против гранясване и плeсени

Технохим БА е специализирана фирма за разработка и производство на висококачествени адитиви за ядки и семки.

  • Високоефективни специфично овкусяващи и облепващи адитиви. Облепващите варианти са с доза 50 гр/25 кг продукт. Дозата на овкусителите е от 3-5 гр./кг. продукт.
  • Бинокс 100© - Препарат против гранясване и плeсени (защитени авторски права). Времето на защита е над 15 пъти по-високо при екстремни лоши условия на съхранение.

Ние сме специализирани в разработване и производство на нови специфични продукти по заявка на Клиента! Позвънете за консултация и ние ще ги разработим за Вас!

Бинокс 100© - Ефективни и безвредни реагенти против гранясване
Ефективен и безвреден реагент против гранясване Бинокс 100© - Авторски ... Подробно

Адитиви за ХВП

Технохим БА ЕООД е фирма за разработване и производство на специализирани реагенти и добавки за хранително-вкусова промишленост. Нашите специалисти са с богат промишлен опит в химичната и хранителна технология, както и дългогодишна практика в научните изследвания.

С течение на годините бяха разработени голям брой Адитиви за ХВП, които превъзхождат по качества и разходни норми много от популярните вносни продукти, като за някой подотрасли бяха създадени уникални такива. От 2007г. фирмата e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited. Управител е инж. хим. Анатоли Стоянов, преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия. Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.