Шприцовъчни и тумблиращи препарати

Шприцовъчни и тумблиращи препарати

РАНДО ПРО ВП - Ниско фосфатени препарати за варено-пушени меса. Много добър вкус и вид на крайния продукт.
РАНДО ПРО F -Ново поколение ниско фосфатени адитиви за шприцоване на сурови меса. Не променят вкуса на месата. Високоефективни шприцовъчни варианти за пилета, свинско и агнешко месо при доза на маринатата 0,3-0,7 кг/ 100 л вода. Изпускане след дефростация до 10 %. Рандемана е регулируем съобразно изискването на клиента. Притежават много висока устойчивост срещу изпускане след шприцоване. Варианти с подобрители на вкуса.
Тумблиращ агент - Не съдържа агресивни съставки. Не алкализира месото. Работен интервал на рН – 6,0-7,0. Запазва вкусовите качества, придва свеж вид на месото, увеличава трайността

Please fill in all fields marked with asterisks (*).