ФМ БЛОКЕР - препарат за безсулфидно обработване

ФМ БЛОКЕР

Препарати за безсулфитно обработване на плодове и зеленчуци. Употребата на ФМ БЛОКЕР позволи при много висок ефект, съдържанието на сулфити в крайния продукт да е под 10 мг/кг, което облекчава етикетирането на готовия продукт и приемането му за несърдържащ алергени.

ФМ блокерът, разработван от Технохим още от 1998 г., особенно във варианта му ФМ БЛОКЕР F, е предвиден и за инхибиране на канцерогена акриламид, образуващ се при определени условия при изпържването на картофите. За момента, това е единствения препарат в широка употреба, имащ това свойство - независимо, че за разлика от от вече не малко държави (напр. Швеция, Норвегия, Франция и Канада), в България той все още не се нормира, но скоро тази норма ще бъде наложена.

  • ФМ Блокер - изключително ефективен препарат за безсулфидно обработване на картофи, лук, праз, патладжани и др., най-употребявания в България препарат за обработка на картофени кубчета.
  • ФМ Блокер F - запазва качествата на основния вариант ФМ Блокер, като се добавя и отлична работа в студена вода.
  • ФМ БЛОКЕР FF - нов препарат за безсулфитно обработване на картофи, уникален с безвредността си. В течни форми с изключително ниска концентрация. Приложението му не подлежи на етикетиране! Работи отлично в студена вода.
Моля попълнете полетата, отбелязани със звездички (*).

Адитиви за ХВП

Технохим БА ЕООД е фирма за разработване и производство на специализирани реагенти и добавки за хранително-вкусова промишленост. Нашите специалисти са с богат промишлен опит в химичната и хранителна технология, както и дългогодишна практика в научните изследвания.

С течение на годините бяха разработени голям брой Адитиви за ХВП, които превъзхождат по качества и разходни норми много от популярните вносни продукти, като за някой подотрасли бяха създадени уникални такива. От 2007г. фирмата e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited. Управител е инж. хим. Анатоли Стоянов, преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия. Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.