Шприцоващи и тумблиращи препарати за месо и месни продукти

Шприцовъчни и тумблиращи препарати

Шприцоващи и тумблиращи препарати за месо и месни продукти, разработка и производство на фирма Технохим БА.

РАНДО ПРО ВП - Нискофосфатни препарати за варено-пушени меса. Много добър вкус и вид на крайния продукт.
РАНДО ПРО F - Ново поколение ниско фосфатени адитиви за шприцоване на сурови меса. Не променят вкуса на месата. Високоефективни шприцовъчни варианти за пилета, свинско и агнешко месо при доза на маринатата 0,3-0,7 кг/ 100 л вода. Изпускане след дефростация до 10 %. Рандемана е регулируем съобразно изискването на клиента. Притежават много висока устойчивост срещу изпускане след шприцоване. Варианти с подобрители на вкуса.
Тумблиращ агент - Не съдържа агресивни съставки. Не алкализира месото. Работен интервал на рН - 6,0-7,0. Запазва вкусовите качества, придава свеж вид на месото, увеличава трайността

Моля попълнете полетата, отбелязани със звездички (*).

Адитиви за ХВП

Технохим БА ЕООД е фирма за разработване и производство на специализирани реагенти и добавки за хранително-вкусова промишленост. Нашите специалисти са с богат промишлен опит в химичната и хранителна технология, както и дългогодишна практика в научните изследвания.

С течение на годините бяха разработени голям брой Адитиви за ХВП, които превъзхождат по качества и разходни норми много от популярните вносни продукти, като за някой подотрасли бяха създадени уникални такива. От 2007г. фирмата e сертифицирана по НАССР в Lloyds Register Quallity Asshurance Limited. Управител е инж. хим. Анатоли Стоянов, преминал пълен курс на обучение за вътрешен одитор по ISO 22000 - сертификат TQM №6208/2006, провел и следдипломна квалификация в концерна ФРИШ енд ФРОСТ - Австрия. Всички технологични разработки са сертифицирани и съгласувани с НЦООЗ - Национален център по опазване на общественото здраве. Към настоящия момент фирмата ни е широко известна и с ефективната си консултантска дейност.