КРИОАМИЛ 100 - бинарни адитиви за втвърдяване на плодове и зеленчуци

КРИОАМИЛ 100

Бинарният препарат КРИОАМИЛ 100 работи в самия продукт, като използвайки неговата влага като реагент, едновременно с това я използва и като среда за реакцията на две безвредни съединения, които водят до утаяване и кристализация на едно съединение в самата суровината, а реакционният остатък е газ или вода, които се извеждат извън системата. Ефектът е изключително добър, наред с това е сериозна предпоставка и за успешно замразяване на този продукт - поради свързаната влага и омрежена структура, оводняването след размразяване е снижено с около 80 %. Този ефект може да бъде пренесен навсякъде, където е необходимо втвърдяване и структуиране на плодове и зеленчуци.

Чрез подходящо съобразена аминокиселина, се достига допълнително заздравяване и омрежване на структурата, като наред с това се елиминират остатъчни токсични компоненти от използваните средства за растителна защита и се запазва естествения цвят на нарязаната суровина.

При използване на бинарният КРИОАМИЛ 100, в крайна сметка за етикетиране, остава само един абсолютно безвреден, ненормируем компоненент - този, който се е формирал в продукта. Всичко останало е извън системата - като в случая, „системата“ е самият продукт. Бинарният препарат КРИОАМИЛ 100© е в процес на авторска защита в Агенцията за защита на интелектуалната собственост.

Р.Р. - 10.02.2015 г.

В тази насока бе проведено тестово директно приложение на КРИОАМИЛ 100 за втвърдяване и хрупкавина на рязани меки краставици, вложени в млечна салата. Резултатите са изключително добри и считано от 01.01.2015 г, продуктът вече е влючен в производствената гама на ТЕХНОХИМ БА ЕООД.
 

Please fill in all fields marked with asterisks (*).